Paulus, Friedrich

     
Příjmení:
Surname:
Paulus Paulus
Jméno:
Given Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Friedrich Wilhelm Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál General Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1890 Breitenau /
28.09.1890 Breitenau /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.02.1957 Drážďany /
01.02.1957 Dresden /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 6. armády - Commander 6th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- držiteľ Rytierského kríža ku Železnému krížu s dubovými ratolesťami - Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves Holder
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Paulus
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#403837 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Paulus Paulus
Jméno:
Given Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Friedrich Wilhelm Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.02.1910 praporeční junker
15.08.1911 poručík
DD.08.1911 nadporučík
DD.MM.1918 kapitán
01.02.1929 major
01.06.1933 podplukovník
01.06.1935 plukovník
01.01.1939 generálmajor
01.08.1940 generálporučík
01.01.1942 generál tankových jednotek
20.11.1942 generálplukovník
31.01.1943 generál polní maršál
18.02.1910 Fahnenjunker
15.08.1911 Leutnant
DD.08.1911 Oberleutnant
DD.MM.1918 Hauptmann
01.02.1929 Major
01.06.1933 Oberstleutnant
01.06.1935 Oberst
01.01.1939 Major General
01.08.1940 Lieutenant General
01.01.1942 General of the Armoured Corps
20.11.1942 Colonel General
31.01.1943 General Field Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Paulus
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#421761 Verze : 1

Friedrich Paulus
Paulus vstúpil do armády, konkrétne do 3./badisches Infantieregiment 111 v Rastatte v roku 1909. Počas 1. svetovej vojny bol pobočníkom práporu (Batallionsadjutant), následne bol preložený k 2. Preußischen Jägerregiment a prvú svetovú vojnu ukončil v hodnosti Hauptmann. Pôsobil vo viacerých štáboch a veliteľstvách jednotiek, kým neprevzal velenie Kraftfahrabteilung 3.


Vo februári 1938 bol Paulus, medzitým povýšený do hodnosti Oberst, vymenovaný za náčelníka štábu XVI. armádneho zboru, ktorého veliteľom bol Generalleutnant Guderian. Dňa 1.1.1939 bol povýšený do hodnosti Generalmajor a 28.8.1939 mu bolo zverené velenie štábu 10. armády, s ktorou sa aj zúčastnil poľského ťaženia. Po premenovaní 10. armády na 6. armádu zostal Paulus v rovnakej funkcii náčelníka štábu a zúčastnil sa s ňou francúzskeho ťaženia. Od 3.9.1940, medzitým povýšený na Generalleutnanta, pôsobil na generálnom štábe armády ako dôstojník generálneho štábu, zodpovedný za zaopatrenie jednotiek.


Dňa 5.1.1942 bol vymenovaný za veliteľa 6. armády, hoci dovtedy, s výnimkou velenia Kraftfahrabteilungu 3, nikdy nevelil jednotke v poli. Medzitým povýšený na generála tankových jednotiek (General der Panzertruppe) viedol Paulus 6. armádu po Stalingrad, kde po jej obkľúčení a obliehaní mesta Červenou armádou dňa 31.1.1943 kapituloval. Krátko predtým bol povýšený do hodnosti poľného maršala (Generalfeldmarschal).


V roku 1944 v sovietskom zajatí založil Paulus Národný výbor slobodného Nemecka a po skončení vojny vystupoval v Norimberskom procese ako svedok. Po prepustení zo zajatia v roku 1953 žil, až do svojej smrti, v Drážďanoch.


http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#74776 Verze : 5
Veliteľ v Stalingrade obkľúčenej 6. armády generál poľný maršál Friedrich Paulus krátko po zajatí. Všimnite si mladého dôstojníka vpravo - je to syn známeho sovietskeho básnika Alexandra Iljiča Bezymenského - Lev Alexandrovič Bezymenskyj, neskorší známy sovietsky spisovateľ, novinár, historik a germanista.


Počas vojny slúžil najskôr na Juhozápadnom fronte ako dôstojník rádiodivizionu osobitného určenia (радиодивизион особого назначения). V decembri 1942 bol vymenovaný za vojenského tlmočníka v spravodajskom oddelení štábu Donského frontu, ktorému velil maršál Rokossovskij. V tejto funkcii sa zúčastnil ako tlmočník výsluchov poľných maršálov Paulusa, Göringa, Keitela a ďalších zajatých nemeckých generálov.


Bol to on, kto 1.5.1945 prekladal maršálovi Žukovovi list Goebbelsa a Bormanna, v ktorom oznamovali správu o smrti Adolfa Hitlera.


ru.wikipedia.org
vlastná zbierka

URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#548196 Verze : 7

Byl Paulus šlechtic nebo ne?
Paulus je často mylně uváděn jako von Paulus, ale**:


Např. v denní direktivě říšského tiskového šéfa V.I.-č.28/43 (2. dodatek) se uvádí pod písmenem b): "Povýšení obránce Stalingradu generálplukovníka Pauluse na polního maršála a generála dělostřelectva Heitze na generálplukovníka je záhodno uveřejnit a zprávu Německé tiskové kanceláře doplnit životopisnými údaji."


Zde je tedy Paulus uváděn bez přídomku "von", důstojníci s "von" jsou na jiných místech uváděni včetně tohoto. Také v jednom rozhovoru, už v zajetí, se k tomuto problému sám Paulus vyjadřoval, řekl něco v tom smyslu, že je obyčejný Paulus a že ho překvapuje, že je v ruském tisku stále psán s "von".


Sovětští důstojníci mu řekli, že je to z toho důvodu, že sovětští novináři nevěří, že by se polním maršálem Wehrmachtu mohl stát obyčejný "kmán" bez šlechtického původu, proto mu poněkud svévolně přiřkli přídomek "von".


** připsal RoBoT (Zároveň všem zainteresovaným děkuji za pomoc při řešení problematiky Paulus/von Paulus. Děkuji!)
URL : https://www.valka.cz/Paulus-Friedrich-t19071#71353 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více