Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl II/56 [1947-1950]

2nd Artillery Battalion of the 56th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl II/56
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl II/56
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecký pluk 56
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.09.1948 Martin, kasárny /
01.09.1948-01.12.1950 Brezno, Kasárne Jána Švermu /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4630
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8261
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 56)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-II-56-1947-1950-t188745#548102Verze : 0
MOD