Main Menu
User Menu

Pěší prapor III/24 [1945-1949]

3rd Infantry Battalion of the 24th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší prapor III/24
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor III/24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1949 Pěší pluk 24
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-08.06.1946 Znojmo, Žižkova kasárna /
08.06.1946-DD.09.1946 Trnava, kasárny /
DD.09.1946-01.12.1950 Znojmo, Žižkova kasárna /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-III-24-1945-1949-t189324#548997Verze : 1
MOD