Main Menu
User Menu

CZE - Modrá - Archeoskanzen Modrá

     
Název:
Name:
Archeoskanzen Modrá
Originální název:
Original Name:
Archeoskanzen Modrá
Druh:
Type:
Archeologický skanzen
Obec:
Municipality:
Modrá
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
https://www.archeoskanzen.cz/
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°06'10.00"N 17°24'26.00"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Hrad Buchlov
Zámek Buchlovice
Klášter Velehrad
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.07.2012
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.archeoskanzen.cz/
cs.wikipedia.org
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1151
URL : https://www.valka.cz/CZE-Modra-Archeoskanzen-Modra-t189748#549677Verze : 2
Archeoskanzen Modrá


Tento archeologický skanzen se zaměřením na Velkou Moravu, vznikl na místě s osídlením z období existence Velké Moravy. V Modré byl zjištěn již v 1. polovině 20. století kostel, jehož pozůstatky byly později určeny jako velkomoravské, a dále bylo zjištěno, že by se mělo jednat o nejstarší kostel u nás vůbec, jak se zdá předcházející příchodu Cyrila a Metoděje. Replika kostela zasvěcená sv. Janovi byla vybudována opodál místa, kde je vyznačen kostel původní a nachází se mimo vlastní areál skanzenu.
Samotný skanzen se rozprostírá na poměrně veliké ploše, přičemž je celý obehnán palisádou a vstup je branou. Celý areál je rozlišen na několik částí, které se liší svým určením i socioekonomickým rozvrstvením společnosti můžeme zde tak najít obyčejné polozemnice, ale i zděné sakrální či světské stavby. Nutno zmínit místa výroby jako je třeba kovářská či hrnčířská dílna. Nicméně většina budov je dřevěné nebo dřevohlinité konstrukce. Zastoupena je zde celá škála zjištěných typů staveb, jejichž pozůstatky byly odkryty během archeologických výzkumů, zvláště pak v posledních 60 až 70 letech. Za poznamenání stojí, že se v areálu nachází i zvířata jako kozy, ovce, prasata či drůbež, která dotvářejí zdání, jako by byl areál běžně osídlen. Konají se zde různé kulturní akce.


Zdroje:
https://www.archeoskanzen.cz/
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1151
URL : https://www.valka.cz/CZE-Modra-Archeoskanzen-Modra-t189748#549679Verze : 3