Main Menu
User Menu

9. stíhací letecký pluk [1954-1991]

9th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
9. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
9. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
9. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
9. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-30.06.1990 1. stíhací letecká divize
30.06.1990-01.12.1991 34. stíhací bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-15.09.1957 České Budějovice, letiště /
15.09.1957-01.12.1991 Bechyně, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1955 Hradecký, Miloš (major)
DD.MM.1955-DD.MM.1958 Pazdera, Otakar (major)
DD.MM.1958-DD.MM.1964 Vtelenský, Jiří (major)
DD.MM.1964-DD.MM.1970 Knaus, Ladislav (major)
DD.MM.1970-DD.MM.1972 Dokoupil, Zdeněk (podplukovník)
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Štorek, Zdeněk (major)
DD.11.1974-DD.MM.1977 Kubizniak, Ondrej (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1984 Švarka, Michal (kapitán)
DD.MM.1984-DD.MM.1987 Padělek, František (podplukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Švantner, Dušan (major)
DD.MM.1990-01.12.1991 Šamaj, Michal (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-30.11.1991 Velitelské stanoviště 9. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 10. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1960-01.09.1961 4. vrtulníková letka
01.09.1963-01.12.1991 10. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-01.12.1991 Velitelský roj
01.11.1954-01.12.1991 1. letka
01.11.1954-01.12.1991 2. letka
01.11.1954-01.12.1991 3. letka
01.11.1954-01.12.1991 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.12.1991
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-15.09.1957 VÚ 9125 České Budějovice
15.09.1957-01.12.1991 VÚ 9125 Bechyně
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond 00000 ČSLA (9. stíhací letecký pluk), Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002, Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: zrušená křídla. Olomouc, Votobia 1995.
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#422470Verze : 1
MOD
9. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK


Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1952-19??)
MiG-21F (196?-19??)
MiG-21PF (19??-1989)
MiG-21PFM (1973-1990)
MiG-21MA/MF (19??-1993)


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 9. slp:
29.4.1954 - npor. Milan Štěpaník - MiG-15
15.6.1955 - npor. Karel Zvářal - MiG-15
14.7.1956 - kpt. Pavel Vítek - MiG-15
14.8.1956 - kpt. Jaroslav Dašek - MiG-15
13.3.1961 - kpt. Antonín Hošek - MiG-15
16.3.1970 - kpt. Lubomír Šilhánek - MiG-21PFM, č. 7915
26.1.1973 - mjr. Jaroslav Machovec - MiG-21F, č. 0713
15.10.1977 - mjr. Jiří Moťka - MiG-21MF, č. 4314
14.9.1978 - pplk. František Říman - MiG-21UM, č. 9016
14.9.1978 - npor. Jan Rykr - MiG-21UM, č. 9016
1.4.1985 - mjr. Jindřich Hašlar - MiG-21F, č. 0303
26.6.1992 - pplk. Josef Měkuta - L-29, č. 1328
26.6.1992 - mjr. Jiří Kosař - L-29, č. 1328
28.8.1992 - pplk. Jiří Moutvička - MiG-21MF, č. 7709


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 9. slp:
6.1963 - MiG-15
8.8.1964 - MiG-15
8.11.1965 - MiG-15
8.1961 - Mi-1
6.1.1966 - MiG-21F, č. 0308
9.1966 - MiG-19S
5.7.1968 - MiG-21F, č. 0321
18.3.1970 - MiG-21F, č.0108
11.8.1970 - MiG-21F, č. 0705
28.10.1970 - MiG-21F, č. 0216
15.2.1972 - MiG-21PFM, č. 7906
9.4.1979 - MiG-21F, č. 0708
3.8.1979 - MiG-21UM, č. 1061
10.5.1985 - MiG-21MF, č. 4306
12.6.1991 - MiG-21MA, č. 2704
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#71008Verze : 1
MOD
Do léta roku 1957 požíval 9. slp pro označení příslušno letounů k útvaru následující kódy:
velitelský roj - CN-01 až 09
1. letka - TL-10 až (nejvýše -29)
2. letka - VN-30 až (nejvýše -49)
3. letka - ZO-50 až (nejvýše -69)
4. letka - XP-70 až (nejvýše -89)


Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1952-1966)
MiG-19S - (1961-1967)
MiG-21F (1965-19??)
MiG-21PF (19??-1989)
MiG-21PFM (1973-1990)
MiG-21MA/MF (19??-1993)


Velitelé pluku:
1. škpt. let. Vladimír Fros (při zřízení pluku)
2. škpt. let, Miloš Hradecký (1952-1955)
3. mjr. Otakar Pazdera (1955-1958)
4. mjr. Jiří Vtelenský ( 1958-1964)
5. mjr. Ladislav Knaus (1964-1970)
6. pplk. Zdeněk Dokoupil (1970-1972
7. mjr, Zdeněk Štorek (1972-1974)
8. kpt. Ondrej Kubizniak (1974- ?
9. kpt. Michal Švarka ( ? - 1984)
10. pplk. František Padělek (1984-1987)
11. mjr. Dušan Švantner (1987-1990)
12. pplk. Michal Šamaj (1990-1992)
13. pplk. Josef Rada (od 1.1.1993 do zrušení
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#130078Verze : 1

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/458095
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#458096Verze : 0
Občas si člověk může v "našem místním vesnickém zpravodaji" přečíst i překvapivé věci...
V říjnovém čísle zpravodaje mne zaujala kresba MiGu-21 v sovětském markingu nad titulkem "Havárie na vlastní oči".
Autorem článku (viz příloha) je člověk, který se 15.října 1977 jako první dostal na místo tragické havárie letounu MiG-21, pilotovaného příslušníkem 9.slp mjr. Jiřím MOŤKOU. K dopadu letounu došlo severně obce, která je mým současným bydlištěm.
Až na to, že v grafice stránky byla použita kresba letounu v sovětském markingu považuji zařazení článku o havárii jako takové a zvláště připomenutí jména pilota letounu za naprosto správné a tímto děkuji redakci.


Zdroj: Zpravodaj U NÁS 8/2007, vyšlo 3.10.2007, strana číslo: 5
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#235355Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.01.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0401
01.11.1954-29.04.1955 MiG-15 1118
01.11.1954-14.07.1955 MiG-15 1151
01.11.1954-DD.MM.1955 MiG-15 5214
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 5211
01.11.1954-DD.MM.1956 MiG-15 0407
01.11.1954-DD.MM.1956 MiG-15 0405
01.11.1954-01.10.1957 MiG-15 1813
01.11.1954-DD.MM.1957 MiG-15 1149
01.11.1954-DD.MM.1957 MiG-15 1922
01.11.1954-01.10.1958 MiG-15 0408
01.11.1954-01.10.1958 MiG-15 5216
01.11.1954-01.10.1958 MiG-15 0593
01.11.1954-01.10.1958 MiG-15 5215
01.11.1954-08.07.1959 MiG-15 1804
01.11.1954-DD.MM.1959 MiG-15 1374
01.11.1954-DD.MM.1959 MiG-15 5212
01.11.1954-DD.MM.1959 MiG-15 5213
01.11.1954-03.10.1962 MiG-15 5217
01.11.1954-DD.MM.1962 MiG-15 5209
01.11.1954-DD.MM.1963 MiG-15 5202
01.11.1954-13.08.1964 MiG-15 5210
01.11.1954-14.08.1964 MiG-15 5201
01.11.1954-03.11.1964 MiG-15 0402
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1808
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1829
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3060
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1960
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1120
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1115
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3062
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1821
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1124
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1802
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3061
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1803
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0404
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1112
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1954
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3063
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 0735
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0599
13.12.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3069
15.01.1955-25.03.1955 MiG-15bis 3064
14.09.1955-07.03.1956 MiG-15bis 3816
14.09.1955-14.08.1956 MiG-15bis 3817
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8815
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8818
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3821
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8820
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8819
14.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8814
09.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3653
19.03.1956-27.03.1961 MiG-15bis 3670
19.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3625
19.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3661
19.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3669
21.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3663
29.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3660
29.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3662
29.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3666
09.04.1956-14.07.1956 MiG-15bis 3684
10.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3211
10.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3208
10.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3210
10.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3212
25.04.1956-14.07.1956 MiG-15bis 3683
29.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3219
02.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3220
14.07.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3737
04.09.1956-05.03.1966 MiG-15bis 3772
13.09.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3776
13.09.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3774
13.09.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3775
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3823
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3822
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3821
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3820
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3819
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3818
08.01.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3912
08.01.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3915
08.01.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3911
08.01.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3916
DD.MM.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3914
28.11.1959-13.09.1967 MiG-19S 0104
23.12.1959-14.06.1967 MiG-19S 0106
29.12.1959-13.09.1967 MiG-19S 0103
23.04.1960-19.11.1966 MiG-19S 0203
29.05.1960-07.01.1969 MiG-19S 0207
23.06.1960-DD.MM.1967 MiG-19S 0208
28.06.1960-26.10.1962 MiG-19S 0205
22.07.1960-DD.MM.1967 MiG-19S 0210
27.07.1960-DD.MM.1967 MiG-19S 0211
29.08.1960-DD.MM.1971 MiG-19S 0216
DD.MM.1960-29.03.1968 MiG-19S 0214
14.08.1961-DD.MM.1967 MiG-19S 0428
07.09.1965-06.01.1966 MiG-21F-13 0308
DD.12.1965-13.10.1973 MiG-21F-13 0101
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4414
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4408
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4412
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4411
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4409
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4410
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4406
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4407
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4415
DD.11.1966-DD.12.1969 MiG-21PFM 4413
05.04.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0608
07.05.1967-30.01.1969 MiG-21F-13 0612
07.05.1967-04.10.1979 MiG-21F-13 0613
DD.07.1967-DD.12.1969 MiG-21PFM 5411
DD.07.1967-DD.12.1969 MiG-21PFM 5410
14.09.1967-05.02.1969 MiG-21F-13 0706
14.09.1967-11.08.1970 MiG-21F-13 0705
19.10.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0701
17.11.1967-DD.05.1988 MiG-21F-13 0710
DD.07.1968-15.02.1972 MiG-21PFM 7906
DD.07.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7908
DD.07.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7907
DD.07.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7909
02.08.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7910
02.08.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7911
DD.08.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 7912
DD.08.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 8001
DD.08.1968-DD.04.1973 MiG-21PFM 8002
29.12.1968-16.03.1970 MiG-21PFM 7915
15.07.1969-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0904
17.07.1969-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0906
DD.12.1969-DD.04.1973 MiG-21PFM 7914
DD.12.1969-DD.04.1973 MiG-21PFM 7913
DD.05.1970-DD.MM.1988 MiG-21US 0746
12.02.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1005
12.02.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1006
14.07.1972-DD.04.1973 MiG-21F-13 1114
17.02.1973-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1105
21.03.1973-DD.01.1976 MiG-21MF 4402
21.03.1973-DD.01.1976 MiG-21MF 4401
21.03.1973-15.10.1977 MiG-21MF 4314
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4313
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4309
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4308
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4310
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4311
21.03.1973-01.12.1991 MiG-21MF 4312
22.03.1973-DD.01.1976 MiG-21MF 4315
22.03.1973-10.05.1985 MiG-21MF 4306
22.03.1973-17.12.1985 MiG-21MF 4307
08.04.1973-DD.04.1974 MiG-21F-13 1107
13.10.1973-14.11.1973 MiG-21F-13 0104
13.10.1973-01.06.1987 MiG-21F-13 0103
DD.01.1974-14.09.1978 MiG-21UM 9016
28.03.1974-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3041
28.03.1974-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3051
DD.10.1974-03.08.1979 MiG-21UM 1061
DD.11.1974-DD.08.1988 MiG-21MF 5212
05.04.1975-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3176
28.12.1975-01.12.1991 MiG-21MF 4003
08.01.1976-01.12.1991 MiG-21MF 2205
08.01.1976-01.12.1991 MiG-21MF 2500
08.01.1976-01.12.1991 MiG-21MF 2410
04.12.1976-01.12.1991 MiG-21MF 3008
26.01.1978-DD.MM.1991 MiG-21UM 5026
31.10.1978-01.12.1991 MiG-21UM 0268
DD.MM.1983-DD.MM.1983 MiG-21F-13 0416
DD.01.1985-DD.10.1985 MiG-21MF 9714
27.05.1985-28.03.1986 MiG-21MF 9814
DD.05.1985-DD.10.1985 MiG-21MF 4315
DD.11.1985-29.05.1989 MiG-21PF 0308
DD.11.1985-DD.05.1989 MiG-21PF 0302
DD.11.1985-DD.05.1989 MiG-21PF 1213
DD.11.1985-DD.05.1989 MiG-21PF 0401
DD.11.1985-DD.05.1989 MiG-21PF 1212
DD.11.1985-03.06.1989 MiG-21PF 1308
DD.11.1985-DD.11.1989 MiG-21PF 0812
DD.11.1985-12.12.1989 MiG-21PF 0404
DD.11.1985-18.12.1989 MiG-21PF 0403
DD.11.1985-25.05.1990 MiG-21PF 0310
DD.12.1985-01.12.1991 MiG-21MF 9307 (ex 4307)
DD.10.1986-01.12.1991 MiG-21MF 4401
DD.10.1986-01.12.1991 MiG-21MF 4402
DD.MM.1987-01.01.1988 MiG-21F-13 0105
23.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7703
23.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7712
27.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 4017
27.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 4175
DD.05.1988-DD.05.1991 MiG-21MF 7705
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7701
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7704
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7710
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7706
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7707
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7702
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21UM 3181
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7711
DD.05.1988-01.12.1991 MiG-21MF 7708
24.05.1989-01.12.1991 MiG-21MF 9814
DD.05.1989-12.06.1991 MiG-21MA 2704
DD.05.1989-01.12.1991 MiG-21MF 9801
DD.05.1989-01.12.1991 MiG-21MA 1209
DD.05.1989-DD.MM.1991 MiG-21MA 2705
DD.05.1989-DD.MM.1991 MiG-21MA 2707
DD.05.1989-DD.MM.1991 MiG-21MA 2706
DD.06.1989-01.12.1991 MiG-21MF 9713
DD.06.1989-01.12.1991 MiG-21MF 9712
27.10.1990-01.12.1991 L-29 2853
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR L-29R 2613
28.05.1991-01.12.1991 MiG-21MA 1210
DD.MM.RRRR-31.03.1958 MiG-15bis 3630
DD.MM.RRRR-08.07.1959 MiG-15 1336
DD.MM.RRRR-16.10.1961 MiG-15UTI 2559
DD.MM.RRRR-12.06.1963 MiG-15bis 3611
DD.MM.RRRR-19.08.1964 MiG-15bis 3930
DD.MM.RRRR-04.04.1967 MiG-15bis 3231
DD.MM.RRRR-09.07.1968 MiG-21F-13 0321
DD.MM.RRRR-18.03.1970 MiG-21F-13 0108
DD.MM.RRRR-04.10.1970 MiG-21F-13 0110
DD.MM.RRRR-26.01.1973 MiG-21F-13 0713
DD.MM.RRRR-13.10.1973 MiG-21F-13 0213
DD.MM.RRRR-13.10.1973 MiG-21F-13 0214
DD.MM.RRRR-13.10.1973 MiG-21F-13 9903
DD.MM.RRRR-DD.MM.1973 MiG-21F-13 0302
DD.MM.RRRR-09.04.1979 MiG-21F-13 0708
DD.MM.RRRR-20.06.1979 MiG-21F-13 0401
DD.MM.RRRR-31.10.1983 MiG-21F-13 0615
DD.MM.RRRR-01.04.1985 MiG-21F-13 0303
DD.MM.RRRR-DD.10.1985 MiG-21F-13 0410
DD.MM.RRRR-DD.10.1985 MiG-21F-13 0411
DD.MM.RRRR-DD.10.1985 MiG-21F-13 0316
DD.MM.RRRR-DD.10.1985 MiG-21F-13 0314
DD.MM.RRRR-19.06.1986 MiG-21F-13 0306
DD.MM.RRRR-19.06.1986 MiG-21F-13 0403
DD.MM.RRRR-27.06.1987 MiG-21F-13 0209
DD.MM.RRRR-21.08.1987 MiG-21F-13 0310
DD.MM.RRRR-21.09.1987 MiG-21F-13 0203
DD.MM.RRRR-30.10.1987 MiG-21F-13 0504
DD.MM.RRRR-23.05.1988 MiG-21F-13 0207
DD.MM.RRRR-DD.05.1988 MiG-21F-13 0609
DD.MM.RRRR-DD.05.1988 MiG-21F-13 0606
DD.MM.RRRR-13.06.1988 MiG-21F-13 0301
DD.MM.RRRR-19.04.1989 MiG-21F-13 0309
DD.MM.RRRR-30.05.1989 MiG-21F-13 0304
DD.MM.RRRR-17.04.1990 MiG-21F-13 0212
DD.MM.RRRR-01.12.1991 L-29 1328
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0541
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3052
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3053
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15UTI 2135
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21U 1117
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0133
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR C-11 0206
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0948
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0412
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15 0573
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3719
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR L-29 2848
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR K-65A.722
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 6065
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#251655Verze : 1

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/493530
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#493531Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/495387
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#495388Verze : 0


Historie a Plastikove Modelarstvi (HPM) 2000, No.12; Mesicnik pro zaemce o letectvi, pozemni bojovou techniku a valecne lod'stvo. ISSN: 1210-1427.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/312528
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#598720Verze : 0
MOD


MiG-21MF 4308


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/196267
URL : https://www.valka.cz/9-stihaci-letecky-pluk-1954-1991-t19014#599121Verze : 0
MOD