Main Menu
User Menu

Řád Skanderbega [1925-1945]

Order of Skanderbeg

Urdhëri i Skënderbeut

     
Název:
Name:
Řád Skanderbega
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Skënderbeut
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.12.1925
Datum zániku:
Date of Termination:
13.10.1945
Struktura:
Structure:
Řád Skanderberga byl založen ve čtyřech stupních:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komandér
Rytíř
Poznámka:
Note:
1932 - redukovaný na tři stupně:
Velkokříž
Komandér
Rytíř

1940 - znovu rozšířený na štyři stupně:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komandér
Rytíř
Zdroje:
Sources:
https://www.royalark.net/Albania/albania3.htm
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#552465Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Skanderbega - Velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Kordon i Madh me Yll
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.12.1925
Datum zániku:
Date of Termination:
13.10.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
www.ordersandmedals.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#552466Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Skanderbega - Velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Oficer i Madh
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.12.1925
Datum zániku:
Date of Termination:
13.10.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
www.ordersandmedals.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#552467Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Skanderbega - Komandér
Název v originále:
Original Name:
Komandar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.12.1925
Datum zániku:
Date of Termination:
13.10.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
www.ordersandmedals.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#552468Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Skanderbega - Rytíř
Název v originále:
Original Name:
Kalorës
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.12.1925
Datum zániku:
Date of Termination:
13.10.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
www.ordersandmedals.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#552469Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Skanderbega - Velkokříž
Order of Skanderbeg - Grandcrossr
Kordon i Madh me Yll
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Mussolini, Benito
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#631452Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Skanderbega - Velkodůstojník
Order of Skanderbeg - Grand Officer
Oficer i Madh
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#631453Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Skanderbega - Komandér
Order of Skanderbeg - Commander
Komandar
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#631454Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Skanderbega - Rytíř
Order of Skanderbeg - Knight
Kalorës
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Skanderbega-1925-1945-t191293#631455Verze : 0
MOD