Main Menu
User Menu

Pach, Ivan

     
Příjmení:
Surname:
Pach
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Pach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.01.1965 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník odboru Výcvikového strediska spojeneckých síl (2010-2013)
náčelník odboru Štábu strategického plánovania GŠ OSSR (2013-2016)
náčelník Štábu strategického plánovania GŠ OSSR (2016-2017)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.mil.sk
https://veps.mil.sk/211/
URL : https://www.valka.cz/Pach-Ivan-t189785#549763Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pach
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Pach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání Banská Bystrica
DD.MM.RRRR-DD.MM.1987 Vysoká škola pozemného vojska, Vyškov
09.11.1997-13.02.1998 Medzinárodný orientačný kurz štábnych dôstojníkov, Vysoká škola obrany, Ypenburg
31.03.1999-02.06.2000 Veliteľská a štábna škola pozemného vojska, Fort Leavenworth
02.09.2008-26.06.2009 Kurz národnej bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.2005 plukovník
19.04.2016 brigádny generál
28.01.2021 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2002-01.09.2005 Náčelník štábu : Lehká brigáda
17.09.2007-03.12.2007 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
07.01.2016-01.08.2017 Velitel : Štáb strategického plánování
01.09.2020-27.01.2021 Velitel : Velitelství pozemních sil
28.01.2021-DD.MM.RRRR Velitel : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
19.08.1987-21.08.1988 veliteľ tankovej čaty, 12. tankový pluk ?, Západný vojenský okruh
22.08.1988-08.01.1990 veliteľ tankovej roty, 12. tankový pluk ?, Západný vojenský okruh
09.01.1990-23.07.1991 náčelník štábu tankového práporu, 12. tankový pluk ?, Západný vojenský okruh
24.07.1991-15.11.1992 správca štábu mechanizovanej divízie, Východný vojenský okruh
16.11.1992-31.10.1994 dôstojník operačnej skupiny mechanizovanej divízie, VVO / Vojenské veliteľstvo Východ / Veliteľstvo ASR
01.11.1994-30.03.1999 štábny dôstojník armádneho zboru
03.06.2000-30.09.2002 dôstojník oddelenia prípravy veliteľov a štábov, Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-31.08.2005 náčelník štábu Ľahkej brigády
01.09.2005-02.09.2007 náčelník Odboru pre plánovania a riadenie operácií Veliteľstva pozemných síl
03.09.2007-01.09.2008 zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády
27.06.2009-31.07.2010 náčelník odboru Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.08.2010-31.07.2013 náčelník odboru Výcvikového strediska spojeneckých síl
01.08.2013-06.01.2016 náčelník odboru Štábu strategického plánovania GŠ OSSR
07.01.2016-01.08.2017 náčelník Štábu strategického plánovania
DD.08.2017-DD.MM.2020 zástupca náčelníka štábu J-ENG Spojeneckého veliteľstva spoločných síl Brunssum
Vyznamenání:
Awards:

04.11.2014

Medaile polské armády - stříbrná
Polish Army Medal - silver
Medal Wojska Polskiego - srebrny
-

06.11.2015

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.mil.sk
https://mp.mil.sk/57986/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Pach-Ivan-t189785#549765Verze : 4
MOD