Main Menu
User Menu
Reklama

SGP - CIS 40GL (granátomet)

CIS 40mm Grenade Launcher

     
Název:
Name:
CIS 40GL
Originální název:
Original Name:
CIS 40GL
Kategorie:
Category:
ostatní
Výrobce:
Producer:
Singapore Technologies Engineering Ltd, Singapur
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,05 kg1)
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40x46mm
Délka:
Length:
655 mm2)
Délka hlavně:
Barrel Length:
305 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
jednoranná / single action
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
76 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Zbraň lze používat samostatně nebo v podvěsu.

1)Hmotnost je uvedena pro samostatně použitou zbraň s pažbou. Podvěšená zbraň má hmotnost 1,7 kg.
2)Délka platí pro samostatně použitou zbraň s pažbou.

Zbraň byla používána u 601. skss a to buď samostatně nebo podvěšená na samopalu vz. 58. V roce 2006 byla u jednotky nahrazena granátometem M203.
Zdroje:
Sources:
www.stengg.com
www.601skss.cz
URL : https://www.valka.cz/SGP-CIS-40GL-granatomet-t187552#545536Verze : 5
MOD
Příslušník 601. skupiny speciálních sil, působící v Afghánistánu za účelem vyhledávání a likvidace teroristů.
V rukou drží modernizovanou Sa. 58. Samopal je upraven maskovaním, má kompenzátor zdvihu hlavně a výšlehu plamene, baterku na ústí a pravděpodobně zaměřovač na bázi kolimátoru.
Podvěšený granátomet je CIS 40GL, singapurské výroby.
 - Sa.58

Sa.58


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/48309
URL : https://www.valka.cz/SGP-CIS-40GL-granatomet-t187552#545545Verze : 1
MOD