Main Menu
User Menu

Státní kosmické vědecko-výrobní středisko M. V. Chruničeva (GKNPC Chruničeva) [1993- ]

Khrunichev State Research and Production Space Center

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева

     
Název:
Name:
Státní kosmické vědecko-výrobní středisko M. V. Chruničeva
Originální název:
Original Name:
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева
Historie názvů:
History of Names:
18.12.1941-03.07.1961 Moskevský letecký závod č. 23
03.07.1961-06.03.1966 Moskevský letecký závod M. V. Chruničeva
06.03.1966-07.06.1993 Moskevský strojírenský závod M. V. Chruničeva
07.06.1993-DD.MM.RRRR Státní kosmické vědecko-výrobní středisko M. V. Chruničeva
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví a kosmonautika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
18.12.1941-DD.MM.RRRR Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
15.05.1942-DD.MM.194R Moskevský závod č. 497, Moskva /
15.04.1993-DD.MM.RRRR Lockheed-Khrunichev-Energia International, Inc., ?
DD.06.1995-DD.MM.RRRR International Launch Services Inc., McLean (Virginia)
03.02.2007-DD.MM.RRRR Voroněžský strojírenský závod, Voroněž
03.02.2007-DD.MM.RRRR Konstrukční kancelář chemického storjírenství A. M. Isajeva, Koroljov
03.02.2007-DD.MM.RRRR Moskevský podnik pro kompletaci zařízení Dlina, Moskva
03.02.2007-DD.MM.RRRR Výrobní sdružení Poljot, Omsk
Vznik:
Founded:
18.12.1941
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Iljušin Il-4
DD.MM.1943-DD.MM.1947 Tupolev Tu-2
DD.MM.1947-DD.MM.194R Tupolev Tu-12
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR Tupolev Tu-4
DD.MM.1953-DD.MM.1953 Iljušin Il-28
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Mjasisčev M-4
DD.MM.1956-DD.MM.1960 Mjasisčev 3M
DD.MM.1958-DD.MM.1962 Mil Mi-6
DD.MM.1959-DD.MM.1959 Mjasiščev M-50
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UR-100 (raketa / rocket)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UR-200 (raketa / rocket)
Poznámka:
Note:
1942 obdržena část evakuovaného závodu č. 135 a závod č. 458
1943 obdrženo vybavení a personál závodu č. 117
194R obdrženo kořistní vybavení z továrny Arada ve Warnemünde
1993 sloučení s Konstrukční kanceláří Saljut
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.khrunichev.ru/main.php?id=31
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-23/
URL : https://www.valka.cz/Statni-kosmicke-vedecko-vyrobni-stredisko-M-V-Chruniceva-GKNPC-Chruniceva-1993-t191281#552449Verze : 0
MOD

Původní názvy:


18.12.1941-03.07.1961 Московский авиационный завод № 23
(Moskovskij aviacionnyj zavod No. 23 / Moskovskiy aviatsionnyy zavod)
03.07.1961-06.03.1966 Московский авиационный завод имени М. В. Хруничева
(Moskovskij aviacionnyj zavod imeni M. V. Chruničeva / Moskovskiy aviatsionnyy zavod imeni M. V. Khrunitcheva)
06.03.1966-07.06.1993 Московский машиностроительный завод имени М. В. Хруничева
(Moskovskij mašinostroitěl'nyj zavod imeni M. V. Chruničeva / Moskovskiy mashinostroitel'nyy zavod imeni M.V.Khrunitcheva)
07.06.1993-DD.MM.RRRR Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева
(Gosudarstvennyj kosmičeskij naučno-proizvodstvennyj centr imeni M. V. Chruničeva / Gosudarstvennyy kosmitcheskiy nautchno-proizvodstvennyy tsentr imeni M. V. Khrunitcheva)
URL : https://www.valka.cz/Statni-kosmicke-vedecko-vyrobni-stredisko-M-V-Chruniceva-GKNPC-Chruniceva-1993-t191281#552474Verze : 0
MOD
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Statni-kosmicke-vedecko-vyrobni-stredisko-M-V-Chruniceva-GKNPC-Chruniceva-1993-t191281#553106Verze : 1
MOD