Main Menu
User Menu

Geografická sekce Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu [RRRR-1945]

Geography Section of the Land Surveying Department Army General Staff / 地形科 陸地測量部

     
Název:
Name:
Geografická sekce Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu
Originální název:
Original Name:
地形科 陸地測量部
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.04.1941
Nástupce:
Successor:
2. sekce Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-30.04.1941 Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-30.04.1941 ?, Tokyo /
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.05.1915-25.07.1916 Shibau, Saichiro (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
25.07.1916-11.03.1931 ?
11.03.1931-01.08.1933 Taiji, Mizuno (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
01.08.1933-05.03.1934 Takeyoshi, Imanaka (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
05.03.1934-16.04.1934 Takeyoshi, Imanaka (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
16.04.1934-07.03.1936 Nakajima, Misuo (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
07.03.1936-16.05.1936 Nakajima, Misuo (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
16.05.1936-09.03.1940 ?
09.03.1940-01.08.1940 Seino, Torusaku (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
01.08.1940-30.04.1941 Seino, Torusaku (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/陸地測量部
URL : https://www.valka.cz/Geograficka-sekce-Oddeleni-katastralniho-mapovani-Generalniho-stabu-RRRR-1945-t189938#549997Verze : 5
MOD