Main Menu
User Menu

Pobočka Komárno [1961-1968]

Detachment Komárno

     
Název:
Name:
Pobočka Komárno
Originální název:
Original Name:
Pobočka Komárno
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1968
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-15.10.1968 Vojenská nemocnica Bratislava
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-15.10.1968 Komárno, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pobocka-Komarno-1961-1968-t190772#551398Verze : 0
MOD