Main Menu
User Menu

Sabalauskiho úderná výsadková škola Armády Spojených států

United States Army Sabalauski Air Assault School

     
Název:
Name:
Sabalauskiho úderná výsadková škola Armády Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Army Sabalauski Air Assault School
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství sil Armády Spojených států
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oak Grove, Fort Campbell
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.campbell.army.mil
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sabalauskiho-uderna-vysadkova-skola-Armady-Spojenych-statu-t190600#551062Verze : 0
MOD