Main Menu
User Menu
Reklama

PAO Společnost Suchoj [2013- ]

Sukhoi Company PJSC

ПАО Компания Сухой

     
Název:
Name:
PAO Společnost Suchoj
Originální název:
Original Name:
ПАО Компания Сухой
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1940-DD.10.1941 Moskevský letecký závod č. 51
DD.10.1941-DD.MM.1943 Novosibirský letecký závod č. 51 ?
DD.MM.1943-DD.MM.1954 Moskevský letecký závod č. 51
DD.MM.1954-30.04.1966 Státní svazový závod č. 51 pokusné stavby letadel
30.04.1966-15.09.1975 Moskevský strojírenský závod Kulon
15.09.1975-DD.MM.1992 Moskevský strojírenský závod P. A. Suchoje
DD.MM.1992-DD.MM.1994 Letecký vědecko-výrobní komplex OKB Suchoj
DD.MM.1994-DD.MM.2002 AOOT OKB P. O. Suchoje
DD.MM.2002-31.12.2012 OAO OKB P. O. Suchoje
01.01.2013-DD.MM.RRRR PAO Společnost Suchoj
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1940-DD.10.1941 Moskva /
DD.10.1941-DD.09.1943 Novosibirsk /
DD.09.1943-DD.MM.RRRR Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1996-DD.MM.RRRR OAO Komsomolskoamurské letecké výrobní sdružení, Komsomolsk na Amuru
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR Civilní letadla Suchoj a. s.,Moskva
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR Novosibirský letecký závod V. P. Čkalova, Novosibirsk
Vznik:
Founded:
DD.MM.1940
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1940-DD.MM.1942 Polikarpov I-185
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Polikarpov TIS
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Polikarpov ITP
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Polikarpov BDP
DD.MM.194R-DD.MM.194R Polikarpov U-2
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Polikarpov NB
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Suchoj Su-7
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Suchoj T-3
DD.MM.1957-DD.MM.1957 Suchoj P-1
DD.MM.1957-DD.MM.1957 Suchoj PT-7
DD.MM.1957-DD.MM.1957 Suchoj T-43
DD.MM.1958-DD.MM.1958 Suchoj T-5
DD.MM.1962-DD.MM.196R Suchoj Su-11
DD.MM.1965-DD.MM.196R Suchoj Su-15
DD.MM.1967-DD.MM.1967 Suchoj T-6-1
DD.MM.1974-DD.MM.197R Suchoj Su-24
DD.MM.1974-DD.MM.1974 Suchoj Su-25
DD.MM.1977-DD.MM.1978 Suchoj T-10
DD.MM.1980-DD.MM.1980 Suchoj T-10S
DD.MM.1984-DD.MM.RRRR Suchoj Su-26
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR Suchoj Su-29
DD.MM.1992-DD.MM.RRRR Suchoj Su-31
DD.MM.1996-DD.MM.1996 Suchoj S-37 Berkut
Poznámka:
Note:
1940 vznik jako zkušební závod OKB Polikarpova
1941 evakuace do Novosibirsku, 1943 návrat
1944 po smrti Polikarpova sídlem OKB Čelomeje, vývoj řízených střel
1954 sídlem OKB Suchoje
2006 součástí Spojené letecké korporace
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.sukhoi.org/news/smi/?id=2715
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-51/
dic.academic.ru
books.google.cz
URL : https://www.valka.cz/PAO-Spolecnost-Suchoj-2013-t189442#549142Verze : 2
MOD

Původní názvy:


DD.MM.1940-DD.MM.1941 Московский авиационный завод № 51
(Moskovskij aviacionnyj zavod No. 51 / Moskovskiy aviatsionnyy zavod No. 51)
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Новосибирский авиационный завод № 51 (nejistý název / uncertain name)
(Novosibirskij aviacionnyj zavod No. 51 / Novosibirskiy aviatsionnyy zavod No. 51)
DD.MM.1943-DD.MM.1954 Московский авиационный завод № 51
(Moskovskij aviacionnyj zavod No. 51 / Moskovskiy aviatsionnyy zavod No. 51)
DD.MM.1954-30.04.1966 Государственного союзного завода № 51 опытного самолётостроения
(Gosudarstvennogo sojuznogo zavoda No. 51 opytnogo samoljotostrojenija / Gosudarstvennogo soyuznogo zavoda No. 51 opytnogo samolyotostroeniya)
30.04.1966-15.09.1975 Московский машиностроительный завод Кулон
(Moskovskij mašinostroitělnyj zavod Kulon / Moskovskiy mashinostroitelnyy zavod Kulon)
15.09.1975-DD.MM.1992 Московский машиностроительный завод им. П. О. Сухого
(Moskovskij mašinostroitělnyj zavod im. P. O. Suchogo / Moskovskiy mashinostroitelnyy zavod im. P. O. Sukhogo)
DD.MM.1992-DD.MM.1994 Авиационный научно-производственный комплекс ОКБ Сухого
(Aviacionnyj naučno-proizvodstvennyj kompleks OKB Suchogo / Aviatsionnyy nautchno-proizvodstvennyy kompleks OKB Sukhogo)
DD.MM.1994-DD.MM.2002 АООТ ОКБ им. П. О. Сухого
(AOOT OKB im. P. O. Suchogo / AOOT OKB im. P. O. Sukhogo)
DD.MM.2002-DD.MM.201R ОАО ОКБ им. П. О. Сухого
(OAO OKB im. P. O. Suchogo / OAO OKB im. P. O. Sukhogo)
01.01.2013-DD.MM.RRRR ПАО Компания Сухой
(PAO Kompanija Suchoj / PAO Kompaniya Sukhoi)
URL : https://www.valka.cz/PAO-Spolecnost-Suchoj-2013-t189442#549338Verze : 3
MOD