Main Menu
User Menu

Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308 [1945-1947]

Replacement Battalion of 308th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308
Originální název:
Original Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 308
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2235 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-oddil-delostreleckeho-pluku-308-1945-1947-t187220#544998Verze : 0
MOD