Main Menu
User Menu

Spojovací rota 9 [1950-1950]

9th Signal Company

     
Název:
Name:
Spojovací rota 9
Originální název:
Original Name:
Spojovací rota 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
9. spojovací rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1950-01.12.1950 9. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
10.11.1950-01.12.1950 Trnava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
10.11.1950-01.12.1950 VÚ 3855 Trnava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-rota-9-1950-1950-t192268#554467Verze : 0
MOD