Main Menu
User Menu

815. železniční mostní prapor [1993-2002]

815th Railway Bridge Battalion

     
Název:
Name:
815. železniční mostní prapor
Originální název:
Original Name:
815. železničný mostný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
815. železniční mostní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2002
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.01.1999 81. železniční brigáda
01.01.1999-01.07.2002 Velitelství železničního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.07.2002 Liptovský Mikuláš, Železniční kasárna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
VÚ 6761 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
Archív autora
Zborník železničného vojska 1998, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity 1999, ISBN 80-968118-6-X
URL : https://www.valka.cz/815-zeleznicni-mostni-prapor-1993-2002-t193726#557706Verze : 0
MOD