Main Menu
User Menu
Reklama

21. strážní prapor [1966-1992]

21st Guard Battalion

     
Název:
Name:
21. strážní prapor
Originální název:
Original Name:
21. strážní prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1966
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
39. strážní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1966-01.01.1992 Krajská vojenská správa Košice
01.01.1992-31.10.1992 Vyšší doplňovací velitelství Košice
Dislokace:
Deployed:
01.07.1966-31.10.1992 Čierna nad Tisou, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.07.1966-31.10.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.07.1966-DD.MM.1967 VÚ 7540 Čierna nad Tisou
DD.MM.1967-31.10.1992 VÚ 6816 Čierna nad Tisou
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/21-strazni-prapor-1966-1992-t186788#544331Verze : 1
MOD
Zdroj http://vojenstvi.cz/vasedotazy.htm (otázka - odpověď č. 1981) uvádí:


Citace :

V případě VÚ 6816 se jednalo o 21. strážní prapor, podléhající KVS Košice. Útvar se vytvořil 1.7.1966 na základě původní 2. roty 1. samostatného praporu Vnitřní stráže (VÚ 7540). V říjnu 1992 došlo k přečíslování útvaru na 37. strážní prapor a prvním dnem následujícího roku se stal součástí ASR.Zajímavé... autor Minařík je u obou zdrojů shodný...
URL : https://www.valka.cz/21-strazni-prapor-1966-1992-t186788#546544Verze : 1
MOD