Main Menu
User Menu
Reklama

3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 2.oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-23.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) 2)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze/kasárny oddílu /
17.08.1939 Dubno/Surmicze-Lvov / -Przemysl-Krakov-Tarnov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici /
17.08.1939-18.08.1939 Radomsko-Barbarówka/noční přesun /
18.08.1939-30.08.1939 prostor Barbarówka/? /
30.08.1939-31.08.1939 prostor Barbarówka-Brzeźnica Nowa-Gojść-Kuźnica-prostor Ostrowy-Mokra/noční přesun /
31.08.1939-01.09.1939 Mokra/hájenka Mokra III /
01.09.1939 prostor Mokra III (boj)-Wapiennik-Miedźno-prostor les severovýchodně Ostrowy/přesun /
02.09.1939 prostor les severovýchodně Ostrowy-Gojść-prostor Nowa Brzeźnica/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica-???-???-les prostor Łękawa/noční přesun / 3)
03.09.1939-04.09.1939 les prostor Łękawa-???-???-les prostor Głupice/noční přesun / 3)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Głupice/les (?) /
05.09.1939 les prostor Głupice (?)-???-???/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 ???-severně Wadlew-prostor severně Żeromin/noční přesun /
07.09.1939 jižní okraj lesa severně Żeromin (boj)-les jižně Andrespol /
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Andrespol-???-les západně Wola Cyrusowa (Wola Cyrusowa-Kolonia?)/noční přesun /
08.09.1939 západně Wola Cyrusowa (boj)/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wola Cyrusowa-???-lesy prostor Chlebów/noční přesun / 3)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Chlebów-???-???-prostor Kampinos/přesun / 3)
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-lesy prostor Chotomów/přesun / 3)
11.09.1939-12.09.1939 lesy prostor Chotomów-Jabłonna-Kawęczyn-Anin/noční přesun / 3)
12.09.1939 Anin-východně Stara Miłosna/přesun /
13.09.1939 východně Stara Miłosna-východní okraj Dębe Wielkie (boj)/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Dębe Wielkie-???-severně Garwolin/noční přesun / 3)
14.09.1939 severně Garwolin-prostor Wola Rowska/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Wola Rowska-východně Łaskarzew-prostor Gończyce-prostor Ryki-Moszczanka/noční přesun /
15.09.1939 Moszczanka-les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/přesun /
15.09.1939-17.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/? /
17.09.1939-18.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)-???-prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn/noční přesun / 3)
18.09.1939-19.09.1939 prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn-???-???-lesy jihovýchodně Łęczna/noční přesun / 3)
19.09.1939-20.09.1939 lesy jihovýchodně Łęczna-???-Siedliszcze-lesy prostor Rejowiec/noční přesun / 3)
20.09.1939-21.09.1939 lesy prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-prostor Grabowiec-Horyszów?-Przewale/přesun /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Przewale/? /
22.09.1939 prostor Przewale-prostor jižně Zubowice (boj)/přesun /
23.09.1939 prostor jižně Zubowice-Janówka-Majdan Krynicki (boj)-Polanówka-Boża Wola-Suchowola-Potoczek (boj)-prostor Jacnia (boj)-les Grabnik-prostor Dominikanówka-prostor Niemirówek Kolonia/přesun /

Velitel:
Commander:
14.08.1939-23.09.1939 Wakalski, Kazimierz Józef Jan (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
01.09.1939 v boji u obce Mokra baterie ztratila 2 kanony, 1 kulomet, neurčený počet mužů a koní.
21.09.1939 byl do baterie zařazen jeden kanon 1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva.
23.09.1939 měla baterie 2 kanony.
Poznámka:
Note:
1) 23.09.1939 byly v bojích u obce Jacnia poškozeny nepřátelskou dělostřeleckou palbou všechny kanony, zabita nebo zraněna velká část mužstva a vybita většina koní baterie. Zbytky baterie ustoupily k obci Niemirówek a pak se v rámci jízdní jednotky oddílu připojily k Jezdecké operační skupině Anders.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některé jednotky brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
14.08.1939-05.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939 Obrněná korouhev č. 21
06.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
07.09.1939 19. hulánský pluk
08.09.1939-12.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
13.09.1939-14.09.1939 19. hulánský pluk
14.09.1939-22.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
23.09.1939 19. hulánský pluk
3) Osa přesunu jednotek brigády. Přesná dislokace baterie není v uvedených zdrojích uvedena.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Cygan, Wiktor Krzysztof: Minsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r, cz. II – atak Grupy Operacyjnej Kawalerii na Minsk Mazowiecki, Rocznik Mińsko Mazowiecki, zeszyt 12, 2004, str. 55-72
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186183#543229Verze : 0
MOD

Velitelská sestava 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 14.08.1939-23.09.1939 poručík dělostřelectva Kazimierz Józef Jan Wakalski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 14.08.1939-23.09.1939 rotný aspirant dělostřelectva (v záloze?) (ogniomistrz podchorąży (rezerwy?), od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Józef Wójcik 2)
palebný důstojník – 14.08.1939-23.09.1939 poručík dělostřelectva Stanisław Willibald Pokorny 3)
velitel I. čety – 14.08.1939-12.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Wiktor Bagiński 4)
12.09.1939-23.09.1939 ???, ???
velitel II. čety - 14.08.1939-DD.09.1939 1939 četař aspirant dělostřelectva v záloze (plutonowy podchorąży rezerwy) Zdzisław de Pourbaix 5)


Poznámka:
1) (05.03.1908-20.03.1995). Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí se vrátil do Polska. Zemřel ve Varšavě. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Zarzycki jej uvádí jako rotného aspiranta v záloze. Pokorny jej uvádí jako absolventa Aspirantského dělostřeleckého učiliště (Szkoła Podchorążych Artilerii) v Toruni, který byl od července u oddílu na praxi. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí.
3) (03.05.1913-01.09.1985). Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Ze zajetí brzy utekl a dostal se do Francie, kde v červenci 1940 bojoval v řadách polské exilové armády. Po evakuaci do Velké Británie sloužil m.j. v 2. motorizovaném dělostřeleckém pluku (2 Pułk Artylerii Motorowej) polské 1. obrněné divize. V jeho řadách bojoval v roce 1944 ve Francii, kde byl těžce zraněn. Byl povýšen do hodnosti kapitána a majora. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel ve Varšavě. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari a za boje ve Francii v roce 1944 Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari. Je autorem vzpomínkové práce „Czołgi pod Mokrą“ (Tanky u obce Mokra).
4) (DD.MM.1905-DD.MM.RRRR). V seznamu záložních důstojníků z roku 1934 není uveden. V internetovém zdroji č. 2 je chybně uveden jako velitel II. čety 2. baterie. Při reorganizaci 12.09.1939 byl převelen na neznámou funkci k 1. baterii. Jeho nástupce ve funkci velitele čety není ve zdrojích uveden. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
5) (29.01.1918-13.10.1943). Vyhnul se zajetí a ve Varšavě se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej) a Zemské armády (Armia Krajowa). DD.10.1943 byl při náhodné razii na jedné z varšavských ulic zadržen a 13.10.1943 zastřelen. Za boje v září 1939 byl in memoriam vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 14 337).
http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.52745


Zdroje:
http://www.stankiewicze.com//?kat=43&sub=689
http://www.straty.pl
www.wbc.poznan.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186183#543230Verze : 2
MOD