Main Menu
User Menu

Sloup v Čechách

okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Sloup v Čechách
Originální název:
Original Name:
Sloup v Čechách
Další názvy:
Other Names:
Bürgstein
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Česká Lípa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°44'20.00"N 14°35'20.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
29.09.1324
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zřícenina skalního hradu Sloup
Zámek Sloup
Zaniklý zámek Berkovský zámeček
Kostel sv. Kateřiny
Kaple Sv. Jana Nepomuckého
Fara
Měšťanské domy
Usedlosti
Sousoší Kalvárie
Sloup se sochou Panny Marie
Socha sv. Antonína Paduánského
Sochy sv. Rosálie a sv. Jana Nepomuckého na silničním mostě
Pomník Emanuela Maxe
Pomník Antonína Maxe
Hrob F. B. Mikovce
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Znak:
Coat of Arms:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#557514Verze : 6
Sloup v Čechách (Bürgstein)

Nejstarší osídlení máme doloženu již v pravěku, a to v oblasti hradu a poustevny Sloup.
Obec máme poprvé doloženu 29. září 1324 (Blažková – Honců – Smejkal - Sovadina 1995, 14). Osídlení se soustředilo zvláště podél potoka a dále byl patrně na počátku 14. století založen skalní hrad Sloup, ten je však od vlastního jádra obce poněkud vzdálen. Hrad byl dobyt a vypálen roku 1445, stejný osud jej potkal roku 1639, kdy jej obsadili a vypálili Švédové, dá se očekávat, že během těchto událostí trpěla i obec. V roce 1596 byl pod hradem vybudován zámek, který byl zbořen v 2. polovině 20. století. Novější sídlo si pak majitelé panství vystavěli v letech 1730 – 1733. Dnes slouží jako domov důchodců. Kostel, zřejmě dřevěný poprvé doložen roku 1352, na počátku 18. století byl vybudován současný barokní kostel (Poche a kol. 1980, 364).

Zdroje:
BLAŽKOVÁ, J. – HONCŮ, H. – SMEJKAL, L. – SOVADINA, M. 1998: Sloup v Čechách : průvodce historií a přírodními krásami obce a okolí. 1998.
KRACÍKOVÁ, L. – SMETANA, J. 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha.
POCHE, E. red. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 : P/Š. Praha.
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#615140Verze : 0
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

První písemnou zmínku o sloupském kostele máme z roku 1352, kdy se uvádí v rámci odvodu papežského desátku, kdy odváděl 12 grošů českých ročně (Smetana – Kracíková 2000, 16). První písemná zmínka o zdejším faráři pochází z roku 1374 (Smetana – Kracíková 2000, 112). Kostel byl dle všeho dřevěný. Není vyloučeno, že se mohl nacházet na místě současného kostela, ale prokazatelné důkazy pro to nemáme.
Vybudování současného kostela proběhlo v letech 1707 – 1719, resp. mohlo probíhat již od roku 1706. Dle E. Pocheho byl kostel zcela vystaven P. P. Columbanim (Poche a kol. 1980, 364). Dle památkového katalogu byla stavba zahájena roku 1706 a Columbani pak provedl přestavbu v letech 1717-1719 (pamatkovykatalog.cz). Roku 1815 byla přistavěna věž, roku 1829 předsíň. Jedná se o trojlodní barokní kostel s tribunami v bočních lodích, presbytář je ukončeno trojboce. Na severní straně je situována hranolová věž a předsíň. Dvě čtvercové kaple jsou situovány po obou stranách lodě (Poche a kol. 1980, 365).

Zdroj:
KRACÍKOVÁ, L. – SMETANA, J. 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha.
POCHE, E. red. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 : P/Š. Praha.
https://www.hrady.cz/index.php?OID=6395
pamatkovykatalog.cz

Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#557516Verze : 2
Sousoší Kalvárie
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#557523Verze : 1
Fara
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#560728Verze : 1
Pomník T. G. Masarykovi
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#560730Verze : 1
Lesní divadlo
Zdroj:
mapy.cz
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
Sloup v Čechách - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sloup-v-Cechach-t193606#588649Verze : 0