Main Menu
User Menu

364. strážní rota [1961-1963]

364th Guard Company

     
Název:
Name:
364. strážní rota
Originální název:
Original Name:
364. strážní rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1960
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1960-01.09.1961 51. dělostřelecká základna
01.09.1961-01.09.1963 4. pobočka
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.09.1963 Poprad, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1960-01.09.1961 VÚ 7741 Poprad
01.09.1961-01.09.1963 VÚ 5971 Poprad
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL CZ: https://www.valka.cz/364-strazni-rota-1961-1963-t190780#551410Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/364th-Guard-Company-t190780#551410Version : 0
MOD