Main Menu
User Menu

RUS - RChM-6 (vozidlo RCHB průzkumu)

RKhM-6 / РХМ-6

     
Název:
Name:
RChM-6
Originální název:
Original Name:
РХМ-6
Kategorie:
Category:
vozidlo radiačního, chemického a biologického průzkumu
Výrobce:
Producer:
Zavod Tula, OAO, Tula
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2006 (?)
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13600 kg
Celková délka:
Overall Length:
7650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2900 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
ako BTR-80 (5-9 mm)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
KaMaZ-7403
Výkon:
Power:
194 kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
5 rýchlostí vpred, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
-1) m
Nástavba:
Superstructure:
Meracie prístroje integrované na štandartný transportért BTR-80 v zložení:
- dozimeter IMD-2NM (ИМД-2НМ),
- merač rádiaktívneho spadu IMD-23, alebo IMD-24 (ИМД-23 / ИМД-24),
- signalizátor plynov GSA-14 (ГСА-14),
- pasívny prístroj diaľkového prieskumu atmosféry PChRDD-2B (ПХРДД-2Б),
- súprava prístrojov chemického prieskumu KPChR-3 (КПХР-3),
- automatický signalizátor špeciálnych látok ASP-13 (АСП-13),
- informačno-navigačný systém 14C834 "Kontroľ-2D" (14Ц834 "Контроль-2Д"),
- inerciálny navigačný systém SN-RChR, alebo TNA-4-4-4 (СН-РХР / ТНА-4-4-4),
- zariadenie na odber vzoriek KPO-1 (КПО-1),
- meteorologický komplet AMK (АМК),
- autonómny prístroj špeciálneho spracovania APSO (АПСО),
- systém prenosu údajov T-236-V (Т-236-В),
- rádiostanice R-163UP, R-163-50U, alebo R-168-25U-2 (Р-163-УП, Р-163-50У / Р-168-25У-2).
Výzbroj:
Armament:
veža s lafetovaným:
- 1 x 14,5mm guľomet KPVT
- 1 x 7,62mm guľomet PKTM
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) plave, 9 km/hod
Zdroje:
Sources:
www.arms-expo.ru
https://bastion-opk.ru/rkhm-6/
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-6-vozidlo-RCHB-pruzkumu-t192341#554638Verze : 1
MOD

RChM-6 (РХМ-6)
RChM-6 je ruské vozidlo radiačného, chemického a biologického prieskumu skonštruované na báze obrneného transportéra BTR-80. Vozidlo bolo vyvinuté a jeho výrobu zabezpečuje akciová spoločnosť Zavod Tula.


Vozidlo je určené na realizáciu radiačného, chemického a biologického prieskumu a prenosu získaných údajov do automatizovaných systémov velenia (ASV) vojsk.
Zistená RCHB situácia je spolu s obdržanými infomáciami z meteorologického prieskumu a údajmi z ďalších spolupracujúcich prostriedkov spracovávaná a zobrazovaná v reálnom čase na stanovišti veliteľa prostriedku a súčasne aj na stanovištiach nadriadeného ASV. Vozidlo okrem toho umožňuje kontrolovať realizáciu opatrení na ochranu pred zbraňami hromadného ničenia, vykonávať diaľkový prieskum výskytu chemických látok do vzdialenosti 6 km od postavenia a okamžite prenášať varovanie o výskyte chemických látok (nasadení, resp. použití chemckých zbraní) v monitorovanom priestore.Začiatkom roka 2016 (informácie boli zverejnené začiatkom februára 2016) boli 4 ks prieskumných vozidiel RChM-6 zaradené do služby v Kontingente vojsk Ruskej federácie v Arménsku (102. vojenská základna). Kontingent je dislokovaný na základni v meste Gjumri a Jerevan.


Zdroj: www.golosarmenii.am
sdelanounas.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-6-vozidlo-RCHB-pruzkumu-t192341#554646Verze : 1
MOD
Pravdepodobne jeden z prototypov vozidla RChM-6 plní úlohy na cvičení 1. mobilnej brigády RCHBO a 9. samostatného detekčného a priekumného pluku na Šichanskom polygóne v roku 2011. Autor fotografie Vitaly V. Kuzmin (https://vitalykuzmin.net/ ).


Vozidlo v okope vykonáva priekum s rozvinutým pasívnym prístrojom diaľkového prieskumu atmosféry PCRhDD-2.Zdroj: https://vitalykuzmin.net/?q=node/410

RUS - RChM-6 (vozidlo RCHB průzkumu) - RChM-6

RChM-6

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-6-vozidlo-RCHB-pruzkumu-t192341#554670Verze : 0
MOD