Main Menu
User Menu

Průmyslový komplex č. 2 P. A. Voronina [200R- ]

P. A. Voronin Industrial Complex No. 2

Производственный комплекс № 2 им. П.А. Воронина

     
Název:
Name:
Průmyslový komplex č. 2 P. A. Voronina
Originální název:
Original Name:
Производственный комплекс № 2 им. П.А. Воронина
Historie názvů:
History of Names:
DD.12.1941-DD.MM.1963 Moskevský letecký závod č. 30
DD.MM.1963-DD.MM.1965 Moskevský letecký závod č. 30 Prapor práce
DD.MM.1965-30.01.1974 Moskevský strojírenský závod Prapor práce
30.01.1974-DD.MM.1992 Moskevské letecké výrobní sdružení
DD.MM.1992-DD.MM.1995 Moskevské letecké výrobní sdružení P. V. Děmentěva
DD.MM.1995-DD.MM.1999 Moskevské letecké výrobní sdružení MiG
DD.MM.1999-DD.MM.200R Průmyslové středisko P. A. Voronina
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR Průmyslový komplex č. 2 P. A. Voronina
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.12.1941-DD.MM.RRRR Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1953-DD.MM.1999 Pobočka závodu č. 30, Luchovicy /
DD.MM.1967-DD.MM.1999 Kaljazinský strojírenský závod, Kaljazin /
DD.MM.1995-DD.MM.1999 Letecký vědecko-výrobní komplex MiG A. I. Mikojana, Moskva
Vznik:
Founded:
DD.12.1941
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1942-DD.MM.1945 Iljušin Il-2
DD.MM.1947-DD.MM.1949 Iljušin Il-12
DD.MM.1950-DD.MM.1955 Iljušin Il-28
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Iljušin Il-14
DD.MM.1956-DD.MM.1956 Jakovlev Jak-26
DD.MM.1957-DD.MM.1969 Iljušin Il-18
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Suchoj Su-9
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Suchoj Su-9U
DD.MM.1962-DD.MM.1974 Mikojan-Gurevič MiG-21
DD.MM.1967-DD.MM.1972 Iljušin Il-38
DD.MM.1968-DD.MM.1985 Mikojan-Gurevič MiG-23
DD.MM.1970-DD.MM.1976 Iljušin Il-20M
DD.MM.1975-DD.MM.1976 Iljušin Il-20RT
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Iljušin Il-22
DD.MM.197R-DD.MM.RRRR Mikojan-Gurevič MiG-27
DD.MM.197R-DD.MM.1982 Iljušin Il-22M
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR Mikojan-Gurevič MiG-29
Poznámka:
Note:
1941 vznik v prostorách evakuovaného moskevského závodu č. 1
1945 obdrženo vybavení zrušené verch-nejvinské továrny č. 261, později kořist z Siebelu Halle
1949 pohlcen sousední závod č. 381
1995 sloučení s ANPK MiG
1996 dceřinnou společností Vojensko-průmyslového komplexu MAPO
1999 sloučení MAPO MiG a VPK MAPO, VPK MAPO přejmenován na Ruskou leteckou korporaci MiG
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
www.migavia.ru
www.migavia.ru
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-30/
www.encyclopedia.com
URL : https://www.valka.cz/Prumyslovy-komplex-c-2-P-A-Voronina-200R-t189704#549595Verze : 0
MOD

Původní názvy:


DD.12.1941-DD.MM.1963 Московский авиационный завод № 30
(Moskovskij aviacionnyj zavod No. 30 / Moskovskiy aviatsionnyy zavod No. 30)
DD.MM.1963-DD.MM.1965 Московский авиационный завод № 30 Знамя Труда
(Moskovskij aviacionnyj zavod No. 30 Znamja Truda / Moskovskiy aviatsionnyy zavod No. 30 Znamya Truda)
DD.MM.1965-30.01.1974 Московский машиностроительный завод Знамя Труда
(Moskovskij mašinostroitělnyj zavod Znamja Truda / Moskovskiy mashinostroitelnyy zavod Znamya Truda)
30.01.1974-DD.MM.1992 Московское авиационное производственное объединение
(Moskovskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objediněnije / Moskovskoe aviatsionnoe proizvodstvennoe obedinenie)
DD.MM.1992-DD.MM.1995 Московское авиационное производственное объединение им. П. В. Дементьева
(Moskovskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objediněnije im. P. V. Děmentěva / Moskovskoe aviatsionnoe proizvodstvennoe obedinenie im. P. V. Dementeva)
DD.MM.1995-DD.MM.1999 Московское авиационное производственное объединение МиГ
(Moskovskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objediněnije MiG / Moskovskoe aviatsionnoe proizvodstvennoe obedinenie MiG)
DD.MM.RRRR-DD.MM.200R Производственный центр им. П. А. Воронина
(Proizvodstvennyj centr im. P. A. Voronina / Proizvodstvennyy tsentr im. P. A. Voronina)
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR Производственный комплекс № 2 им. П.А.Воронина
(Proizvodstvennyj kompleks No. 2 im. P.A.Voronina / Proizvodstvennyy kompleks No. 2 im. P.A.Voronina)
URL : https://www.valka.cz/Prumyslovy-komplex-c-2-P-A-Voronina-200R-t189704#549600Verze : 1
MOD