Main Menu
User Menu

Štáb Vojenského velitelství Východ [1992-1992]

Staff of the Military Command East

     
Název:
Name:
Štáb Vojenského velitelství Východ
Originální název:
Original Name:
Štáb Vojenského velitelství Východ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1992-31.12.1992 Vojenské velitelství Východ
Dislokace:
Deployed:
01.01.1992-31.12.1992 Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1992-31.12.1992 Honzek, Pavel (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1992-31.12.1992 8. oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Administrativne-hospodářské oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení automatizace velení
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení radioelektronického boje
01.01.1992-31.12.1992 Operační správa
01.01.1992-31.12.1992 Organizační a mobilizační správa
01.01.1992-31.12.1992 Spojovací oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Topografická skupina
01.01.1992-31.12.1992 Zpravodajské oddělení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Stab-Vojenskeho-velitelstvi-Vychod-1992-1992-t190011#550137Verze : 0
MOD