Main Menu
User Menu

Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel I. I. Toropova a. s. [2015- ]

State Machine-Building Design Bureau Vympel named after I. I. Toropov JSC

АО Государственное машиностроительное бюро Вымпел имени И.И. Торопова

     
Název:
Name:
Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel I. I. Toropova a. s.
Originální název:
Original Name:
АО Государственное машиностроительное бюро Вымпел имени И.И. Торопова
Historie názvů:
History of Names:
12.07.1942-18.11.1949 Moskevský letecký závod č. 134
18.11.1949-DD.MM.1967 Závod pokusné výzbroje č. 134
DD.MM.1967-DD.MM.1989 Moskevský strojírenský závod Vympel
DD.MM.1989-DD.MM.1992 Strojírenská konstrukční kancelář Vympel
DD.MM.1992-27.07.1999 Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel
27.07.1999-22.06.2005 Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel I. I. Toropova
22.06.2005-26.10.2015 OAO Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel I. I. Toropova
26.10.2015-DD.MM.RRRR Státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel I. I. Toropova a. s.
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví, raketová technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
12.07.1942-DD.MM.RRRR Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1944-DD.06.1945 Kujbyšev /
Vznik:
Founded:
12.07.1942
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1946-DD.MM.1946 Suchoj Su-9
DD.MM.1946-DD.MM.1948 Suchoj Su-10
DD.MM.1947-DD.MM.1947 Suchoj Su-11
DD.MM.1947-DD.MM.1947 Suchoj Su-12
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Suchoj Su-13
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Suchoj Su-15
DD.MM.1949-DD.MM.1949 Suchoj Su-17
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3M9 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-3/R-13 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-23 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-24 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-73 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-27 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-33 (raketa / missile)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3M20 (raketa / missile)
Poznámka:
Note:
1942 vznik jako prototypová dílna OKB Jermolajeva
1945 po smrti Jermolajeva závod sloučen s tušinským závodem č. 289 a OKB Suchoje
1946 získáno kořistní vybavení z Junkersu Halberstadt
1949 OKB Suchoje rozpuštěna, závod přidělen I. I. Toropovovi
2005 součástí Korporace Taktické raketové zbraně
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://vympelmkb.com/history/
http://www.testpilot.ru/russia/vympel/vympel.htm
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-134/
URL : https://www.valka.cz/Statni-strojirenska-konstrukcni-kancelar-Vympel-I-I-Toropova-a-s-2015-t194533#560174Verze : 0
MOD

Původní názvy:


12.07.1942-18.11.1949 Московский авиационный завод № 134
(Moskovskij aviacionnyj zavod № 134 / Moskovskiy aviatsionnyy zavod № 134)
18.11.1949-DD.MM.1967 Завод опытного вооружения № 134
(Zavod opytnogo vooruženija № 134 / Zavod opytnogo vooruzheniya № 134)
DD.MM.1967-DD.MM.1989 Московский машиностроительный завод Вымпел
(Moskovskij mašinostroitěl'nyj zavod Vympel / Moskovskiy mashinostroitel'nyy zavod Vympel)
DD.MM.1989-DD.MM.1992 Машиностроительное конструкторское бюро Вымпел
(Mašinostroitěl'noje konstruktorskoje bjuro Vympel / Mashinostroitel'noe konstruktorskoe byuro Vympel)
DD.MM.1992-27.07.1999 Государственное машиностроительное бюро Вымпел
(Gosudarstvennoje mašinostroitěl'noje bjuro Vympel / Gosudarstvennoe mashinostroitel'noe byuro Vympel)
27.07.1999-22.06.2005 Государственное машиностроительное бюро Вымпел имени И. И. Торопова
(Gosudarstvennoje mašinostroitěl'noje bjuro Vympel imeni I. I. Toropova / Gosudarstvennoe mashinostroitel'noe byuro Vympel imeni I. I. Toropova)
22.06.2005-26.10.2015 ОАО Государственное машиностроительное бюро Вымпел имени И. И. Торопова
(OAO Gosudarstvennoje mašinostroitěl'noje bjuro Vympel imeni I. I. Toropova / OAO Gosudarstvennoe mashinostroitel'noe byuro Vympel imeni I. I. Toropova)
26.10.2015-DD.MM.RRRR АО Государственное машиностроительное бюро Вымпел имени И. И. Торопова
(AO Gosudarstvennoje mašinostroitěl'noje bjuro Vympel imeni I. I. Toropova / AO Gosudarstvennoe mashinostroitel'noe byuro Vympel imeni I. I. Toropova)
URL : https://www.valka.cz/Statni-strojirenska-konstrukcni-kancelar-Vympel-I-I-Toropova-a-s-2015-t194533#560175Verze : 1
MOD