Main Menu
User Menu

Rota kulometů proti letadlům 16 [1949-1950]

16th Anti-Aircraft Machine Gun Company

     
Název:
Name:
Rota kulometů proti letadlům 16
Originální název:
Original Name:
Rota kulometů proti letadlům 16
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.08.1950 Učilište obrany proti letadlum
01.08.1950-01.11.1950 Učilište protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.08.1950 Žilina, kasárny /
01.08.1950-01.11.1950 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.11.1950
Výzbroj:
Armament:
01.10.1949-01.11.1950
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.08.1950 VÚ 9448 Žilina
01.08.1950-01.11.1950 VÚ 9448 Olomouc
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Rota-kulometu-proti-letadlum-16-1949-1950-t192745#555446Verze : 0
MOD