Main Menu
User Menu

Schörner, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Schörner
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Ferdinand Schörner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.06.1892 Mníchov
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.07.1973 Mníchov
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Armádnej skupiny Juh
- veliteľ Armádnej skupiny Sever
- veliteľ Armádnej skupiny Stred
- veliteľ OKH
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- jeden z 27 držiteľov Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami, mečmi a briliantami
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#401470Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Schörner
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Ferdinand Schörner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1912 svobodník
01.08.1912 poddůstojník
22.05.1913 vicešikovatel v záloze
28.08.1914 důstojnický zástupce
29.11.1914 poručík v záloze
26.12.1917 poručík
15.07.1918 nadporučík
01.08.1926 kapitán
14.08.1934 major
16.03.1937 podplukovník
30.01.1940 plukovník
17.12.1941 generálmajor
28.02.1942 generálporučík
15.05.1942 generál horských jednotek
20.05.1944 generálplukovník
05.04.1945 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
12.10.1937-DD.06.1940 Velitel : Pluk horských myslivců 98
01.06.1940-01.02.1942 Velitel : 6. horská divize
16.07.1942-10.11.1942 Velitel : Horský armádní sbor Norsko
10.11.1942-23.10.1943 Velitel : XIX. horský armádní sbor
15.11.1943-DD.11.1943 Velitel : XXXX. tankový sbor
15.11.1943-DD.12.1943 Velitel : Heinriciova skupina
DD.01.1944-31.01.1944 Velitel : Schörnerova skupina
02.03.1944-31.03.1944 Velitel : 17. armáda
30.03.1944-20.07.1944 Velitel : Skupina armád Jižní Ukrajina
17.01.1945-25.01.1945 Velitel : Skupina armád A
25.07.1944-25.01.1945 Velitel : Skupina armád Sever
25.01.1945-05.04.1945 Velitel : Skupina armád Střed
05.04.1945-11.05.1945 Velitel : Skupina armád Střed
DD.MM.RRRR-25.12.1943 Velitel : Armádní oddíl Nikopol
DD.MM.RRRR-08.05.1945 Velitel : Hlavní velitelství pozemního vojska

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

22.12.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

20.04.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
s válečnou dekorací

27.01.1917

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 24.10.1917

Vojenský záslužný řád - 4. třída s korunou a meči
Military Merit Order - 4th Class with Crown and Swords
Militär -Verdienstorden - IV. Klasse mit Krone und Schwerten
-

05.12.1917

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

21.12.1934

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

02.08.1938

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

12.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

20.19.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

20.04.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

15.07.1941

Řád Sv. Alexandra 2. třída
Order of Saint Alexander 2nd Class
Орден Свети Александър
s meči

01.07.1942

Řád Kříže svobody - 1. třída
Order of the Cross of Liberty - 1st Class
Vapaudenristin ritarikunta - 1. luokan
-

20.08.1942

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

30.01.1943

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

17.02.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
398. držiteľ Dubových ratolestí.

18.02.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

28.08.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí a meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
93. držiteľ Mečov.

30.11.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

01.01.1945

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

01.01.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí, meči a brilianty
Knight's Cross with Oak Leaves, Swords, and Diamonds
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillianten
23. držiteľ Briliantov

05.04.1945

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

09.05.1945

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#421759Verze : 1
MOD
Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner


nar.:12.6.1892, Mníchov (München)
zomr.: 2.7.1973, Mníchov (München)
Ferdinand Schörner je do armády povolaný ako poddôstojník v zálohe po vypuknutí prvej svetovej vojny. Najskôr bojuje na západnom fronte, kde je dvakrát zranený a ako Leutnant preložený k Bayrische Infanterie-Leibregiment do Talianska. Tu aj získava vysoké vojenské vyznamenanie Pour-le-Mérite. Ako Oberleutnant bojuje v roku 1918 znova na západnom fronte, je však opätovne zranený a po vyliečení preložený na srbský front.


Po skončení vojny slúži najskôr v Freikorps "Epp" odkiaľ prechádza do reichswehru s hodnosťou Oberleutnant. Od roku 1920 do 1931 slúži v Infanterie-Regiment 19. V roku 1934 je preložený do Drážďan, kde navštevuje vojenskú školu, po skončení ktorej preberá, už ako Oberstleutnant, velenie Gebirgs-Jäger-Regiment 98.


Pri vypuknutí vojny, už v hodnosti Oberst, vedie svoj pluk počas poľského ťaženia až do začiatku roku 1940, kedy je poverený zostavením 6. Gebirgs-Division. Túto divíziu vedie Schörner počas francúzskeho ťaženia a dňa 1.8.1940 je povýšený do hodnosti Generalmajor.


Počas balkánskeho ťaženia Schörner so svojou divíziou, začlenenou v zostave XVIII. Gebirgskorps, prelamuje grécku tzv. Metaxasovu líniu a prekvapivým prepadom obsadzuje strategicky dôležité priesmyky gréckych veľhôr. Za tento náhly prepad je mu udelený 20.4.1941 Rytiersky kríž (Ritterkreuz).


Po prepadnutí Sovietskeho zväzu je 6. Gebirgs-Division nasadená vo Fínsku. Schörner je dňa 27.1.1942 povýšený do hodnosti Generalleutnant, keď predtým dňa 15.1.1942 preberá velenie XIX. Gebirgskorps. Nasleduje povýšenie do hodnosti General der Gebirgstruppe (1.6.1942) a dňa 1.10.1943 preberá velenie XXXX. Panzer-Korps na Ukrajine. Vďaka tvrdým metódam velenia dokáže Schörner udržať zverené mu úseky napriek rozsiahlym útokom Červenej armády a následne i kryť potrebné presuny vojsk. Za tieto svoje zásluhy je spomenutý v hlásení brannej moci a 17.2.1944 je vyznamenaný dubovými ratolesťami (Eichenlaub) k Rytierskemu krížu.


Dňa 1.3.1944 je Schörner povýšený do hodnosti Generaloberst a o deň na to - 2.3.1944 preberá velenie 17. Armee, aby už 30.3.1944 bol vymenovaný za vrchného veliteľa skupiny vojsk Južná Ukrajina (Heeresgruppe Südukraine), pričom pod jeho velením sa podarilo južný front stabilizovať. Od 20.7.1944 velí skupine armád Sever (Heeresgruppe Nord), s ktorou sa snaží brániť veľkej ofenzíve Červenej armády. Za to, že sa mu podarí zachrániť jeho skupinu armád pred obkľúčením, sú mu dňa 28.8.1944 udelené meče (Schwerter) k Rytierskemu krížu.

Po obkľúčení skupiny armád Sever v oblasti Kuronska (Kurland) bráni Schörner Kurónsky kotol (Kurland-Kessel) a keď je už zrejmé, že porážka je nevyhnutná, je Schörner menovaný za vrchného veliteľa skupiny armád Stred (Heeresgruppe Mitte). Za zásluhy počas vedenia bojov v Kurónskom kotle sú mu dňa 1.1.1945 udelené k Rytierskemu krížu brilianty (Brillianten). Ako vrchný veliteľ skupiny armád Stred zavedie Schörner prísny režim a vynesie množstvo rozsudkov smrti v prípadoch dezercie a prejavov zbabelosti. Pri týchto rozsudkoch neberie ohľad ani na vyššie hodnosti previnilcov a trestá aj vysokých dôstojníkov rovnako ako mužstvo. Dňa 5.4.1945 je povýšený do hodnosti Generalfeldmarschall. Vo svojom testamente vymenuje Hitler Schörnera vrchným veliteľom armády.


Po skončení vojny sa Schörner pokúša preoblečený za civilistu dostať sa na západ a darí sa mu skrývať až do konca mája 1945. Potom je zajatý americkými jednotkami a následne vydaný Červenej armáde. Vojenským súdom je odsúdený na trest 25 rokov v trestaneckom tábore, z ktorého je prepustený až v roku 1955. V roku 1957 je Schörner opätovne zatknutý a postavený pred súd Spolkovej republiky Nemecka, ktorým je pre ním vynesené rozsudky smrti na konci vojny odsúdený na štyri a pol roka väzenia, z ktorého je však prepustený už po dvoch rokoch. Zomiera vo veku 81 rokov v rodnom Mníchove.


Poznámka zostavovateľa:
Ohľadom pôsobenia Ferdinanda Schörnera v XIX. Gebirgskorps, resp. v XXXX. (XL?) Panzerkorps som sa stretol s rôznymi údajmi.
Lexikon der Wehrmacht, ktorý čerpá z údajov viacerých renomovaných archívov udáva, že velenie v XIX. Gebirgskorps prevzal Schörner 15.1.1942 a velil mu do mája/května 1943, zatiaľ čo axishistory.com uvádza, že to bolo od 10.11.1942 do 1.10.1943, ktorý údaj je prevzatý aj tu na válke v sekcii o XIX. Gebirgskorps. Velenie XL. Panzerkorps mal podľa Lexikon der Wehrmacht prevziať 1.10.1943, podľa axishistory.com 15.11.1943 (taktiež prebraté na válku). Preto ak má niekto iné údaje, resp. údaje potvrdzujúce niektorý z tu uvedených, budem rád, keď sa ozve.zdroj:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#83793Verze : 3
MOD
....
Schörner, Ferdinand - zdroj: Lexikon der Wehrmacht

zdroj: Lexikon der Wehrmacht
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#83794Verze : 0
MOD
...
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#85192Verze : 0
MOD
Diskuse
Snažím se mapovat poslední dny maršála a tady předkládám svou verzi:


V okolí Děčínského Sněžníku ve dnech 24. až 27. dubna 1945 odpočívala divize ROA gen. Buňačenka. Dne 27.4.45 divizi navstěvuje v pověření maršála Schörnera generalleutnant von Natzmer,velitel štábu armády Mitte.V těchto dnech přes Sněžník ustupovaly jednotky Wehrmachtu a holandské oddíly SS. Generalleutnant von Natzmer, tlumočí Buňačenkovi rozkaz maršála k přesunu divize směr na Brno a k okamžitému nasazení proti postupujícímu nepříteli.Generál Buňačenko naoko souhlasí. V žádném případě, ale nesouhlasí s přepravou po železnici, argumentuje, že chce divizi udržet pohromadě. Tuto odpověď Natzmer bere jako souhlas a odjíždí ze Sněžníku.Nasledně Buňačenko dává příkaz k pochodu směr JIH – Teplice.03.05.1945 V Hradci Kralové přistává nový velitel Luftwaffe Robert Ritter von Greim, doprovázený svou milenkou leteckým esem Hannou Reitschovou s rozkazem od Dönitze pro Schörnera ve Velichovkách.


04.05.1945 Schörner je ve Velichovkach a dohlíží na ošetření zraněné nohy von Greima hovoří spolu o odletu z bombardovaného Berlína a o přepravě Hitlera s Ju52/3m ,přistávalo se těsně nad Braniborskou bránou Současně z Flesenburgu přiletěl opět od Dönitze K. H. Frank k jednání s maršálem Schörnerem


05.05.1945 v 21.40 hod. velitel Waffen-SS v Protektorátu Čechy a Morava Carl von Pückler- Burghauss zasíla do štábu Heeresgruppe Mitte, který sídlí ve Velichovkách žádost o letecký útok na Prahu.


06.05.1945 Robert Ritter von Greim s Hannou Retschovou odlétají s informacemi od Dönitze pro Kesselringa do Grazu v letadle Do 217. (Proto se Schörner nemohl s už Kesselringem setkat jak se někde uvádí)


06.05.1945 na Děčínském Sněžníku přistáva s letadlem Fi156 Ferdinand Schörner. S celým svým štábem se ubytuje v dnešní budově SČE na Teplické ul. v 2.patře a přebírá přímé velení při připravě obrany města Děčín


06.05.1945 V Plzni přistál zástupce oddělení G 3, V. sboru, podplk. R. H. Pratt. (Je to ten Pratt co má být pohřben někde v okolí Vlsnice??? nebo je to shoda jmen?) Jeho úkolem bylo setkat se s Schornerem. Pravděpodobně měli nekvalitní nebo starou informaci o tom, že Schorner se nachází ve Velchovkách. Spolu s průzkumnou jednotkou B23 mjr. Carla Dowda se vypravili ten den večer přes Prahu do Velichovek. Maršála tam nenašli-průser tajných služeb-ale o tom se nemluví.Viz následující den,7.5. ráno, kdy američané si mysleli, že už budou mít Schornera v Plzni, proto tam přistala Dakota s rozkazem od Dönitze.Ale ten den byl Schörner v Děčíně.


07.05.1945 večer přistává v Plzni v doprovodu američanů plk. generál. štábu ve Flensburgu Wilhelm Meyer - Detring,s rozkazem od Dönitze s určením pro Schörnera. Američané zmatkují a usuzují, že maršál je v Praze a řídí tam bojové akce. Pravděpodobně z rozkazu, který zajistili z 05.05.45 od Carla von Pücklera- Burghausse.


07.05.1945 nebo 08.05.1945 Maršál odjíždí s kolonou směr Žatec


09.05.1945 Schorner nastupuje do letadla Fi156 a s pilotem por. Plockem přistává v Rakousku u Mittersillu


Tak si myslím, že to bylo.....
URL : https://www.valka.cz/Schoerner-Ferdinand-t19440#533092Verze : 2