Main Menu
User Menu

Kemi

Kemi

Kemi

     
Název:
Name:
Kemi
Originální název:
Original Name:
Kemi
Další názvy:
Other Names:
Giepma
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Laponsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
65°44'10.00"N 24°33'49.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.11.1939-28.03.1940
9. armáda
9th Army
DD.06.1940-DD.10.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
4th Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.10.1941
1. letka Bombardovací eskadry 26
1st Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.09.1941-DD.10.1941
2. letka Bombardovací eskadry 26
2nd Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.09.1941-DD.10.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 26
1st Group of the 26th Bomber Wing
DD.09.1941-DD.10.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 1st Group of 26th Bomber Wing
DD.11.1941-DD.06.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 124
1st Squadron (Long Range) of the 124th Reconnaissance Group
DD.02.1942-07.03.1942
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.03.1942-DD.07.1942
1. letka (armádní) Průzkumné skupiny 32
1st Squadron (Army) of the 32nd Reconnaissance Group
DD.04.1942-DD.06.1942
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 22
1st Squadron (Long Range) of the 22nd Reconnaissance Group
19.08.1942-14.09.1942
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.08.1942-14.09.1942
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.08.1942-14.09.1942
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.08.1942-14.09.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
19.08.1942-14.09.1942
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
19.09.1942-07.11.1942
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.09.1942-07.11.1942
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.09.1942-13.11.1942
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
19.09.1942-07.11.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
19.09.1942-07.11.1942
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.08.1943
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.08.1943
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.08.1943
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.08.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.08.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
DD.05.1943-DD.11.1944
4. letka Transportní skupiny 20
4th Squadron of the 20th Transport Group
15.12.1944-28.01.1946
Bělomořský vojenský okruh
White Sea Military District
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kemi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kemi
https://de.wikipedia.org/wiki/Kemi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kemi
URL : https://www.valka.cz/Kemi-t190186#550397Verze : 0
MOD