Main Menu
User Menu

Železniční prapor IV [1945-1947]

4th Railway Battalion

     
Název:
Name:
Železniční prapor IV
Originální název:
Original Name:
Železniční prapor IV
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Železniční prapor 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-19.09.1946 Pardubice, kasárny /
19.09.1946-01.10.1947 Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 4511 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-prapor-IV-1945-1947-t188788#548186Verze : 0
MOD
Diskuse
Dovolím si uviesť pripomienku k dislokácii spomínaného útvaru v Železničných kasárňach v Ondrašovej - tie totiž v tej dobe (1945) ešte neexistovali, na historických mapách https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ sa to dá jednoducho porovnať. Železničné kasárne sa začali stavať niekedy až na prelome 50-60 rokov 20 storočia. Do tej doby boli železničné jednotky dislokované v Považských kasárnach (podložené spomienkami pamätníkov tých čias), z uvedených kasární boli preunuté do železničných asi niekedy v druhej polovici 60-rokov. Táto pripomienka sa týka aj daľších vlákien súvisiach s dislokáciou jednotiek v týchto kasárňach.
Železniční prapor IV [1945-1947] - porovnanie snímkov územia L.Mikuláša v lokalite Ondrašová s vyznačením železničných kasární

porovnanie snímkov územia L.Mikuláša v lokalite Ondrašová s vyznačením železničných kasární
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-prapor-IV-1945-1947-t188788#624628Verze : 0
Dik za pripomienku. Dislokácia opravená. Postupne poopravujem všetky ostatné dislokácie zhruba do roku 1961. Ďalej sa púšťať nebudem, keďže neviem presne kedy boli tieto kasárne otvorené (v podstate ide asi len o dislokáciu 18. brigádní zásobovací základna, ktorá mohla byť v nových kasárňa v Ondrašovej, alebo ešte v starých Považských kasárňach, či niekde inde).
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-prapor-IV-1945-1947-t188788#624632Verze : 0
MOD