Main Menu
User Menu

Derna

درنة

     
Název:
Name:
Derna
Originální název:
Original Name:
درنة
Další názvy:
Other Names:
Darnah
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Derna
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°46'00.00"N 22°38'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
04.04.1941-06.04.1941
45. peruť RAF
No. 45 Squadron RAF
04.04.1941-07.04.1941
55. peruť RAF
No. 55 Squadron RAF
05.04.1941-08.04.1941
6. peruť RAF
No. 6 Squadron RAF
10.04.1941-23.05.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
7th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
10.04.1941-23.05.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
8th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
10.04.1941-23.05.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
9th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
10.04.1941-23.05.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Group of the 1st Dive Bomber Wing
10.04.1941-23.05.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 3rd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.05.1941-DD.07.1941
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-DD.07.1941
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-DD.07.1941
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-DD.07.1941
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-DD.07.1941
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
17.06.1941-DD.12.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
17.06.1941-DD.12.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
17.06.1941-DD.12.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
17.06.1941-DD.12.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
17.06.1941-DD.12.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.08.1941-DD.12.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 3
3rd Dive Bomber Wing
12.11.1941-14.11.1941
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
DD.11.1941-DD.11.1941
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
1st Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
DD.11.1941-DD.12.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.11.1941-DD.12.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.11.1941-DD.12.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.11.1941-DD.12.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.11.1941-DD.11.1941
Pouštní záchranná letka 1
1st Desert Rescue Squadron
DD.11.1941-DD.12.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
11.12.1941-17.12.1941
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
12.12.1941-17.12.1941
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
DD.01.1942-DD.07.1942
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
1st Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
07.02.1942-22.06.1942
Letecké velitelství Afrika
Air Command Africa
DD.03.1942-DD.05.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.05.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.05.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.05.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.05.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
11.05.1942-21.10.1941
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
4th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
5th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
6th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
7th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
8th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
9th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
14.06.1942-16.06.1942
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
DD.03.1943-DD.05.1942
Eskadra střemhlavých bombardérů 3
3rd Dive Bomber Wing
05.04.1943-01.09.1943
148. peruť RAF
No. 148 Squadron RAF
05.05.1943-24.06.1943
227. peruť RAF
No. 227 Squadron RAF
19.07.1943-16.08.1943
227. peruť RAF
No. 227 Squadron RAF
09.08.1943-07.10.1943
274. peruť RAF
No. 274 Squadron RAF
07.09.1943-09.11.1943
80. peruť RAF
No. 80 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Derna,_Libya
https://cs.wikipedia.org/wiki/Derna
URL : https://www.valka.cz/Derna-t188468#547442Verze : 0
MOD