Main Menu
User Menu

Paulus, Friedrich

     
Příjmení:
Surname:
Paulus
Jméno:
Given Name:
Friedrich Wilhelm Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1890 Breitenau /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.02.1957 Drážďany /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
6. armáda, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierského kríža ku Železnému krížu s dubovými ratolesťami.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Paulus
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#403837Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Paulus
Jméno:
Given Name:
Friedrich Wilhelm Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.02.1910 praporeční junker
15.08.1911 poručík
DD.08.1911 nadporučík
DD.MM.1918 kapitán
01.02.1929 major
01.06.1933 podplukovník
01.06.1935 plukovník
01.01.1939 generálmajor
01.08.1940 generálporučík
01.01.1942 generál tankových jednotek
20.11.1942 generálplukovník
31.01.1943 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1938-01.05.1939 Náčelník štábu : XVI. armádní sbor (motorizovaný)
01.05.1939-26.08.1939 Náčelník štábu : Skupinové velitelství pozemního vojska 4
26.08.1939-10.10.1939 Náčelník štábu : 10. armáda
10.10.1939-03.09.1940 Náčelník štábu : 6. armáda
01.01.1942-20.11.1942 Velitel : 6. armáda
20.11.1942-31.01.1943 Velitel : 6. armáda
31.01.1943-DD.MM.1943 Velitel : 6. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

21.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

27.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

30.05.1942 -

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

11.08.1942 -

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

26.08.1942

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

15.01.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
178. držiteľ Dubových ratolestí.

31.01.1943 -

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

01.02.1943 -

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

03.02.1943 -

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Paulus
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#421761Verze : 1
MOD
Paulus vstupuje do armády, konkrétne do 3./badisches Infantieregiment 111 v Rastatte v roku 1909. Počas 1. svetovej vojny je pobočníkom práporu (Batallionsadjutant), následne je preložený k 2. Preußischen Jägerregiment a vojnu ukončuje v hodnosti Hauptmann. Pôsobí vo viacerých štáboch a veliteľstvách jednotiek, kým neprevezme velenie Kraftfahrabteilung 3. Vo februári 1938 je Paulus, medzitým povýšený do hodnosti Oberst, vymenovaný za náčelníka generálneho štábu XVI. armádneho zboru, ktorého veliteľom je Generalleutnant Guderian. Dňa 1.1.1939 je povýšený do hodnosti Generalmajor a 28.8.1939 mu je zverené velenie štábu 10. armády, s ktorou sa aj zúčastňuje poľského ťaženia. Po premenovaní 10. armády na 6. armádu ostáva Paulus v rovnakej funkcii náčelníka štábu a zúčastňuje sa s ňou francúzskeho ťaženia. Od 3.9.1940, medzitým povýšený na Generalleutnanta, pôsobí na generálnom štábe armády ako dôstojník generálneho štábu, zodpovedný za zaopatrenie jednotiek. Dňa 5.1.1942 je vymenovaný za veliteľa 6. armády, hoci dovtedy, s výnimkou velenia Kraftfahrabteilungu 3, nikdy nevelil jednotke v poli. Medzitým povýšený na generála tankových jednotiek (General der Panzertruppe) vedie Paulus 6. armádu po Stalingrad, kde po jej obkľúčení a obliehaní Červenou armádou, dňa 31.1.1943 kapituluje. Krátko predtým je povýšený do hodnosti poľného maršala (Generalfeldmarschal). V roku 1944 v sovietskom zajatí zakladá Paulus Národný výbor slobodného Nemecka a po skončení vojny vystupuje v Norimberskom procese ako svedok. Po prepustení zo zajatia v roku 1953 žije, až do svojej smrti v Drážďanoch.


https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#74776Verze : 1
MOD
Paulus je často mylně uváděn jako von Paulus, ale**:


Např. v denní direktivě říšského tiskového šéfa V.I.-č.28/43 (2.dodatek) se uvádí pod písmenem b) "Povýšení obránce Stalingradu genrálplukovníka Pauluse na polního maršála a generála dělostřelectva Heitze na generálplukovníka je záhodno uveřejnit a zprávu Německé tiskové kanceláře doplnit životopisnými údaji. " Zde je tedy Paulus uváděn bez von, důstojníci s von jsou na jiných místech uváděni včetně tohoto . Také v jednom rozhovoru, už v zajetí, se k tomuto problému sám Paulus vyjadřoval, řekl něco v tom smyslu, že je obyčejný Paulus a že ho překvapuje, že je v ruském tisku stále psán s von, sovětští důstojníci mu řekli, že je to z toho důvodu, že sovetští novináři nevěří, že by se polním maršálem Wehrmachtu mohl stát obyčejný "kmán" bez šlechtického původu, proto mu poněkud svévolně přiřkli přídomek von.


** připsal RoBoT ( Zároveň všem zainteresovaným děkuji za pomoc při řešení problematiky Paulus/von Paulus. Děkuji ! )
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#71353Verze : 0
Paulus pocházel z měšt'anské rodiny a jeho otec byl účetním v nápravném zařízení. Dokonce byla zamítnuta Paulusova žádost o přijetí do kadetky císařského námořnictva právě pro chybějící šlechtický původ. Pro Stalina byl první na zajateckém žebříčku.
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#72449Verze : 0
Veliteľ v Stalingrade obkľúčenej 6. armády generál poľný maršál Friedrich Paulus krátko po zajatí. Všimnite si mladého dôstojníka vpravo - je to syn známeho sovietskeho básnika Alexandra Iljiča Bezymenského - Lev Alexandrovič Bezymenskyj, neskorší známy sovietsky spisovateľ, novinár, historik a germanista.

Počas vojny slúžil najskôr na Juhozápadnom fronte ako dôstojník rádiodivizionu osobitného určenia (радиодивизион особого назначения). V decembri 1942 bol vymenovaný za vojenského tlmočníka v spravodajskom oddelení štábu Donského frontu, ktorému velil maršál Rokossovskij. V tejto funkcii sa zúčastnil ako tlmočník výsluchov poľných maršálov Paulusa, Göringa, Keitela a ďalších zajatých nemeckých generálov.

Bol to on, kto 1.5.1945 prekladal maršálovi Žukovovi list Goebbelsa a Bormanna, v ktorom oznamovali správu o smrti Adolfa Hitlera.

ru.wikipedia.org
vlastná zbierka

URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#548196Verze : 5
MOD