Main Menu
User Menu

WEM Lotos (zdravotnícke evakuačné vozidlo)

WEM Lotos

WEM Lotos


Obrnené zdravotnícke evakuačné vozdlo (Wóz Ewakuacji Medycznej) Lotos je postavené na upravenom podvozku MT-LB (Opal-I), licenčne vyrábanom v Hucie Stalowa Wola v Stalovej Voli. Zdroje sa rozchádzajú v tom, či sériové vozidlo má, alebo nemá zvýšenú zadnú časť. Zdravotnícke evakuačné vozidlo umožňuje prepravovať 4 nosítka so zranenými, 2 ležiacich a piatich sediacich pacientov, alebo až 8 (9) sediacich pacientov. Vozidlo súčasne umožňuje poskytnúť prvú predlekársku pomoc. Posádka vozidla je trojčlenná - zdravotník, vodič a veliteľ.Vozidlo je bez výzbroje, aj ked je pravdepodobne možné inštalovať guľomet nad poklop veliteľa. Má stále schopnosť plavby, aj keď oproti iným poľským derivátom MT-LB nie je vybavené vodometmi, preto pohyb pri plavbe zabezpečujú len pásy tak, ako u sovietskeho originálu.Vozidlo je zavedené vo výzbroji Pozemných síl Ozbrojených síl Poľskej repbuliky, jeden kus bol pravdepdooben dodaný do Nigérie.


V rôznych zdrojoch sú odlišné fotografie vozidla - na niektorých ma vozidlo zvýšenú nástavbu v zadnej časti, na iných je trup štandartný.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/MT-LB
Šumilin, Sergej: Universalnyj soldat - mnogocelevoj transporter-ťagač MT-LB; Nauka i Technika 2014/06
URL : https://www.valka.cz/WEM-Lotos-zdravotnicke-evakuacne-vozidlo-t192368#554683Verze : 4
MOD