Main Menu
User Menu

28. stíhací bombardovací letecký pluk [1958-1992]

28th Fighter Bomber Air Regiment

     
Název:
Name:
28. stíhací bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
28. stíhací bombardovací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
22. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
28. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.04.1992 34. stíhací bombardovací letecká divize
01.04.1992-31.12.1992 1. smíšený letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.12.1992 Čáslav, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-22.09.1960 Filip, František (Podplukovník)
22.09.1960-03.08.1966 Úlehla, Jaroslav (Major)
03.08.1966-01.06.1970 Kloboučník, Josef (Major)
01.06.1970-07.01.1976 Orság, Emil (Podplukovník)
07.01.1976-03.11.1977 Kollár, Ján (Major)
03.11.1977-30.11.1979 Hrubý, Karel (Major)
30.11.1979-01.07.1985 Klíma, Ladislav (Kapitán)
01.07.1985-01.11.1986 Štrůbl, Pavel (Podplukovník)
01.11.1986-01.11.1986 Horák, Oldřich (Major)
01.11.1989-31.12.1992 Bis, Jiří (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-01.09.1963 7. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.06.1992 7. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Těšínský
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1958
Poznámka:
Note:
01.10.1958-31.12.1992 VÚ 1115 Čáslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský správní archiv Olomouc, skupina ČSLA, fond 1249 (28. stíhací bombardovací letecký pluk)
Dúbravčík, J.: Osmadvacítka. Svět křídel. Cheb, 2007. ISBN 978-80-86808-40-6.
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#422657Verze : 0
MOD
Zdroj: Letectví a kosmonautika, roč. 1992, č. 26

28. stíhací bombardovací letecký pluk [1958-1992] - 1. letka

1. letka
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#512066Verze : 0
MOD
28. STÍHACÍ BOMBARDOVACÍ LETECKÝ PLUK "TĚŠÍNSKÝ"

1.10.1958 - založen na základně Čáslav-Chotusice z personálu zrušeného 28.bilp a 22.slp

březen 1993 - k pluku přičleněna průzkumná letka MiG-21R

1.1.1993 - 28. sbolp zařazen do nově vzniklé Armády České republiky

Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15SB (1958-1965)
MiG-15bisSB (1958-1965)
Su-7BM (1964-1976)
Su-7BKL (1964-1983)
MiG-23BN (1978-1994)
MiG-21R (1993-1994)


Velitelé pluku:
1. pplk. František Filip (1958-1960)
2. mjr. Jaroslav Úlehla (1960-1966)
3. mjr. Josef Kloboučník (1966-1970)
4. pplk. Emil Orság (1970-1975)
5. mjr. Ján Kollár (1975-1977)
6. mjr. Karel Hrubý (1977-1979)
7. kpt. Ladislav Klíma (1979-1985)
8. pplk. Pavel Štrůbl (1985-1986)
9. mjr. Oldřich Horák (1986-1989)
10. pplk. Jiří Bis (1989-1994)


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 28. sbolp:
9.1961 - kpt. František Tureček - MiG-15
26.2.1962 - kpt. Jaroslav Brož - MiG-15
7.4.1964 - kpt. Zdeněk Hornych - MiG-15bisSB, č. 0552
20.6.1971 - npor. František Začal - Su-7BKL, č. 6005
28.8.1984 - mjr. Pavel Zápotočný - MiG-23BN, č. 9138
27.1.1992 - pplk. František Materna - MiG-23UB, č. 7721
27.1.1992 - kpt. Bedřich Chmelík - MiG-23UB, č. 7721

Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 28. sbolp:
1960? - MiG-15SB
4.1961 - MiG-15
7.1963 - MiG-15
9.8.1966 - Su-7BM, č. 5612
19.8.1966 - Su-7BM, č. 5028
5.10.1967 - Su-7BM, č. 5025
16.6.1969 - Su-7BM, č. 5323
30.6.1970 - Su-7BKL, č. 6007
9.3.1973 - Su-7BM, č. 5324
23.5.1973 - Su-7BM, č. 5023
20.7.1973 - Su-7BKL, č. 6003
9.10.1978 - Su-7BKL, č. 6004
28.8.1984 - MiG-23BN, č. 9140
15.2.1985 - MiG-23BN, č. 5746
18.5.1990 - MiG-23BN, č. 9859
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#70882Verze : 0
MOD
Podrobnosti zde.
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#71171Verze : 0
MOD
Chtěl bych opravit výše uvedené údaje. Průzkumná letka byla do pluku začleněna 1. června 1993. Letouny MiG-15SB byly ve výzbroji pluku až od roku 1961, kdy začala jejich montáž v LOK, do té doby měl pluk ve výzbroji jen letouny MiG-15. Tento typ byl od pluku vyřazen září 1964. Letouny MiG-15bisSB nebyly ve výzbroji pluku, protože se montovaly v LOK až od roku 1969. Pokud bereme jen bojové letouny, tak u pluku byly ještě letouny MiG-15bisR (1960? - 1964) a MiG-21MF (1993 - 1994). Dále měl pluk ve výzbroji letouny MiG-15UTI, Su-7U, MiG-23UB, MiG-21US, MiG-21UM, L-29, L-29R, L-29RS, K-60 a vrtulníky Mi-1, Mi-1M a Mi-2. Kpt. Jaroslav Brož nebyl příslušníkem pluku.
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#234315Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 28.sbolp


MiG-21MA


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#262040Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432467
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#432468Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/233940
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#432539Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432540
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#432541Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432542
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#432543Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/466814
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#466815Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/511634
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#511635Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/488193
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#511636Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/511638
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#511639Verze : 0
MOD


www.fotogaleria.lietadla.com


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598830
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598831Verze : 0
MOD


www.fotogaleria.lietadla.com


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598857
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598858Verze : 0
MOD


modelweb.modelforum.cz


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598859
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598860Verze : 0
MOD


www.fotogaleria.lietadla.com


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/580826
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598861Verze : 0
MOD


www.fotogaleria.lietadla.com


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598870
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598871Verze : 0
MOD


havárie MiGu-23BN "9859" nedaleko obce Strachujov 16.května 1990


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598896
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598897Verze : 0
MOD


photo by Luboš Brhlík


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598899
URL : https://www.valka.cz/28-stihaci-bombardovaci-letecky-pluk-1958-1992-t18977#598900Verze : 0
MOD