Main Menu
User Menu

Rovaniemi

Rovaniemi

Rovaniemi

     
Název:
Name:
Rovaniemi
Originální název:
Original Name:
Rovaniemi
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Laponsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
66°30'00.00"N 25°44'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1453
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.07.1941-08.07.1941
IV. (Stuka) skupina Instrukční eskadry 1
4th (Stuka) Group of the 1st Instruction Wing
30.08.1941-02.11.1943
Letecká župa Finsko
Air Region Finland
30.09.1941-27.01.1942
IV. (Stuka) skupina Instrukční eskadry 1
4th (Stuka) Group of the 1st Instruction Wing
DD.12.1941-DD.03.1944
Letecké velitelství Sever (Východ)
Air Command North (East)
27.01.1942-DD.03.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
1st Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
27.01.1942-DD.03.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
2nd Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
27.01.1942-DD.03.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
3rd Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
27.01.1942-DD.03.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
4th Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
27.01.1942-DD.03.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 5
1st Group of the 5th Dive Bomber Wing
27.01.1942-DD.03.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 5
Staff of the 1st Group of the 5th Dive Bomber Wing
01.06.1942-DD.MM.1943
Protiletadlová dělostřelecká brigáda XIII
13th Anti-Aircraft Artillery Brigade
DD.06.1942-16.05.1943
Doplňovací letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
Replacement Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
17.05.1943-18.10.1943
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 151
9th Squadron of the 151st Dive Bomber Wing
02.11.1943-19.12.1944
Velící generál německého letectva ve Finsku
Commanding General of the German Air Force in Finland
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR
Protiletadlová dělostřelecká brigáda 13
13th Anti-Aircraft Artillery Brigade
DD.10.1944-DD.11.1944
1. letka (armádní) Průzkumné skupiny 32
1st Squadron (Army) of the 32nd Reconnaissance Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
https://de.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
URL : https://www.valka.cz/Rovaniemi-t194823#561050Verze : 0
MOD