Main Menu
User Menu

Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 56 [1947-1950]

Replacement Battalion of the 56th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 56
Originální název:
Original Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 56
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecký pluk 56
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Liptovský Mikuláš
01.10.1949-01.12.1950 Brezno, Kasárne Jána Švermu /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4630 Liptovský Mikuláš
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8261 Brezno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 56)
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-oddil-delostreleckeho-pluku-56-1947-1950-t188746#548103Verze : 0
MOD