Main Menu
User Menu
Reklama

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Česky: Podplukovník
English: Lieutenant Colonel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t194345#666946Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Podplukovník v jednotlivých letech

RokLieutenant Colonel (Army)Lieutenant Colonel (Marine Corps)Lieutenant Colonel (Air Force)Total
30.6.1954 13864 1222 8293 23379
30.6.1955 12898 1308 8744 22950
30.6.1956 12471 1318 9205 22994
30.6.1957 11852 1315 9638 22805
30.6.1958 11245 1324 9775 22344
30.6.1959 11300 1344 10214 22858
30.6.1960 11319 1352 10226 22897
30.6.1961 11324 1406 10524 23254
30.6.1962 12786 1406 14890 29082
30.6.1963 12371 1354 14777 28502
30.6.1964 12386 1402 14537 28325
30.6.1965 12434 1408 14114 27956
30.6.1966 13513 1452 15862 30827
30.6.1967 14841 1538 15911 32290
30.6.1968 16336 2011 16958 35305
30.6.1969 16806 2094 16407 35307
30.6.1970 15481 1872 15376 32729
30.6.1971 14607 1650 15501 31758
30.6.1972 12807 1553 15486 29846
30.6.1973 12285 1523 14418 28226
30.6.1974 11480 1493 13886 26859
30.6.1975 11056 1494 13117 25667
30.6.1976 10997 1459 12731 25187
30.9.1977 11190 1506 12356 25052
30.9.1978 11062 1503 12438 25003
30.9.1979 11089 1511 12598 25198
30.9.1980 11159 1496 12644 25299
30.9.1981 10932 1481 12546 24959
30.9.1982 10661 1516 12416 24593
30.9.1983 10707 1592 12519 24818
30.9.1984 10771 1653 12550 24974
30.9.1985 10894 1641 12548 25083
30.9.1986 10777 1654 12544 24975
30.9.1987 11047 1601 12519 25167
30.9.1988 10860 1623 12426 24909
30.9.1989 10617 1610 12415 24642
30.9.1990 10396 1628 12502 24526(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t194345#559586Verze : 1
MOD