Main Menu
User Menu

Sd.Kfz.251/11 (spojovacie telekomunikačné vozidlo)

     
Název:
Name:
Sd.Kfz.251/11
Originální název:
Original Name:
mittlerer Fernsprechpanzerwagen (Sd.Kfz.251/11)
Kategorie:
Category:
telefónne obrnené vozidlo
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Wesserhütte, Bad Oeynhausen /
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Elbing, Elbing /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
15.08.1942
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
cca 8500 kg
Celková délka:
Overall Length:
cca 5800 mm
Celková šířka:
Overall Width:
cca 2100 mm
Celková výška:
Overall Height:
2170 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
320 mm
Pancéřování:
Armour:
čelo - 14,5 mm
boky - 8 mm
strop a dno - 5 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 42 TUKRRM (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 4.170 cm3)
Výkon:
Power:
73.5 kW při 2800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Hanomag Schub 021-32785 U 50 (4+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
53 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
21,4 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
300 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
150 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
20 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,3 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,5 m
Nástavba:
Superstructure:
-
Výzbroj:
Armament:
1x guľomet MG 34 alebo MG 42 kalibru 7,92 mm (1100 - 2010 nábojov)
1x samopal MP 40 kalibru 9 mm (1024 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
Walter Spielberger - Die Halbketten-Fahrzeuge des deutschen Heeres 1909-1945, Motorbuch Verlag 1989, ISBN 3-87943-403-4
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-11-spojovacie-telekomunikacne-vozidlo-t18791#613925Verze : 2
MOD
V záznamoch z 1.7.1942 figuruje požiadavka AHA/In 7 na úpravu verzie Sd.Kfz.251, ktorá by bola nosičom ťažkej spojárskej výbavy. WaPrüf 7 vybralo firmu Gutschaut, ktorá obdržala kontrakt č.007-2168/1 datovaný k 6.1.1942. Firma mala vyhotoviť výkresové návrhy na vybavenie interiéru Sd.Kfz.251 telefonickými spojovacími prostriedkami. Výbava mala zahrnovať spojovacie káble pre položenie až 12 km telefonického spojenia a spojovací rozvádzač. V zázname z 8.8.1944 je uvedené, že vozidlo mohlo byť vybavené buď Fernmld.Ger.f le.Feldkabeltr.6(gp) alebo m.Feldkabeltr.10(gp).
Oficiálna výzbroj vozidla sa variabilne počas obdobia menila.
V 9/1943 bolo v dokumentoch uvedené, že vozidlo bolo vybavené guľometom MG 34 v ťažkej lafete s 1100 nábojmi.
V 10/1944 bolo v údajoch Waffenamtu uvedené, že výzbroj vozidla tvoril jeden guľomet s 2010 nábojmi a jeden samopal MP s 1024 nábojmi. Výstroj mal tvoriť jeden Handwinkelfernrohr (f) 8x24 (ručný teleskop) alebo binokulárny Handscherenfernrohr 10x (Teleplast) (ďalekohľad).
V zázname z 15.11.1944 je uvedené, že povolenou výzbrojou bol jeden guľomet MG 42 a jeden samopal MP 40. Výstroj mal tvoriť jeden Handwinkelfernrohr (ručný teleskop) a dvojica Grabenspiegel (periskop).
5% plánovanej produkcie Sd.Kfz.251 v období od 11/1943 až 4/1944 malo byť upravených do podoby Sd.Kfz.251/11. Neskorší plán výroby rátal s dodaním 36 vozidiel v 10/1944 a 22 vozidiel za nasledujúce mesiace od 11/1944 do 2/1945. Výrobu mala zabezpečiť firma Wesserhütte v Bad Oeynhausen. Na produkcii sa pravdepodobne mala podieľať i firma Schichau z Elbingu, pretože je uvedené, že po obsadení Elbingu mal firma Wesserhütte dodať v 2/1945 20 vozidiel Sd.Kfz.251/11.
Vozidlá Sd.Kfz.251/11 mali v rokoch 1943-45 slúžiť vo viac ako 14 rôznych typoch jednotiek.
Po jednom, dvoch alebo troch vozidlách boli prideléné Stabs-Kompanie rôznych jednotiek delostrelectva, tankovým prieskumným jednotkám a jednotkám tankových granátnikov.
Podľa K.St.N.976a datovanom k 1.3.1943 mala mať Pz.Fsp.Kp.a sedem týchto vozidiel.
Podľa K.St.N.976 datovanom k 1.11.1943 mala mať Pz.Div.Fsp.Kp. šesť týchto vozidiel.

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
Walter Spielberger - Die Halbketten-Fahrzeuge des deutschen Heeres 1909-1945, Motorbuch Verlag 1989, ISBN 3-87943-403-4

Sd.Kfz.251/11 (spojovacie telekomunikačné vozidlo) -


Sd.Kfz.251/11 (spojovacie telekomunikačné vozidlo) -


Sd.Kfz.251/11 (spojovacie telekomunikačné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-11-spojovacie-telekomunikacne-vozidlo-t18791#69932Verze : 6
MOD