Main Menu
User Menu

CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo)

MP-31


Velitelsko-štábní vozidlo postavené na bázi BVP-1.


Výroba: 1984 - 1988
Počet postavených kusů: ~ 160
Uživatelé: ČSSR, SSSR, NDR, (další státy Varšavské smlouvy ???)
CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) - (Militärtechnik)

(Militärtechnik)
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#89100Verze : 0
MOD
PASUV v ČSĽA bol zavedený u tankovej divízie v rokoch 1986-1991 a skladal sa:


Plukovný systém
1x VŠV MP-31 - veliteľ pluku
1x VŠV MP-31 - NŠ pluku
1x VŠV MP-24 - pre ND pluku


Delostrelecký pluk
1x VŠV MP-24 - pre veľ. deľ. pluku
1x VŠV MP-24 - pre NŠ pluku


Na veliteľstve divízie boli vozidlá pre
štábna časť
5x VŠV MP-21 - veliteľa, NŠ, ZV, NPz, NCHS
1x Beta


časť PVO
1x VŠV MP-22 - NPVO,
1x VŠV MP-25
1x VŠV MP-23 - skBVL


Delostrelecká časť
2x VŠV MP-24 - ND, NŠdeľ.,
1x Beta


osádka
veliteľ - práporčík
vodič
2x radista


Vyzbrojené boli pluky
Rakovník, Žatec, Strašice, Louny, Terezín.


Pri zavedení tohoto systému boli pluky vybavené rádioreléovou stanicou RDM-6 pre zabezpečenie rádioreléového spojenia.


Čo sa týka pre zabezpečenie spojenia na veliteľských stanovištiach boli JSU divízií doplnené o ďalšiu SUR a VŠV doplnené o BS-20U čím sa skrátila výstavba JSU a znížilo sa množstvo káblov na veliteľskom stanovišti.Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#403119Verze : 0
MP-31 (942), Vojenské muzeum, Králíky, srpen 2004.
CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#60920Verze : 0
MOD
PASUV je skratka - komplex poľného automatizovaného systému velenia vojskám (комплекс полевой автоматизированной системы управления войсками - ПАСУВ). Vozidlo MP-31 je súčasťou ASV Manevr (Maňovr), ktorý je určený pre úroveň pluk-divízia.

Vyššie ASV sú označené ako Kentaur (Кентавр) - armáda a Redut (Редут) - front.

Celý ASV ktorého súčasťou je MP-31 pozostáva z niekoľkých vozidiel a delí sa na 3 podsystémy - vševojskový podsystém (vozidlá MP-21 a MP-31 s rôznou výbavou), podsystém raketového vojska a delostrelectva (vozidlá MP-24, 9V514 Beta-3) a podsystém PVO (vozidlá MP-22, MP-23 a MP-25). Jednotlivé vozidlá v rámci podsystémov sa líšia ďalšími indexami podľa toho, pre koho sú určené, resp. podľa toho, akí majú výbavu, keďže počas ich zavádzania dochádzalo k rýchlemu rozvoju technológií a tieto sa do systému zavádzali priebežne.


Zdroj: www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#612867Verze : 1
MOD
Diskuse
Vážení,
podle seznamu kódů sovětské techniky, kolujících na internetu, bylo velitelským strojům MP-31 přiděleno armádní označení: 1V31 - mašina upravljenija (1В31 - машина управления, МП-31).


Internet
https://pehota.start.bg/article.php?aid=6315
www.nashgorod.ru
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#230991Verze : 0
MOD
K tomu, co zde uvedl buko:


1) MP-31 byl součástí polního velitelského systému PASUV. MP-31 mělo sloužit jako velitelské stanoviště:
- veliteli tankového pluku (případně motostřel. pluku)
- jeho zástupci a náčelníkovi štábu (případně motostřel. pluku)


K velení jednotkám vojskové PVO byla určena jiná vozidla systému PASUV


2) Dosud jsem nikde nenarazil na informaci, že u nás bylo používáno BMP-1KŠ/KŠM, takže s identifikací těch fotek bych souhlasil s Paličem


3) Ten PASUV bude nejspíš celý sovětský vynález. Jednotlivá vozidla tohoto systému se vyráběla asi jen v ČSSR, BLR a SSSR. Jako nejpravděpodobnější bych viděl, že na základě sovětské dokumentace se v každé zemi vyráběl určitý typ vozidla (ČSSR - MP-31; BLR - MP-21, MP-24; SSSR - Beta-3,...), které pak bylo exportováno do ostatních států Varšavské smlouvy.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#231020Verze : 0
MOD
info o PASUV v nemčine.... Možno sa nájde niekdo kdo sa z toho pokúsi niečo vytvoriť....


www.militaertechnik-der-nva.de


Čo sa týka identifikácie fotografií z VHM Piešťany - MP-31 malo podobne ako BMP-1KŠM na priestore roja rozmerné skrinky s energetickými zdrojmi a ďalším príslušenstvom, čo na vozidle v múzeu chýba (podobne ako na fotografiách BMP-1KŠ, ktoré mam k dispozícii z publikácií)... Je ale tiež možné že ich v múzeu jednoducho odstránili....


Nekvalitná snímka MP-31 z vyššie uvedeného zdroja.....
CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#231216Verze : 0
MOD
Prosím,
prestaňte provokovať. Všetci.


Už 11 mesiacov sa venujem zadovažovaniu podkladov pre článok o PASUV-e. V súčasnosti som za pomoci bývalého náčelníka vozidla MP-24M čiastočne spracoval delostrelecké vozidlá, s pomocou jutona som spracoval vozidlá letectva a PVO. MP-31 mám spracovanú na 99 %.


Čo sa týka VHM Piešťany, tak podľa prírastkovej knihy je vozidlo, ktoré vyfotil buko1, BVP-1K. Vozidlo bolo do múzea dodané z Dubnice nad Váhom s tým, že to bol prototyp veliteľského vozidla BVP-1KŠ. No podľa výrobného čísla ktoré je preškriabané je to referenčná vzorka, vyrobená v Rusku v novembri 1982, výrobné číslo je 9786, ale dosiaľ sa mi nepodarilo identifikovať výrobný závod, pretože v tejto časti výrobného čísla je preškriabanie veľmi silné. Vozidlá MP-31 sa totiž mali v rámci delimitácie výroby jednotlivých postriedkov systému PASUV vyrábať v ČSSR. Podľa vnútorného zariadenia a aparatúr, ako aj konzol ktoré ostali po špeciálnom vybavení však konštatovali tí, čo to poznajú, že ide o MP-31.


VHM má okrem toho ešte jedno vozidlo MP-31, ale to je absolútne "vyrabované".


Tak isto sa vo VHM nachádza aj vozidlo BETA-3M, ktoré má však demontovaný počítačový komplex, aj vonkajšie vybavenie a výstroj.


Fotografií je poskromne. Povedal by som, že až mizerne málo, a to, čo sa mi podarilo zohnať je čiernobiele, navyše kvalita zodpovedá dobe a podmienkam vzniku (príliš tuhé utajenie).


Bohužiaľ neviem sa skontaktovať s bývalým náčelníkom PASUV, ktorý je v zahraničí.


Veľkou neznámou sú predpisy a akákoľvek dokumentácia. Pátral som vo VAAZ, v Liptovskom Mikuláši, aj v bývalom učilišti v Novom Meste n. Váhom.
Nič !


Navyše ľudia, ktorí na PASUVe slúžili boli väčšinou prepustení z armády (z rôznych dôvodov) a tak mnohí nemajú chuť ani odovzdávať informácie.


Získal som informácie, že v roku 1992 sa PASUV likvidoval komisionálne v peciach Třineckých železiarní.


Viac až v článku.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#231244Verze : 0
Ešte by som rád upozornil na závažnú skutočnosť :


Aj keď mal byť PASUV najmodernejším, jednotným poľným automatizovaným systémom riadenia vojsk Varšavskej zmluvy, v podstate si každý členský štát dával inštalovať niektoré aparatúry vlastné, alebo také, ktoré sa obvykle v danej armáde používali.


Najviac sa zhodovali vozidlá ruské a ČSĽA. Najviac vybočovali bulharské vozidlá. Najmenej informácií je o poľských a maďarských súpravách PASUV.


Takže ak nájdete na stránke www.militaertechnik-der-nva.de.www výbavu jednotlivých vozidiel, berte to len ako informáciu o výbave vozidiel NVA DDR. Vozidlá ČSĽA nemali napríklad delostrelecký počítač 9V57M a niektoré ďalšie aparatúry. Naopak mali sme aparatúry, ktoré nemali Nemci.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#231251Verze : 0
V lete roku 2007 disponovali OS SR jedným vozidlom (označovaným ako Bojové vozidlo pechoty/ BVP PASUV) vedenom ako nadpočetné.... Uložené bolo v niektorom SNT.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#255252Verze : 0
MOD
Možno že to bolo toto vozidlo, ktorého fotografie mi v marci 2008 poslal môj priateľ Dirk Caemerlynck (na www.russianarms.ru má nick "Calimero"). Napísal mi, že mu to poslal nejaký priateľ zo Slovenska. Fotografií tohoto vozidla mám samozrejme viac, ale je bohužiaľ beznádejne vykradnuté.
CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#255318Verze : 0
Vážení,
během svého courání internetem jsem narazil na zajímavé schéma polské verze systému PASUV.


Protože na FV není samostatná kapitola věnovaná Polnímu automatizovanému systému řízení vojsk - PASUV (полевая автоматизированная система управления войсками, ПАСУВ) dovoluji si obrázek umístit zde.


P. S.
V ruské literatuře a na internetu je tento systém označován jako АСУВ "Манёвр" (čti: manjovr).


Zdroj
topwar.ru
https://vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/1801040
www.russianarms.ru
CZK - MP-31 (velitelsko-štábní vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MP-31-velitelsko-stabni-vozidlo-t18866#464898Verze : 0
MOD