Main Menu
User Menu

3. sklad technického materiálu [1992-1992]

3rd Technical Material Store

     
Název:
Name:
3. sklad technického materiálu
Originální název:
Original Name:
3. sklad technického materiálu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
1. pobočka
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. sklad technického materiálu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 Mechanizované a tankové oddělení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Poprad, Sklady Poprad-Stráže /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1992-31.12.1992 VÚ 8838 Poprad
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/3-sklad-technickeho-materialu-1992-1992-t190792#551441Verze : 0
MOD