Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenský technický ústav s.p. [2012- ]

VTÚ

     
Název:
Name:
Vojenský technický ústav, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský technický ústav, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.09.2012-DD.MM.RRRR Vojenský technický ústav, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
vývoj a výroba vojenské techniky, zbraní a munice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.09.2012-DD.MM.RRRR Praha
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, Praha
01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín
01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov
Vznik:
Founded:
01.09.2012
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamery řady HK
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamery řady LEMUR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamery řady FALCON
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamera PUMA
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamera PUMA FHD
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IČ kamery řady SPIRIT
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamery řady MERLIN
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamera RYS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TV kamera RYS FHD
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SOM (SOM II, SOM III, SOM 6 NG)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KPCO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR LOS-M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sněžka-M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KBV-PZ Pandur II CZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KBV-PZLOK Pandur II CZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR LOV Pz
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ANTOS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ANTOS-LR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR minometná munice / mortar ammunition
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ZSRD 07
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ZSRD 08
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AN-12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AN-17
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AN-25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AM-70
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-50
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98M (KP)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98M (T)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KLIMABOX-S
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-EM
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-K
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-P
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MOP
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MOP-PVTM
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MPZD
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PSP
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POP-3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PHEL-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR polní nemocnice / field hospitals
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR EC 16 kW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR EC 60 kW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ZRS 20 kVA LR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BLESK
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR GeMoZ-C
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POKA 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SGEOB
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UMBL
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ZZ-EC 4 kW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tatra 815-7-D 8x8
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tatra 815-7-D 8x8 V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UGV-Pz
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PODTEO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MOB-EXCON
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tatra 815-7 PVO
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vtusp.cz/

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-technicky-ustav-s-p-2012-t190910#551674Verze : 2
MOD
Vojenský technický ústav, s.p. (VTÚ) vznikl k 1.9.2012 na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2012 č. 456 k Záměru Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky.

Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

VTÚ sestává ze tří odštěpných závodů, které byly původně začleněny v rámci státních podniků VOP CZ a LOM:
- Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany Kbely (VTÚLaPVO)
- Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín (VTÚVM)
- Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov (VTÚPV)

VTÚLaPVO
Vojenský technický ústav letectva a PVO nabízí služby v těchto oblastech:
- analýzy, konzultace, poradenství, studie, expertízy
- modernizace, modifikace a zástavby
- prototypovou a malosériovou výrobu
- zpracování a řízení technické dokumentace v ASD S1000D
- výrobu speciálních programů a zpracování dat
- servis, opravy a údržbu vojenské LT
- technický dohled a ověřování shody
- školení a výcvik
- zkušebnictví
- služby v oblasti operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil a pozemních sil
- služby v oblasti speciálních zástaveb a bezpilotních systémů
- služby v oblasti vojenské letecké techniky
- obranný aplikovaný výzkumu, vývoj a inovace

Realizované projekty:
- oblast obranného výzkumu, vývoje a inovací
- oblast inženýrského leteckého zabezpečení
- oblast leteckého rádiového a navigačního zabezpečení
- oblast letištního provozního zabezpečení a výsadkové a záchranné služby
- oblast speciálních zástaveb a bezpilotních systémů
- oblast operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil AČR

VTÚVM
Vojenský technický ústav výzbroje a munice nabízí služby v těchto oblastech:
- zbraně a zbraňové systémy
- průzkumné prostředky a systémy
- zaměřovací a pozorovací systémy
- bezpečnostní systémy
- munice a výbušniny, muniční elementy a rakety
- optika a optoelektronika průzkumných a zbraňových systémů
- řídící pohonné subsystémy průzkumných a zbraňových systémů
- systémy řízení palby pozemní techniky
- zkušebnictví zbraní, munice, zbraňové optoelektroniky, balistické odolnosti
- učebně-výcviková základna AČR, simulátory, trenažéry, modernizace a schvalování vojenských střelnic, provozní a průvodní dokumentace

Realizované projekty:
- vývoj a výroba zodolněných HW komponent
- vývoj a výroba kamer
- vývoj a výroba průzkumných a monitorovacích systémů
- vývoj a výroba zbraňových systémů a munice
- vývoj a výroba výcvikových prostředků
- vývoj a výroba zdrojových soustav a zdrojů
- zpracování návrhů katalogizačních dat
- tvorba ČOS, analýz STANAG a překladů
- zpracování a tvorba dokumentace
- stanovení ohrožených prostorů v rámci VVP
- služby v oblasti zkušebnictví
- služby v oblasti delaborace munice, výroby maket a prodlužování životnosti

VTÚPV
Vojenský technický ústav pozemního vojska zabezpečuje výzkum, vývoj, inovaci a výrobu funkčních vzorů, prototypů, kusovou a malosériovou výrobu a zkušebnictví v následujících oborech:
- bojová, dopravní a speciální pozemní pásová a kolová technika a její podvozky, vybrané speciální nástavby;
- dílenské, evakuační a vyprošťovací prostředky;
- ženijní technika a materiál;
- logistická technika a materiál;
- polní zdroje elektrické energie, rozvodné a osvětlovací soupravy;
- mobilní prostředky a pracoviště zdravotnické služby a specializovaných sil;
- mobilní prostředky pro geografickou a hydrometeorolo-gickou službu;
- prostředky kolektivní ochrany proti ZHN do mobilních pracovišť;
- elektromagnetická kompatibilita a ostatní speciální měření dle zaměření jednotlivých zkušeben,
- speciální strojírenské a elektrotechnické konstrukce.

Hlavní oblasti činnosti:
- podpora procesů vyzbrojování a technická pomoc uživatelům techniky a materiálu;
- vlastní vědecká a výzkumná činnost;
- tvorba dokumentace v procesu vývoje (modernizace, rekonstrukce);
- komplexní vývoj, modernizace, rekonstrukce, výroba (kusová, malosériová) vojenské a civilní techniky a její servis;
- zkušebnictví v souladu s akreditací ČIA (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103) i mimo ni;
- zabezpečování činnosti podniku jako autorizované osoby (AO 266) a akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci řady výrobků.

Realizované projekty:
- mobilní stožáry
- mobilní technika
- filtro-ventilační zařízení
- mobilní opravárenská pracoviště
- zdravotnická pracoviště
- elektrická zařízení
- speciální pracoviště
- zkušebnictví
- autorizovaná osoba č. 266
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-technicky-ustav-s-p-2012-t190910#551673Verze : 5
MOD