Main Menu
User Menu
Reklama

Krajská vojenská správa Košice [1954-1992]

Regional Military Command Košice

     
Název:
Name:
Krajská vojenská správa Košice
Originální název:
Original Name:
Krajská vojenská správa Košice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
Vyšší doplňovací velitelství Košice
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1954-01.09.1965 Organizační a mobilizační oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Organizační a mobilizační oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.01.1954-01.01.1992 Košice, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.11.1963-DD.11.1970 Ohrablo, Cyril-Method (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1954-01.04.1960 Okresná vojenská správa Gelnica
01.01.1954-01.04.1960 Okresná vojenská správa Kežmarok
01.01.1954-01.04.1960 Okresná vojenská správa Kráľovský Chlmec
01.01.1954-01.04.1960 Okresná vojenská správa Moldava nad Bodvou
01.01.1954-01.01.1992 Okresná vojenská správa Rožňava
01.01.1954-01.04.1960 Okresná vojenská správa Sečovce
01.01.1954-01.01.1992 Okresná vojenská správa Spišská Nová Ves
01.01.1954-01.01.1992 Okresná vojenská správa Trebišov
01.01.1955-01.04.1960 Okresná vojenská správa Levoča
01.11.1955-01.04.1960 Okresná vojenská správa Revúca
01.04.1960-01.01.1992 Okresná vojenská správa Bardejov
01.04.1960-01.01.1992 Okresná vojenská správa Humenné
01.04.1960-01.01.1992 Okresná vojenská správa Michalovce
01.04.1960-01.01.1992 Okresná vojenská správa Prešov
01.07.1966-01.01.1992 21. strážní prapor
01.07.1966-01.01.1992 3/1. strážní rota
01.07.1966-01.01.1992 5/1. strážní rota
01.09.1972-01.01.1992 Okresná vojenská správa Stará Ľubovňa
01.09.1972-01.01.1992 Okresná vojenská správa Svidník
01.09.1972-01.01.1992 Okresná vojenská správa Vranov nad Topľou

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 1377
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Krajska-vojenska-sprava-Kosice-1954-1992-t186783#544325Verze : 1
MOD
Reklama