Main Menu
User Menu

9. stíhací letecký pluk [1954-1991]

9th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
9. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
9. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
9. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
9. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-30.06.1990 1. stíhací letecká divize
30.06.1990-01.12.1991 34. stíhací bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-15.09.1957 České Budějovice, letiště /
15.09.1957-01.12.1991 Bechyně, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1955 Hradecký, Miloš (major)
DD.MM.1955-DD.MM.1958 Pazdera, Otakar (major)
DD.MM.1958-DD.MM.1964 Vtelenský, Jiří (major)
DD.MM.1964-DD.MM.1970 Knaus, Ladislav (major)
DD.MM.1970-DD.MM.1972 Dokoupil, Zdeněk (podplukovník)
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Štorek, Zdeněk (major)
DD.11.1974-DD.MM.1977 Kubizniak, Ondrej (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1984 Švarka, Michal (kapitán)
DD.MM.1984-DD.MM.1987 Padělek, František (podplukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Švantner, Dušan (major)
DD.MM.1990-01.12.1991 Šamaj, Michal (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-30.11.1991 Velitelské stanoviště 9. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 10. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1960-01.09.1961 4. vrtulníková letka
01.09.1963-01.12.1991 10. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-01.12.1991 Velitelský roj
01.11.1954-01.12.1991 1. letka
01.11.1954-01.12.1991 2. letka
01.11.1954-01.12.1991 3. letka
01.11.1954-01.12.1991 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.12.1991
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-15.09.1957 VÚ 9125 České Budějovice
15.09.1957-01.12.1991 VÚ 9125 Bechyně
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond 00000 ČSLA (9. stíhací letecký pluk), Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002, Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: zrušená křídla. Olomouc, Votobia 1995.
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#422470Verze : 1
MOD
9. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK


Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1952-19??)
MiG-21F (196?-19??)
MiG-21PF (19??-1989)
MiG-21PFM (1973-1990)
MiG-21MA/MF (19??-1993)


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 9. slp:
29.4.1954 - npor. Milan Štěpaník - MiG-15
15.6.1955 - npor. Karel Zvářal - MiG-15
14.7.1956 - kpt. Pavel Vítek - MiG-15
14.8.1956 - kpt. Jaroslav Dašek - MiG-15
13.3.1961 - kpt. Antonín Hošek - MiG-15
16.3.1970 - kpt. Lubomír Šilhánek - MiG-21PFM, č. 7915
26.1.1973 - mjr. Jaroslav Machovec - MiG-21F, č. 0713
15.10.1977 - mjr. Jiří Moťka - MiG-21MF, č. 4314
14.9.1978 - pplk. František Říman - MiG-21UM, č. 9016
14.9.1978 - npor. Jan Rykr - MiG-21UM, č. 9016
1.4.1985 - mjr. Jindřich Hašlar - MiG-21F, č. 0303
26.6.1992 - pplk. Josef Měkuta - L-29, č. 1328
26.6.1992 - mjr. Jiří Kosař - L-29, č. 1328
28.8.1992 - pplk. Jiří Moutvička - MiG-21MF, č. 7709


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 9. slp:
6.1963 - MiG-15
8.8.1964 - MiG-15
8.11.1965 - MiG-15
8.1961 - Mi-1
6.1.1966 - MiG-21F, č. 0308
9.1966 - MiG-19S
5.7.1968 - MiG-21F, č. 0321
18.3.1970 - MiG-21F, č.0108
11.8.1970 - MiG-21F, č. 0705
28.10.1970 - MiG-21F, č. 0216
15.2.1972 - MiG-21PFM, č. 7906
9.4.1979 - MiG-21F, č. 0708
3.8.1979 - MiG-21UM, č. 1061
10.5.1985 - MiG-21MF, č. 4306
12.6.1991 - MiG-21MA, č. 2704
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#71008Verze : 1
MOD
Do léta roku 1957 požíval 9. slp pro označení příslušno letounů k útvaru následující kódy:
velitelský roj - CN-01 až 09
1. letka - TL-10 až (nejvýše -29)
2. letka - VN-30 až (nejvýše -49)
3. letka - ZO-50 až (nejvýše -69)
4. letka - XP-70 až (nejvýše -89)


Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1952-1966)
MiG-19S - (1961-1967)
MiG-21F (1965-19??)
MiG-21PF (19??-1989)
MiG-21PFM (1973-1990)
MiG-21MA/MF (19??-1993)


Velitelé pluku:
1. škpt. let. Vladimír Fros (při zřízení pluku)
2. škpt. let, Miloš Hradecký (1952-1955)
3. mjr. Otakar Pazdera (1955-1958)
4. mjr. Jiří Vtelenský ( 1958-1964)
5. mjr. Ladislav Knaus (1964-1970)
6. pplk. Zdeněk Dokoupil (1970-1972
7. mjr, Zdeněk Štorek (1972-1974)
8. kpt. Ondrej Kubizniak (1974- ?
9. kpt. Michal Švarka ( ? - 1984)
10. pplk. František Padělek (1984-1987)
11. mjr. Dušan Švantner (1987-1990)
12. pplk. Michal Šamaj (1990-1992)
13. pplk. Josef Rada (od 1.1.1993 do zrušení
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#130078Verze : 1

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/458095
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#458096Verze : 0
Občas si člověk může v "našem místním vesnickém zpravodaji" přečíst i překvapivé věci...
V říjnovém čísle zpravodaje mne zaujala kresba MiGu-21 v sovětském markingu nad titulkem "Havárie na vlastní oči".
Autorem článku (viz příloha) je člověk, který se 15.října 1977 jako první dostal na místo tragické havárie letounu MiG-21, pilotovaného příslušníkem 9.slp mjr. Jiřím MOŤKOU. K dopadu letounu došlo severně obce, která je mým současným bydlištěm.
Až na to, že v grafice stránky byla použita kresba letounu v sovětském markingu považuji zařazení článku o havárii jako takové a zvláště připomenutí jména pilota letounu za naprosto správné a tímto děkuji redakci.


Zdroj: Zpravodaj U NÁS 8/2007, vyšlo 3.10.2007, strana číslo: 5
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#235355Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 9.slp


MiG-21PFM


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#252279Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/493530
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#493531Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/495387
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#495388Verze : 0


Historie a Plastikove Modelarstvi (HPM) 2000, No.12; Mesicnik pro zaemce o letectvi, pozemni bojovou techniku a valecne lod'stvo. ISSN: 1210-1427.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/312528
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#598720Verze : 0
MOD


MiG-21MF 4308


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/196267
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#599121Verze : 0
MOD