Main Menu
User Menu

POL - Lublin

Majdanek

Pobočné tábory a pracovní skupiny


Budzyn
Hrubieszow
Lublin
URL : https://www.valka.cz/POL-Lublin-t19189#71741Verze : 0
MOD
Nemecký koncentračný tábor v Lubline, ľudovo nazývaný Majdanek bol založený z rozhodnutia Heinricha Himmlera, ktorý navštívil mesto Lublin 20.-21. júla 1941. Výstavbu tábora pre 25-50 000 väzňov zveril okresnému SS a policajnému veliteľovi Odilovi Globocnikovi.


Počiatočné plány vzťahujúce sa k veľkosti tábora boli ešte párkrát upravené. Podľa nových plánov, ktoré boli schválené 23.Marca 1942 mal byt tábor postavený už pre 250 000 väzňov. Tábor sa tak mal stať najväčším táborom v okupovanej Európe. Kvôli ekonomickým problémom tieto plány neboli uskutočnené .


Tábor bol spravovaný veliacim dôstojníkom a posádkou, ktorú tvorilo približné 1200 ľudí. Vo funkcii veliaceho dôstojníka sa postupne vystriedali Otto Koch, Max Kögel, Hermann Florstedt, Martin Weiss, a Arthur Liebehenschel.


Tábor sa nachádza na juhovýchodnom predmestí Lublinu a mal rozlohu 270 ha. Tábor sa skladal z troch častí. Najväčšia časť (Schutzhaftlager) sa delila na ďalších 5 častí s drevenými barakmi pre väzňov. Ubytovacie priestory boli preplnené a ich výstavba bola neopatrná a primitívna. V tábore chýbali základné zdravotné zariadenia čo zapríčiňovalo vysokú úmrtnosť väzňov. Situáciu naviac zhoršoval nedostatok potravín, liekov, vody a ošatenia. V októbri 1942 bola vybudovaná aj časť pre ženy Zlepšenie životných podmienok nastalo až niekoľko mesiacov pred uzatvorením tábora výstavbou poľnej nemocnice pre sovietskych vojenských invalidov.


V tábore sa nachádzali väzni asi z 30 štátov. Okrem domácich poľských väzňov tam boli uväznený aj väzni zo sovietskeho zväzu, Česka, Francúzska a Nemecka. Podľa posledných výskumov bolo zo 150 000, ktorý vstúpili do Majdanku bolo 80 000 (z toho 60 000 židov) zabitých. Za účelom odstránenia stôp boli mŕtvoly tých, ktorí boli zavraždený spálené na hraniciach alebo v spaľovni odpadkov.


Tragická história koncentračného tábora Majdanek bola ukončená 23. júna 1944 vstupom červenej armády do mesta Lublin


zdroj: http://www.majdanek.pl/
URL : https://www.valka.cz/POL-Lublin-t19189#274365Verze : 0
Poznámka k správnému názvu KL Majdanek.
V německých zdrojích jsou uživáný následující názvy:
Konzentrationslager Lublin Koncentrační tábor Lublin
Kriegsgefangenenlager Maydanek Válečný zajatecký tábor Majdanek
KL Majdanek Koncentrační tábor Majdanek
Vernichtungslager Lublin Vyhlazovací tábor Lublin

Nicméně správný název je Konzentrationslager Lublin. Obecně zažitý název Majdanek pochází od městské části Lublina .
URL : https://www.valka.cz/POL-Lublin-t19189#274395Verze : 0
MOD