Main Menu
User Menu

Stíhací esa 1936-1953

Fighter aces 1936-1953

Stíhacie esá 1936-1953

Истребительные асы 1936-1953

Klasifikácia a priznávanie vzdušných víťazstiev v sovietskom stíhacom letectve a ich finančné ohodnotenie
V sovietskom stíhacom letectve bol od doby účasti na prvých ozbrojených konfliktoch zavedený osobitný systém evidencie zostrelov. Existovali tak dve základné kategórie zostrelov: „osobne/samostatne“ (лично) alebo „v skupine“ (в группе). Niekedy sa používal aj spresňujúci pojem „vo dvojici“ (в паре) alebo „v roji“ (звеном). Avšak aj preferencie, do ktorej z týchto kategórií kategorizovať zostrelené lietadlo, sa počas priebehu bojov výrazne menili. V konfliktoch a vojnách na konci 30-tych rokov (Čínsko-japonský konflikt, boje na rieke Chalchyn) existoval medzi týmito dvoma druhmi víťazstiev určitý vyvážený pomer.


Po prepadnutí Sovietskeho zväzu však prudko klesol počet, pre sovietov, úspešných leteckých súbojov. Preto sa z dôvodu zvýšenia „bojového ducha“ často pripisovali všetky, resp. takmer všetky, zostrely ako tzv. skupinové všetkým pilotom, ktorí sa toho-ktorého boja zúčastnili. Keď neskôr narástli bojové skúsenosti sovietskych pilotov, ktorí tiež do rúk dostali modernú leteckú techniku, zmenilo sa približne od leta 1943 aj „zohľadňovanie priorít“ a prednosť sa dávala zostrelom osobným. Vplyv na to určite mali aj novozavedené pravidlá udeľovania štátnych vyznamenaní a finančných odmien, ktoré sa v podstatnej miere odvíjali aj od počtu samostatne zostrelených lietadiel.


Počas vojny v Kórei už takmer všetky zostrelené nepriateľské lietadlá boli zapisované na kontá pilotov ako osobné zostrely.


Pristavme sa ešte pri jednom špecifiku, typickom pre prelomový rok 1943. V tomto roku vyšlo 30. septembra Nariadenie, podpísané veliteľom letectva maršálom A.A. Novikovom, o „vyznamenávaní a odmeňovaní personálu letectva Červenej armády, Diaľkového letectva, stíhacieho letectva PVO a námorného letectva za bojovú činnosť a uchránenie materiálu“. Okrem pravidiel pre uznávanie/potvrdenie zostrelov obsahovalo nariadenie aj podmienky pre udelenie štátnych vyznamenaní. V tomto roku pritom už v sovietskom stíhacom letectve bolo množstvo pilotov, ktorí mali na konte desať a viac skupinových zostrelov, avšak len dve-tri osobne /samostatne/ zostrelené nepriateľské lietadlá. Tým pádom nespĺňali podmienky na udelenie vyznamenaní v zmysle cit. nariadenia. Na viacerých vyšších miestach (veleniach armád či zborov) sa našlo rýchle a účinné riešenie – v niektorých leteckých plukoch bolo vykonané prepočítanie časti skupinových zostrelov na osobné. Ako príklad môže slúžiť časť Hlásenia o bojovej činnosti veliteľa 515. IAP gardového majora G.N. Gromova: „Na základe rozkazu veliteľa 7. leteckej armády generálmajora Sokolova, lietadlá zostrelené majorom G.N. Gromovom v skupine budú prepočítané alikvótne na osobné“. Zo 6 osobných a 17 skupinových zostrelov tak bolo po prepočte vyrobených celkovo 12 osobne zostrelených lietadiel.


V mnohých prípadoch sa v štáboch jednotiek nezdržiavali prepočtami a postupovali ešte jednoduchšie. Osobné /samostatné/ zostrely, chýbajúce pre udelenie toho-ktorého vyznamenania sa jednoducho doplnili zo skupinových zostrelov, dosiahnutých v predchádzajúcich bojoch.


A už len jedna osobitosť, či zvláštnosť. Tou bolo priznávanie tzv. pravdepodobne zostrelených lietadiel nepriateľa (предположительно сбитые самолеты противника) vo Vzdušných silách Severnej floty. Je možné, že to bolo vplyvom dvoch britských perutí, ktoré istý čas štartovali na ochranu severných námorných trás z tých istých letísk ako ich sovietske proťajšky, a ktoré mali systém pravdepodobných zostrelov zavedený. Samozrejme, že aj tu dochádzalo pravidelne k zmene pravdepodobných zostrelov na osobné.


Vyššie uvedeným Nariadením z 30.09.1943 boli stanovené aj presné podmienky pre uznanie zostrelu, či zničenia techniky nepriateľa na zemi:


„Zostrel lietadla v leteckom boji, ako i jeho zničenie na zemi, rovnako ako spôsobenie škôd nepriateľovi sa započíta pri splnení jednej z nasledujúcich podmienok:
a) pri existencii písomného potvrdenia od pozemných vojsk, lodí, partizánskych skupín alebo spravodajských agentúr;
b) pri existencii písomného potvrdenia od miestneho obyvateľstva, overeného miestnymi orgánmi;
c) pri existencii fotografií, potvrdzujúcich zostrelenie lietadla alebo spôsobenie iných škôd nepriateľovi;
d) pri existencii potvrdenia od vidových hlások ako i iných systémov navádzania a výstrahy;
e) pri existencii písomného potvrdenia dvoch a viac posádok lietadiel, zúčastnených v danej skupine, alebo posádky vyslanej s cieľom zistenia úspešnosti bombardovania v podmienkach nemožnosti získať iný druh potvrdenia;
f) osobné hlásenie samostatne loviaceho stíhača alebo bitevníka-torpédového bombardéra po potvrdení veliteľa jeho leteckého pluku


Taktiež boli týmto Nariadením "sprísnené" podmienky pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za zostrely. Dovtedy totiž platili podmienky uvedené v rozkaze Ľudového komisára obrany J.V. Stalina zo dňa 17.06.1942, podľa ktorého za 5 zostrelených nepriateľských bombardérov bol letec navrhnutý na udelenie najvyššieho štátneho vyznamenania - Titulu Hrdina Sovietskeho zväzu. Stíhačiek bolo pre získanie Zlatej hviezdy Hrdinu potrebné zostreliť raz toľko. Čo sa týka spomínaného sprísnenia podmienok pre vyznamenávanie, tak citovaným Nariadením maršála Novikova z roku 1943 bol systém nastavený nasledovne:


“... Piloti bojových lietadiel budú navrhnutí na štátne vyznamenania:
a) Za osobne zničené nepriateľské lietadlá vo vzdušných bojoch resp. na letiskách:
k prvému vyznamenaniu - za 3 osobne zostrelené bombardéry (prieskumné lietadlá) alebo 4 osobne zostrelené lietadlá iného typu, alebo 6 lietadiel zničených na zemi;
k ďalším vyznamenaniam - za každé ďalšie 4 osobne zostrelené bombardéry (prieskumné lietadlá) alebo 5 osobne zostrelených lietadiel iných typov alebo 6 lietadiel zničených na zemi;
k najvyššiemu vyznamenaniu - titulu Hrdina Sovietskeho zväzu - za 10 osobne zostrelených bombardérov (prieskumných lietadiel) alebo za 15 osobne zostrelených lietadiel iných typov;
k vyššiemu vyznamenaniu - titulu dvojnásobného Hrdinu Sovietskeho zväzu - za 30 osobne zostrelených lietadiel všetkých typov;
k najvyššiemu oceneniu - titulu trojnásobného Hrdinu Sovietskeho zväzu - za 50 osobne zostrelených lietadiel všetkých typov."


Upravovalo sa ním aj navrhovanie na udelenie vyznamenaní a peňažných odmien za úspešné bojové lety, za poskytovanie stíhacieho krytia pre pozemné objekty a sprievod bitevných lietadiel a to nasledovne:


„... Za bojové lety pri sprievode bitevníkov, bombardérov, mínno-torpédových lietadiel, prieskumných a pozorovacích lietadiel, ako aj za bojové lety na krytie bojových formácií pozemných vojsk na poli boja, námorných základní, komunikácií a iných objektov:
k prvému vyznamenaniu - za 30 úspešných bojových letov;
k ďalším vyznamenaniam - za každých ďalších 30 úspešných bojových letov.
Za bojové lety pri bitevných útokoch a prieskume nepriateľských jednotiek:
k prvému vyznamenaniu - za 20 úspešných bojových letov; k ďalším vyznamenaniam - za každých ďalších 30 úspešných bojových letov.
... členom posádok všetkých druhov letectva ... za úspešné bojové akcie bez ohľadu na navrhnuté vyznamenanie budú vyplatené nasledovné finančné odmeny:
Za 30 úspešných bojových letov - 2.000 rubľov;
Za 50 úspešných bojových letov - 3.000 rubľov;
Za 80 úspešných bojových letov - 4.000 rubľov;
Za 120 úspešných bojových letov - 5.000 rubľov.


K finančnému ohodnoteniu zostrelov viď tiež tento článok.


V nižšie uvedenom zozname, zoradenom podľa abecedy, sú uvedení len piloti s overenými piatimi a viac samostatnými víťazstvami (zostrelmi), čo je medzinárodne uznávaný počet zostrelov pre označenie "eso".


Zoznam nie je úplný a je priebežne dopĺňaný.


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
https://www.airaces.ru/
www.maximonline.ru
rg.ru
www.rbc.ru

URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#560128Verze : 45
MOD

Arozpracované/in progress
foto meno počet zostrelovpoznámka
Abakumov, Boris Sergejevič5 + 0všetky zostrely dosiahol v Kórei
Abdrašitov, Šamiľ Manusypovič18 + 0
Abzianidze, Michail Ambakovič9 + 3
Abišev, Chusin Imamalievič6 + 6
Abramašvili/Abramišvili, Nikolaj Georgijevič8 + 1
Abramišvili, Mirian Josifovič8 + 1
Abramov, Vladimír Nikitovič5 + 2
Abramov, Vladimír Fjodorovič7 + 13
Abramov, Nikifor Semjonovič9 + 0
Abramov, Pjotr Petrovič5 + 25
Abramov, Timofej Gavrilovič10 + 1
Alexandrovič, Jakov Alexandrovič5 + 3
Avdejev, Alexander Fjodorovič5 + 0
Avdejev, Michail Vasilievič12 + 6
Avekov, Ivan Avdejevič10 + 6jedno lietadlo zničil taranom
Averjanov, Alexandr Alexandrovič5 + 0
Avetisjan, Suren Armenakovič6 + 0
Aganin, Viktor Matvejevič5 + 0
Aganičev, Nikolaj Petrovič5 + 0
Agafonov, Pjotr Vasilievič6 + 1
Agejev, Pjotr Grigorievič5 + 2jedno lietadlo zničil taranom
Agurejev, Alexandr Ivanovič6 + 4
Adonkin, Vasilij Semjonovič17 + 8z toho jeden samostatný zostrel je pravdepodobný
Azarov, Jevgenij Alexandrovič13 + 7jedno lietadlo zničil taranom
Azarov, Ivan Petrovič5 + 3
Azarov, Sergej Semjonovič7 + 7
Azin, Pjotr Iljič5 + 0
Akimov, Alexander Ivanovič6 + 02 v druhej svetovej vojne, 4 vo vojne v Kórei
Akinin, Gavriil Dmitrievič7 + 5
Akulkin, Nikolaj Fjodorovič6 + 0
Akulov, Boris Trofimovič5 + 5
Alejnikov, Pjotr Nikitovič5 + 6
Alexandrov, Vasilij Alexandrovič5 + 1
Alexandrov, Nikolaj Alexandrovič7 + 2
Alexandrovič, Jakov Alexandrovič5 + 3 jedno lietadlo zničil taranom
Alexandrov, Viktor Iljič 21 + 3
Alexejev, Boris Michajlovič8 + 0
Alexejev, Valentin Petrovič6 + 3
Alexejev, Viktor Pavlovič12 + 0
Alexejev, Dmitrij Alexandrovič6 + 10
Alexejev, Ivan Nikolajevič5 + 0
Alexejev, Konstantin Stepanovič15 + 7
Alexejev, Nikolaj Michajlovič14 + 3


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#560118Verze : 66
MOD

B

foto meno počet zostrelov poznámka
Babajev, Alexandr Ivanovič9 + 1
Babak, Ivan Iljič35 + 5
Babkov, Vasilij Petrovič13 + 5
Bachajev, Stepan Antonovič15 + 1 2 v druhej svetovej vojne, 13 + 1 v Kórei
Beljajev, Sergej Sergejevič6 + 4
Berkutov, Alexandr Maximovič16 + 0
Bežanov, Ivan Fjodorovič6 + 0
Bobrov, Vladimir Ivanovič27 + 24 4 + 13 v Španielsku, 23 + 11 v druhej svetovej vojne
Buchtejev, Sergej Stepanovič5 + 2
Byčkov, Sergej Stepanovič5 + 0


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585286Verze : 12
MOD

C


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604417Verze : 0
MOD

Č


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584975Verze : 10
MOD

D
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584978Verze : 12
MOD

E


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604418Verze : 0
MOD

F

foto meno počet zostrelov poznámka
Fadejev, Vadim Ivanovič17 + 3
Fedotov, Andrej Andrejevič19 + 2
Figičev, Valentin Alexejevič15 + 2
Filipčenko, Fjodor Vasilievič6 + 4
Fjodorov, Ivan Jevgrafovič13 + 12 + 0 v Španielsku a 11 + 1 v druhej svetovej vojnevysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585081Verze : 10
MOD

G


foto meno počet zostrelov poznámka
Gejbo, Josif Ivanovič5 + 21 + 1 v bojoch na Chalchyn Gole, 2 + 0 vo vojne s Fínskom a 2 + 1 v druhej svetovej vojne
Glinka, Boris Borisovič27 + 2
Glinka, Dmitrij Borisovič50 + 0
Gnido, Pjotr Andrejevič34 + 6
Golovačjov, Pavel Jakovlevič30 + 0
Golubev, Vasilij Fjodorovič17 + 15
Golubov, Anatolij Jemeľjanovič7 + 0
Gorev, Nikolaj Dmitrijevič8 + 0
Gricevec, Sergej Ivanovič10 + 30
Grinčenko, Anton Gavrilovič10 + 30
Gridnev, Alexandr Vasiljevič5 + 4
Gulajev, Nikolaj Dmitrijevič55 + 5štvrtý najúspešnejší sovietsky stíhací pilot
Gura, Stepan Petrovič11 + 5
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585071Verze : 30
MOD

CH


foto meno počet zostrelov poznámka

Charitonov, Vasilij Nikolajevič18 + 16
Chotelev, Iosif Sidorovič7 + 02 v Španielsku a 5 v druhej svetovej vojne
Cholodov, Ivan Michajlovič16 + 6vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604419Verze : 10
MOD

I


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604420Verze : 9
MOD

J

foto meno počet zostrelov poznámka
Jerjomin, Boris Nikolajevič8 + 15
Jevstignejev, Kirill Alexejevič52 + 3


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604421Verze : 6
MOD

K

foto meno počet zostrelov poznámka

Kainov, Iľja Ignatievič
6 + 11
Karasjov, Alexandr Nikitovič27 + 220 + 2 v druhej svetovej vojne a 7 + 0 vo vojne v Kórei
Karnač, Stepan Andrejevič14 + 1
Karpov, Alexandr Dmitrijevič5 + 1
Karpov, Alexandr Terenťjevič27 + 9
Kamozin, Pavel Michajlovič36 + 2
Kalinin, Ivan Semjonovič7 + 4
Kelejnikov, Jurij Jakovlevič14 + 2 v druhej svetovej vojne 13+2, v Kórei 1+0
Kijančenko, Nikolaj Stepanovič13 + 4
Kirja, Šalva Nestorovič27 + 2
Kirsanov, Pjotr Semjonovič7 + 3
Kitajev, Vladimir Alexejevič5 + 1
Klubov, Alexandr Fjodorovič31 + 3
Kňazev, Vasilij Alexandrovič18 + 11
Koldunov, Alexandr Ivanovič46 + 1 najúspešnejší sovietsky stíhač lietajúci na stíhacích lietadlách typu Jakovlev
Koľadin, Viktor Ivanovič20 + 0 15 v 2. svetovej vojne a 5 v Kórei
Kolomin, Pjotr Ivanovič16 + 8
Komarov, Viktor Stepanovič10 + 3
Konev, Grigorij Nikolajevič6 + 17
Kornienko, Ivan Michejevič26 + 2
Kostylev, Georgij Dmitrievič7 + 29
Koss, Alexandr Filippovič7 + 2
Kondrat, Jemeljan Filaretovič8 + 73 + 3 v Španielskej občianskej vojne a 5 + 4 v druhej svetovej vojne
Korobkov, Pavel Terentievič6 + 54 + 0 v Španielskej občianskej vojne, 0 + 5 na Chalchyn Gole a 2 + 0 v druhej svetovej vojne
Kovaľov, Alexej Rodionovič6 + 0 1 + 0 v bojoch na Chalchyn Gole, 5 + 0 v druhej svetovej vojne
Kozačenko, Pjotr Konstantinovič12 + 4
Kozlov, Nikolaj Alexandrovič16 + 3 dve lietadlá zničil taranom
Kožedub, Ivan Nikitovič64 + 0 najúspěšnejší sovietsky stíhač 2. svetovej vojny
Kramarenko, Sergej Makarovič14 + 11 + 1 v druhej svetovej vojne, 13 + 0 v Kórejskej vojne
Kratinov, Semjon Ustinovič21 + 2
Kravčenko, Grigorij Pantělejevič6 + 92 + 4 v Čínsko Japonskej vojne a 4 + 5 na Chalchyn Gole
Krjukov, Pavel Pavlovič12 + 1
Kudeľa, Svirid Charitonovič6 + 1
Kukin, Ivan Andrejevič6 + 0
Kuligin, Nikolaj Afanasjevič6 + 0
Kumaničkin, Alexandr Sergejevič28 + 2 1 samostatný zostrel dosiahol v Kórei
Kuročkin, Vasilij Alexejevič27 + 3
Kutichin, Jakov Nazarovič8 + 0
Kuzněcov, Michail Vasilievič19 + 4vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
Marčukov, A.: Geroji-pokryškincy o sebe i o svojom komandire, Centrograf, 2014 (Марчуков А. Герои-покрышкинцы о себе и о своём командире. — М.: Центрполиграф, 2014 ISBN 978-5-227-04989-6)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584782Verze : 96
MOD

L, Ľ

foto meno počet zostrelov poznámka
Lakejev, Ivan Alexejevič13 + 0 12 v občianskej vojne v Španielsku a 1 v druhej svetovej vojne
Lavrinenkov, Vladimír Dmitrijevič36 + 7
Lichobabin, Ivan Dmitrievič32 + 7
Lobov, Georgij Agejevič14 + 310+3 v druhej svetovej vojne a 4+0 v Kórei
Lošak, Nikolaj Isakovič13 + 0
Ľubimov, Ivan Stepanovič6 + 2 tri zostrely dosiahol s protézou ľavého chodidla, o ktoré prišiel v boji
Luckij, Vladimir Alexandrovič12 + 0
Lukjanov, Sergej Ivanovič16 + 6
Luganskij, Sergej Danilovič34 + 1


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604422Verze : 15
MOD

M
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584781Verze : 42
MOD

N


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585073Verze : 27
MOD

O

foto meno počet zostrelov poznámka
Oboznenko, Andrej Alexandrovič8 + 3
Obuchov, Timofej Petrovič12 + 5
Ochaj, Grigorij Uljanovič11 + 0 v Kórei
Oľchovskij, Nikolaj Ivanovič17 + 0
Oniskevič, Grigorij Demjanovič15 + 0
Onufrienko, Grigorij Denisovič10 + 0
Osipov, Alexandr Vasilievič11 + 4
Oskin, Dmitrij Pavlovič15 + 1 všetky zostrely dosiahol v Kórejskej vojne /1951-52/vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585082Verze : 29
MOD

P


foto meno počet zostrelov poznámka
Panov, Alexej Borisovič7 + 8
Paškevič, Alexej Vasilievič19 + 0
Pavlov, Alexandr Georgievič16 + 10
Pavluškin, Nikolaj Sazonovič19 + 16dle M. J. Bykova 15 + 0
Piľščikov, Konstantin Alexandrovič7 + 4
Piľutov, Pjotr Andrejevič14 + 1
Pivovarov, Michail Jevdokimovič40 + 1
Platonov, Alexandr Alexejevič6 + 6 2 + 0 vo vojne s Fínskom, 4 + 6 v druhej svetovej vojne
Poluchin, Alexandr Michajlovič7 + 1 0 + 1 vo vojne s Fínskom, 7 + 0 v druhej svetovej vojne
Poluškin, Nikolaj Archipovič7 + 0
Pokryškin, Alexandr Ivanovič59 + 0druhý najúspěšnejší sovietsky stíhač 2. svetovej vojny
Popov, Viktor Pavlovič5 + 0 všetky zostrely v Kórei
Pozdňjakov, Jakov Mironovič7 + 1
Predkov, Michail Ivanovič8 + 2
Pulov, Grigorij Ivanovič9 + 0 z toho 8 v Kórei
Putivko, Pavel Iljič5 + 3 z toho 3 + 2 v občianskej vojne v Španielsku a 2 + 1 v druhej svetovej vojnevysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584984Verze : 43
MOD

R


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#599001Verze : 9
MOD

S
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584972Verze : 49
MOD

Š


foto meno počet zostrelov poznámka
Šarov, Dmitrij Michajlovič14 + 3
Šeberstov, Konstantin Jakovlevič15 + 0 2 zostrely počas druhej svetovej vojny a 13 v Kórei
Šestakov, Lev Lvovič23 + 42 z toho 8 + 31 počas občianskej vojny v Španielsku
Ševcov, Pjotr Fjodorovič8 + 2
Ševcov, Alexandr Grigorievič17 + 0
Šiškin, Alexandr Pavlovič20 + 0
Šiškin, Vasilij Ivanovič9 + 17
Šuľženko, Nikolaj Nikolajevič12 + 0
Švarjov, Alexandr Jefimovič13 + 1vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585070Verze : 20
MOD

T

foto meno počet zostrelov poznámka
Taranenko, Ivan Andrejevič7 + 6
Tarasov, Pavel Timofejevič30 + 1jedno lietadlo zničil taranom, jedno donútil pristáť na vlastnom letisku
Ternovoj, Boris Jakovlevič7 + 7
Timofejev, Sergej Ivanovič11 + 1
Tokarev, Mojsej Stepanovič12 + 1
Trofimov, Nikolaj Leontievič15 + 11
Tuľskij, Alexandr Jegorovič6 + 0
Turov, Alexandr Grigorievič6 + 4


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585080Verze : 14
MOD

U


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604416Verze : 0
MOD

V


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#597526Verze : 25
MOD

Z


foto meno počet zostrelov poznámka
Zabyrin, Nikolaj Vladimirovič12 + 1
Zalevskij, Vladimir Nikolajevič17 + 235. července 1943 padl v boji
Zalesskij, Ivan Pavlovič6 + 0údaje o zostreloch sú uvedené len v návrhu na udelenie vyznamenania, iné zdroje ich nepotvrdzujú
Zachariev, Vasilij Georgievič11 + 0
Zacharov, Georgij Nefjodovič10 + 0
Zamorin, Ivan Alexandrovič6 + 13
Zaplavnev, Ivan Mitrofanovič11 + 0 4 v druhej svetovej vojne a 7 v Kórei
Zimin, Georgij Vasilievič14 + 0
Zotov, Matvej Ivanovič17 + 2vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584970Verze : 38
MOD

Ž

foto meno počet zostrelov poznámka
Žujkov, Grigorij Sergejevič11 + 2vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604423Verze : 9
MOD