Levasseur PL.8 "l'Oiseau blanc"

     
Název:
Name:
Levasseur PL.8 Levasseur PL.8
Originální název:
Original Name:
Levasseur PL.8
Kategorie:
Category:
jiná kategorie other category
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Pierre Levasseur, Constructions Aeronautiques, Paris /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1927-DD.MM.1927
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.04.1927
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
odhazovací jettisonable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1905 kg 4200 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
5030 kg 11089 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
14,60 m 47ft 10,79in
Délka:
Length:
9,75 m 31ft 11,86in
Výška:
Height:
3,89 m 12ft 9,15in
Plocha křídla:
Wing Area:
61,00 m2 656.6 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Lorraine 12Ed o výkonu 331 kW/450 k
dvoulistá pevná kovová vrtule
Lorraine 12Ed, power 444 hp
two-bladed fixed metal propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
4025 l 885 Imp gal / 1063 US gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
193 km/h v ? m 119.9 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
165 km/h v ? m 102.5 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
7000 m 22966 ft
Dolet:
Range:
? km ? mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
7000 km 4349.6 mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bénichou, Marcel. L'Oiseau Blanc dans un faisceau de présomptions, Le Fana de l'Aviation 2010/05.
Gras, Philippe. Le hussard de la mort Charles Nungesser, Le Fana de l'Aviation 2008/07.
www.aviafrance.com
URL : https://www.valka.cz/Levasseur-PL-8-l-Oiseau-blanc-t190943#551793 Verze : 0

Charakteristika
Letoun Levasseur PL-8 „Bílý pták“ byl stroj speciálně zkonstruovaný pro pokus o přelet Severního Atlantiku osádkou ve složení Charles Nungesser a Francois Coli. Byl odvozen z námořního trojmístného letounu Levasseur PL-4, zkonstruovaného pro francouzské námořnictvo.


Stroj se vyznačoval originální konstrukcí. Podvozek bylo možno odhodit, spodní křídlo a trup byly vodotěsné a speciálně navržené tak, aby letadlo mohlo přistát na vodu, přičemž mohlo na hladině setrvat tak dlouho, jak to jen mořské podmínky dovolily. Vzlet z hladiny samozřejmě nebyl možný, počítalo se s vyzvednutím letadla na palubu lodi jeřábem.Třípohledový nákres letounu Levasseur Pl.8, tak jak jej v červnu roku 1927 zveřejnil časopis L'Aérophile
Zdroj: commons.wikimedia.orgO konkrétnějších detailech konstrukce Bílého ptáka bohužel příliš informací nemáme. Jednalo se o jednomotorový dvouplošník s patrně celodřevěnou konstrukcí z větší části potaženou plátnem. Původní trup stroje PL-4 byl zvětšen a třímístná kabina byla transformována na dvojmístné uspořádání, kde pravé sedadlo navigátora bylo umístěno mírně za sedadlem pilota a také bylo trochu níže. Kabina byla otevřená, osádka byla chráněná velkým čelním sklem.


Nosné plochy byly vyztužené a mírně zvětšené, oproti PL-4 byl vypuštěn mechanismus sklápění křídel pro skladování v lodních hangárech. V trupu před kabinou byly umístěny tři velké duralové palivové nádrže s celkovým objemem 4025 litrů. Prázdná hmotnost těchto tří nádrží nepřesahovala 80 kg. Nádrže od motoru oddělovala protipožární přepážka.Kresba znátorňující některé konstrukční uzly Bílého ptáka. Kresba opět pochází z časopisu L'Aérophile z června 1927. Je dobře patrné zejména tvarové řešení spodní části trupu s náznakem kýlu a zástavba tří nádrží mezi motorem a kabinou
Zdroj: commons.wikimedia.orgLetoun poháněl řadový dvanáctiválec Lorraine–Dietrich s uspořádáním válců do W o výkonu 450 koňských sil. Žaluzie chladiče mohl pilot otevírat a zavírat ručně, ačkoliv primárně byly ovládané termostatem. Chladiče byly instalované v spodních kořenech křídel na každé straně trupu. Karburátory byly vybavené topným systémem proti zamrzání.


Motor:


Uspořádání:12válcový s konfigurací do W
Celkový obsah válců: 24,42 litru
Nominální výkon:450 ks při 1900 otáčkách/min.
Redukce vrtule (poměr 1:1,545): 1230 ot/min
Spotřeba paliva: 215 g (1900 ot/min) - 266 g (1400 ot/min) za 1 koňskou sílu za hodinu
Spotřeba oleje:6-8 g za 1 koňskou sílu za hodinu
Hmotnost bez provozních náplní (s vrtulovou hlavou):415 kg
Motor Lorraine 12 Eb z letounu CAMS 37, Museum historie hydroaviatiky, Biscarosse, Francie. Osy válců svírají úhel 60 °
Zdroj: fr.wikipedia.orgCelkem byly Nungesserovi a Colimu firmou Lorraine–Dietrich dodány tři identické motory – jeden byl určen k továrním testům, druhý k letovým testům a třetí k samotnému pokusu o přelet.


Pro Bílého ptáka byly zkonstruováno několik vrtulí jak ze dřeva tak z duralu ve dvou základních rozměrech – jedna o celkové délce 3,8 metru a druhá o délce 2,85 metru. V průběhu testů měla osádka rozhodnout, kterou z nich použije.


Protože Nungesser a Coli plánovali přistát na vodní hladinu v newyorském přístavu, byla zachována koncepce odhazovatelného podvozku, jenž byl navíc vyztužen, aby unesl zvětšenou hmotnost letounu. Dvoukolý podvozek sám o sobě vážil 123 kg.


Na tehdejší dobu bylo velmi bohaté přístrojové vybavení letounu, které (kromě obvyklých přístrojů) zahrnovalo též teploměr a vlhkoměr, údajně též gyroskopicky stabilizovaný umělý horizont, příčný sklonoměr, variometr, a také Le Prieurovo výstražné zařízení pro let bez vidu. Šlo o dvojici ocelových lanek se závažím odvinutých z přídě a zádě letounu, které aktivovaly výstražný signál ve chvíli, kdy se závaží dotklo země nebo vodní hladiny.


Na druhou stranu osádka odmítla nechat do stroje instalovat bezdrátovou vysílačku, protože podle jejich názoru jim mohla velká hmotnost tohoto přístroje spíše uškodit, než aby jim v případě nouze zachránila život.


Historie letounu
Přesná data zahájení nebo ukončení stavby nejsou známa, stroj byl postaven v zimě 1926/27. Zcela jistě víme pouze, že 16. dubna 1927 byl letoun dopraven na letiště Villacoublay, kde měly být zahájeny testy. Definitivně dokončen mohl tedy být nejpozději v první polovině dubna, patrně však již v březnu. První let se uskutečnil hned následujícího dne a 19. 4. stroj při vzletové hmotnosti 3000 kg vystoupal do výše 6000 metrů. Nejvyšší dosažená rychlost byla naměřena 207 km/h. Další testy měly probíhat s vyšší vzletovou hmotností.


Během testování některých typů vrtulí Nungesser pociťoval lehké kmity. Pro let proto nakonec byla zvolena velká kovová vrtule o průměru 3,8 metru. To ovšem znesnadňovalo start, protože mezi okrajem okruhu otáčení vrtule a terénem letištní plochy zůstal prostor pouze 20 cm.


Během zkoušek také vykazoval testovací motor nepravidelný chod, proto se poslední zkušební lety konaly s „ostrým“ motorem, určeným pro samotný přelet. Odhaduje se, že celková délka těchto testovacích letů byla asi 6 hodin.Mechanici tlačí "L'Oiseau blanc" do hangáru na letišti Le Bourget patrně po některém ze zkušebních letů, jaro 1927
Zdroj: commons.wikimedia.orgMezitím také proběhly motorové zkoušky prvního motoru. Motor běžel nepřetržitě 43 hodin bez závady v různých režimech a celková spotřeba paliva činila 4010 litrů plus 57,39 litrů oleje.


Poslední testovací let v délce 4,5 hodiny proběhl zřejmě 3. května 1927 se vzletovou hmotností 4000 kg. Celkové výsledky po skočení testovacích letů byly následující. Letoun s hmotností 3500 kg dosáhl nejvyšší rychlosti 195 km/h s podvozkem. Po jeho odhození se max. rychlost odhadovala na 210 km/h. Cestovní rychlost pak činila 165-170 hm/h s podvozkem a odhadovaná cestovní rychlost bez podvozku činila 180-185 km/h. Výstup do 3000 metrů při  hmotnosti 2500 kg s podvozkem trval 12,5 minuty, což dávalo stoupavost 4 m/s. Nejvyšší dostup byl odhadnut na 6500 metrů.


Žádný ze zkušebních letů nebyl proveden s maximální startovací hmotností, vypočtenou na základě předcházejících pokusů na 5030 kg. Nungesser to vysvětloval tím, že samotný vzlet takto těžkého stroje představuje určité riziko, které se osádka rozhodla podstoupit pouze jedenkrát – při „ostrém“ startu. V paměti přetrvával osudný pokus Reného Foncka ze září předchozího roku, kdy při startu jeho přetížený letoun havaroval a v plamenech zahynuli dva členové posádky.


Dne 6. 5. 1927 v 6:32 hod. odstartovali oba Francouzi z letiště Villacoublay a přelétli Bílého ptáka na letiště Le Bourget, kde letoun dosedl v 7:20 hod. Při přeletu byl Bílý pták doprovázen dvěma dalšími letouny, z nichž jeden událost filmoval. V Le Bourget proběhly poslední drobné úpravy před samotným letem.


K historickému vzletu potom došlo ráno 8. května 1927. Povětrnostní podmínky byly nepříznivé. Pršelo a foukal silný vítr. Bílý pták přesto začal 5.17 hod. pojíždět po dráze. Rychlost však nabíral velmi pomalu, poskakoval, kymácel se a odrážel, až se nakonec po asi osmisetmetrovém rozjezdu konečně odlepil od země. Nungesser vzápětí odhodil podvozek a letoun přetížený palivem začal jen pomalu nabírat výšku. Když zmizel z dohledu, stále ještě nebyl výše než asi 230 metrů.


V 6:48 hod. byl "l'Oiseau Blanc" spatřen, když přelétl Le Havre. Asi v 10:00 hod. byl bíle natřený letoun pozorován u irských břehů, směřujíce dále do hloubi Atlantiku. To bylo naposledy, kdy někdo Bílého ptáka viděl.Vše co zbylo. Podvozek Bílého ptáka dnes vystavený v Museu letectví a kosmonautiky v Le Bourget
Zdroj: commons.wikimedia.orgPodrobnosti o posledním letu Bílého ptáka je možno přečíst si v článku o Charlesi Nungesserovi.


V roce 1928 byl postaven ještě jeden Levasseur PL-8, ten však byl vybaven motorem Hispano-Suiza s výkonem 600 koňských sil.


Zdroje:
https://tighar.org/Projects/PMG/chap1.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Oiseau_blanc
URL : https://www.valka.cz/Levasseur-PL-8-l-Oiseau-blanc-t190943#558741 Verze : 4
en.wikipedia.org
commons.wikimedia.org

Levasseur PL.8 lOiseau blanc -


Levasseur PL.8 lOiseau blanc -


URL : https://www.valka.cz/Levasseur-PL-8-l-Oiseau-blanc-t190943#551794 Verze : 1
http://www.airwar.ru/enc/law1/pl8.html

Levasseur PL.8 lOiseau blanc -


Levasseur PL.8 lOiseau blanc -


URL : https://www.valka.cz/Levasseur-PL-8-l-Oiseau-blanc-t190943#551795 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více