Main Menu
User Menu

Nemecká, kasárny [RRRR- ]

Nemecka Barracks / Kasárne Nemecká nad Hronom

     
Název:
Name:
Kasárny Nemecká
Originální název:
Original Name:
Kasárne Nemecká nad Hronom
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°48'20.50"N 19°24'20.20"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vavro, Roman (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Črepp, Juraj (Podplukovník)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
názov je len pracovný, oficiálny názov kasárni je pravdepodobne iný
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Nemecka-kasarny-RRRR-t189890#549911Verze : 0
MOD