Main Menu
User Menu

Hagenow

Hagenow

     
Název:
Name:
Hagenow
Originální název:
Original Name:
Hagenow
Další názvy:
Other Names:
Hachenowe
Haghenow / Haghenowe
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°26'00.00"N 11°12'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1194
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.11.1939-DD.03.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 10
1st Squadron of the 10th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1939-DD.03.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 10
2nd Squadron of the 10th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1939-DD.03.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 10
3rd Squadron of the 10th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1939-DD.03.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 10
4th Squadron of the 10th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1939-DD.03.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 10
10th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1939-DD.03.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 10
Staff of the 10th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
03.02.1940-12.03.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.04.1940
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
03.09.1944-15.10.1944
I. skupina Stíhací eskadry 115
1st Group of the 115th Fighter Wing
15.10.1944-DD.04.1945
Stíhací eskadra 107
107th Fighter Wing
20.10.1944-02.11.1944
2. letka Doplňovací noční stíhací skupiny
2nd Squadron of the Replacement Night Fighter Group
DD.03.1945-DD.04.1945
Noční bitevní skupina 1 (Sever)
1st Night Ground Attack Group (North)
10.04.1945-30.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 301
1st Group of the 301st Fighter Wing
10.04.1945-30.04.1945
III. skupina Stíhací eskadry 301
3rd Group of the 301st Fighter Wing
DD.04.1945-DD.05.1945
Noční bitevní skupina 20
20th Night Ground Attack Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagenow
https://en.wikipedia.org/wiki/Hagenow
URL : https://www.valka.cz/Hagenow-t191132#552127Verze : 0
MOD