Main Menu
User Menu

Pěší prapor II/15 [1945-1945]

2nd Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší prapor II/15
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor II/15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 15
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Opava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-15-1945-1945-t192151#554195Verze : 0
MOD