Main Menu
User Menu

Sklad munice Poprad [1969-1992]

Munition Store Poprad

     
Název:
Name:
Sklad munice Poprad
Originální název:
Original Name:
Sklad munice Poprad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Odloučený sklad výzbroje 1
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Sklad munice Poprad
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-31.10.1992 6. výzbrojní základna
31.10.1992-31.12.1992 3. výzbrojní základna
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-31.12.1992 Poprad, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.1973 Hakl, Rudolf (Major)
DD.MM.1973-DD.MM.1978 Tomáš, Filip (Major)
DD.MM.1978-DD.MM.1979 Bohovič, Imrich (Major)
DD.MM.1979-DD.MM.1982 Košťák, František (Major)
DD.MM.1982-31.12.1992 Ištvanik, Ján (Major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-31.12.1992 VÚ 5728 Poprad
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Sklad-munice-Poprad-1969-1992-t190801#551453Verze : 0
MOD