Main Menu
User Menu

Celkový prehľad generálov Slovenskej republiky

Abecedný zoznam generálov, ktorí slúžili v Armáde, alebo neskôr Ozbrojených silách Slovenskej republiky, alebo boli do generálskej hodnosti vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky.


Poznámky k farbám roku menovania:
čierna farba RRRR - vymenovaný počas aktívnej služby
zelená farba RRRR - vymenovaný mimo aktívnej služby do hodnosti „v zálohe“, alebo „vo výslužbe
modrá farba RRRR - vymenovaný do hodnosti pred vznikom Slovenskej republiky (pred 1.1.1993)
červená farba RRRR - vymenovaný do hodnosti „in memoriam


Poznámky k menu, priezvisku a titulom:
Priezvisko Meno, Titul (hrubým písmom) - generál aktuálne v aktívnej službe
Priezvisko Meno, Titul (obyčajným písmom) - generál aktuálne mimo aktívnej služby


Zdroje:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.mosr.sk
www.mil.sk
www.rimavskasobota.sk
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543346Verze : 5
MOD

A


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Andrejčák Imrich, Ing.
* 1941
+ 2018
1961-1992
1983
genmjr.
1990
genpor.
1993
genplk.

Áč Marián, Ing., PhD.
* 1957
1978-2015
2008
briggen.
2010
genmjr.
2012
genpor.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559913Verze : 3
MOD

B


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti


Babiak Martin, Ing.
* 1959
1981-
2004
briggen.
2008
genmjr.

Babiar Peter, Ing.
* 1968
1991-
2019
briggen.

Babinec Jan
* 1917
+ 2005
1943-1948
1995
genmjr.

Balciar Ján, Ing.
* 1963
2003-
2013
briggen.
2016
genmjr.
2017
genpor.
2018
gen.
Baránek Juraj, Ing.
* 1957
1980-2013
2005
briggen.
2007
genmjr.

Bartko František, doc., Ing., CSc.
* 1954
1977-2010
2004
briggen.

Benka-Rybár Andrej, Ing.
* 1941
+ 2002
1939-1961
1994
genmjr.

Bielik Ernest
* 1917
+ 1995
1940-1946
1995
genmjr.

Bilčík Leopold, Ing.
* 1949
+ 2010
1972-2006(?)
1994
genmjr.
1998
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Blanárik František, Ing.
* 1952
1977-2000,
2005-2006
1997
genmjr.
2005
zvýšenie stupňa

Blizman Jozef, Ing.
* 1953
1976-2003
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Bučka Peter, Ing.
* 1954
1976-2002
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Bulík Ľubomír, Ing., CSc.
* 1957
1977-2011
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
2005
genpor.
2007
gen.
Butko František, Ing.
* 1953
1976-2009
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559914Verze : 4
MOD

C


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Cerovský Milan, Ing.
* 1949
1971-2004
1997
genmjr.
1998
genpor.
2002
zvýšenie stupňa
2003
gen.
Čelko Milan, Ing., MSc.
* 1959
1982-2011
2008
briggen.

Čierny Ivan, PaedDr.
* 1938
1969-2001 (?)
2018
briggen.

Čmilanský Ján, Ing.
* 1949
1971-2002
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Čombor Igor, MUDr., PhD.,
h. doc.
* 1945
1965-2004
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559915Verze : 3
MOD

D


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Drozd Július, Ing.
* 1917
+ 2007
1941-1976
1995
genmjr.

Dunaj Jozef, Ing.
* 1954
1977-2009
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Ďurkech Boris, doc., Ing., CSc.
* 1963
1982-
2012
briggen.

Ďurove Ján, Ing.
* 1948
1968-2002
1993
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559916Verze : 0
MOD

E


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Egg Jiří, Ing.
* 1941
1960-1996
1985
genmjr.

Ešmír Jaroslav, Ing.
* 1945
1966-1999
1992
genmjr.
1998
genpor.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559917Verze : 0
MOD

G


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Gabčík Jozef
* 1912
+ 1942
1932-1937
1939-1942
2015
briggen.
2017
genmjr.

Gacko Ľubomír, Ing.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Gajdoš Jozef, Ing.
* 1945
1971-1944
1998
genmjr.

Gajdoš Pavol
* 1914
+ 1994
1941-1969
1998
genmjr.

Gajdoš Peter, Ing.
* 1959
1981-2016
2003
briggen.
2005
genmjr.
2007
genpor.

Gál Ľudovít, Ing.
* 1947
1969-2001
1997
genmjr.

Gerinec Bohumír, Ing.
* 1941
+ 1994
1962-1994
1994
genmjr.

Gibala Imrich, Mgr.
* 1920
+ 2012
1942-1976
2006
briggen.

Gombík Štefan, Ing.
* 1951
1973-2000
1992
genmjr.
1998
genpor.

Grofčík Mikuláš
* 1917
+ 2009
1940,
1942-1947
1995
genmjr.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559918Verze : 2
MOD

H


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Háberl Ľubomír, Ing.
* 1955
1985-2007
2003
briggen.

Hergovič Mojmír, Ing.
* 1942
+ 2007
1962-2004
1986
genmjr.
1993
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Hirka Ivan, Ing.
* 1960
1984-2015
2008
briggen.

Hluchý Jakub
* 1894
+ 1958
1918-1949
1995
genmjr.

Honzek Pavel, Ing.
* 1947
1968-1999
1990
genmjr.
1998
genpor.

Horský Marián, Ing.
* 1945
1966-2002
1990
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Hozman Gašpar, Ing.
* 1946
+ 2019
1967-2002
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Humaj Július, Ing.
* 1949
1971-1999
1992
genmjr.
1993
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Humený Dušan, Ing.
* 1953
1973-2003
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Husák Ján, Ing.
* 1923
+ 2016
1944-1986
1971
genmjr.
1994
genpor.

Husár Rudolf
* 1919
+ 2001
1940-1946
1994
genmjr.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559919Verze : 3
MOD

I


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Iľanovský Ján
* 1924
1942-1978
2014
briggen.

Institoris Ivan, Ing.
* 1914
+ 2012
1940-1960
2004
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559920Verze : 1
MOD

J


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Joch Jindřich, Ing.
* 1963
1983-
2010
briggen.
2016
genmjr.

Jurica Rudolf, Ing.
* 1940
+ 2017
1959-2001
1985
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559921Verze : 1
MOD

K


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Kačmár Ján, Ing.
* 1951
+ 2012
1973-2007
2002
briggen.
2005
genmjr.

Kelemen Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., DrSc., MBA, LL.M
* 1966
1986-2011
2008
briggen.

Kleštinec Róbert, Ing.
* ?
1992-
2019
briggen.

Kocian Miroslav, Ing.
* 1962
1982-
2005
briggen.
2011
genmjr.

Korba Miroslav, Ing.
* 1963
1983-
2013
briggen.
2016
genmjr.

Kováč Miroslav, Ing.
* 1958
1981-2010
2003
briggen.
2007
genmjr.

Kováčik Jozef, doc., Ing., CSc.
* 1940
1960-1998
1998
genmjr.

Krakovský Jozef, Ing.
* 1952
1974-2004
2003
briggen.

Krištofovič Juraj, Ing.
* 1963
1984-
2008
briggen.

Kubáň Vladimír, Ing.
* 1967
1986-
2015
briggen.

Kubík Ján
* 1920
?-1976
2015
briggen.

Kubizniak Ondrej, Ing.
* 1944
+ 2019
1967-2003
1987
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Kuča Jaroslav, Ing.
* 1961
1981-2010
2003
briggen.
2008
genmjr.

Kučera Martin
* 1914
+ 1986
1936-1950,
1968-1973
1994
genmjr.

Kuchár Fridrich, MUDr.
* 1920
+ 1991
1944-1945,
1951-1971
1994
genmjr.

Kukorelli Ľudovít
* 1914
+ 1944
1937-1941,
1943-1944
2018
briggen.

Kunic Daniel
* 1911
+ 1991
1940-1957
1994
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559922Verze : 4
MOD

L


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Leitner Vendelín, Ing.
* 1963
1982-2007
2005
briggen.

Lorinc Miroslav, Ing.
* 1963
1983-
2016
briggen.
2019
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559923Verze : 1
MOD

M


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Macko Pavel, Ing., CSc., MSc.
* 1964
1984-2018
2004
briggen.
2011
genmjr.
2016
genpor.

Maslík Pavol, MUDr., PhD.
* 1953
1994-2013
2007
briggen.

Maxim Milan, Ing.
* 1956
1976-
2002
briggen.
2005
genmjr.
2014
genpor.
2015
gen.
Mečár Štefan, Ing.
* 1959
1982-2007
2007
briggen.

Mikluš Marián, Ing.
* 1953
+ 2015
1975-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Muríň Jaroslav, Ing.
* 1952
+ 2010
1976-2000,
2004-2007
2007
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559924Verze : 3
MOD

N


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Naďovič Svetozár, Ing.
* 1939
1959-1997
1982
genmjr.

Nahálka Jaroslav
* 1933
+ 2013
1954-1994
1988
genmjr.

Nálepka Ján
* 1912
+ 1943
1939-1943
2004
briggen.

Navrátil Karol, Ing.
* 1963
1986-
2017
briggen.

Nečas Oto, Ing.
* 1952
1975-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Nosák Ladislav
* 1916
+ 1950
1944-1945
1994
genmjr.

Novosad Ondřej, Ing.
* 1962
1982-
2008
briggen.
2016
genmjr.

Novotňák Peter, Ing.
* 1953
1972-2005
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559925Verze : 1
MOD

P


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Pach Ivan, Ing.
* 1965
1984-
2016
briggen.

Pančík Ján, Ing.
* 1948
1971-2002
1991
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Petrenec Stanislav, Ing.
* 1957
1978-2010
2005
briggen.

Petro Michal
* 1916
+ 1945
1939-1945
2016
briggen.

Píka Milan, Ing., JUDr.
* 1922
+ 2019
1940-1948
2014
briggen.

Pittner Ladislav
* 1924
+ 2004
1944-1945,
1951-1971,
1990-1991
1995
genmjr.

Pivarči Jozef, Ing.
* 1950
1974-2004
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Podhora Ján, Ing.
* 1948
1970-2002
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Podhoráni Milan, Ing.
* 1945
+ 2017
1967-2003
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Pokorný Josef, Ing., MSS, PhD.
* 1960
1981-
2011
briggen.
2018
genmjr.

Polák Jaroslav, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

Pridala Michal, Ing.
* 1916
+ 1993
1940-1958
1994
genmjr.

Púčik Vladimír, Ing.
* 1952
1971-2007
2002
briggen.
2007
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559926Verze : 8
MOD

R


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Regula Mikuláš, Ing., MSS
* 1958
1982-2007
2003
briggen.

Repaský Ján, Ing.
* 1937
+ 1998
1958-1992
1997
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559927Verze : 0
MOD

S


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Sabol Andrej, Ing.
* 1941
1965-1995
1984
genmjr.
1994
genpor.

Salaganič Ján, Ing.
* 1958
1979-2017
2007
briggen.
2008
genmjr.

Samaš Ondrej, JUDr.
* 1955
1979-2009
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Schwarz Ivan Oto
* 1923
+ 2018
1941-1946
1995
genmjr.

Schwarz Karol
* 1920
+ 2014
1940-1953
1995
genmjr.

Siro Alojz, JUDr.
* 1940
1964-1999
1998
genmjr.

Skalina Koloman
* 1908
+ 2009
1935-1950
2006
briggen.

Slimák Anton, Ing.
* 1941
1962-1995
1986
genmjr.
1990
genpor.

Smik Otto
* 1922
+ 1944
1940-1944
1994
genmjr.

Snopko Ján, Ing.
* 1903
+ 1994
1939-1951
1998
genmjr.

Sozanský Ľudevít
* 1908
+ 1977
1932-?
2015
briggen.

Staviarsky Slavomír, Ing., MSc.
* ?
?-
2018
briggen.

Stoklasa Martin, Ing., MSc.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Stráňava Milan, Ing.
* 1947
1968-2001
1997
genmjr.

Svoboda Ľubomír, Ing.
* 1961
1984-
2008
briggen.
2018
genmjr.

Šedivý Ondrej
* 1921
+ 2017
1942-1971
1994
genmjr.

Šesták Ľudovít, PhDr.
* 1921
+ 2017
1941-1974
2016
briggen.

Šimko Štefan, MUDr., CSc.
* 1916
+ 2002
1944-1945,
1948-1968
1994
genmjr.

Šimko Vladimír, Ing.
* 1962
1981-
2016
briggen.
2018
genmjr.

Šlajchart Teodor
* 1916
+ 2011
1937-1976
1994
genmjr.

Štefanka Juraj, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

Štefánik Milan Rastislav, PhDr.
* 1880
+ 1919
1915-1919
1918
briggen.
1918
genpor.

2004
gen.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559928Verze : 11
MOD

T


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Tlach Jozef
* 1896
+ 1964
1915-1948
1994
genmjr.

Tóth Jozef
* 1910
+ 1994
1930-1958(?)
1995
genmjr.

Tuchyňa Jozef, Ing.
* 1941
1963-1992,
1994-1998
1988
genmjr.
1990
genpor.
1993
genplk.

Turský Peter, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559929Verze : 1
MOD

V


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Vaľo Michal, JUDr., CSc.
* 1948
1975-1994
1998
genmjr.

Váňa Ján, Ing.
* 1940
+ 2016
1961-1998
1983
genmjr.
1998
genpor.

Vesel Milan
* 1903
+ 1984
1923-1949
1994
genmjr.

Vestenický Emil, Ing.
* 1948
1969-2002
1994
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Vido Ján, JUDr.
* 1941
+ 2018
1964-2001
1997
genmjr.

Viktorín Jozef, RSDr.
* 1961
1981-2011,
2013-2017
2008
briggen.

Vlčko Peter Emílius
* 1912
+ 2004
1934-1948
1994
genmjr.

Vojtek Peter, Ing.
* 1958
1982-2014
2007
briggen.
2008
genmjr.
2012
genpor.

Vývlek Jaroslav, Ing.
* 1955
1974-2012
2003
briggen.
2007
genmjr.
2011
genpor.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559930Verze : 3
MOD

Z


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Zadžora Jozef, Ing., CSc.
* 1954
1976-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Zmeko Daniel, Ing.
* 1967
1987-
2014
briggen.
2017
genmjr.
2018
genpor.
2019
gen.
Žídek Rudolf, Ing.
* 1948
1968-2004
1994
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543347Verze : 52
MOD