Main Menu
User Menu
Reklama

Toruň

Toruń (Thorn)

     
Název:
Name:
Toruň
Originální název:
Original Name:
Toruń
Další názvy:
Other Names:
Thorn
Thorunia (lat.)
Torunium (lat.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Kujavsko-pomořské vojvodství
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°01'20.00"N 18°36'40.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Starotoruńskie Przedmieście
Barbarka
Bielany
Bydgoskie Przedmieście
Wrzosy
Koniuchy
Chełmińskie Przedmieście
Rybaki
Stare Miasto
Katarzynka
Mokre
Jakubskie Przedmieście
Rubinkowo
Winnica
Grębocin nad Strugą
Bielawy
Na Skarpie
Kaszczorek
Piaski
Podgórz
Glinki
Stawki
Rudak
Czerniewice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
28.12.1233
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Sakrální stavby:
Katedrála sv. Janů Křtitela a Evangelisty(Katedra św. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty)
Kostel pofrantiškánský Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Kościół pofranciszkański Wniebowzięcia NMP)
Kostel sv. Jakuba (Kościół św. Jakuba)
Kostel sv. Ducha (Kościół św. Ducha)
Kostel sv. Trojice (Kościół św. Trójcy)
Kostel sv. Štěpána (Kościół św. Szczepana)
Kostel (posádkový) sv. Kateřiny (Kościół garnizonowy św. Katarzyny)
Kaple evangelicko-augsburská (Kaplica ewangelicko-augsburska)
Kostel Povýšení Svatého Kříže (Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) - Kaszczorek
Kostel sv. Apoštolů Petra a Pavla (Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła) - Podgórz
Kostel Prozřetelnosti Boží (Kościół pw. Opatrzności Bożej) - Rudak
Kostel Matky Boží Vítězící a sv. Jiří (Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego) - Mokre
Kaple polskokatolická Narození Nejsvětější Panny Marie - (Kaplica polskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) - Chełmińskie Przedmieście
Kaple sv. Barbary (Kaplica pw. św. Barbary) - Barbarka
Kostel Krista Krále (Kościół pw. Chrystusa Króla) - Mokre
Kostel sv. Josefa (Kościół pw. św. Józefa) - Bielany
Kostel sv. Mikuláše (Kościół drewniany Cerkiew pw. św. Mikołaja) - Mokre


Staroměstské náměstí (Rynek Staromiejski)
Novoměstské náměstí (Rynek Nowomiejski)
Staroměstská radnice (Ratusz Staromiejski)
Pomník Mikuláše Koperníka (Pomnik Mikołaja Kopernika)
Zřícenina křižáckého hradu
Zřícenina hradu Dybów


Městské opevnění Starého Města
Městské opevnění Nového Města
Zachované brány a věže:
"Mostová" (Mostowa)
Klášterní (Klasztorna)
Námořnická (Żeglarska)
Křivá věž (Krzywa Wieża)
Monstracijní (Monstrancja)
Holubník (Gołębnik)
Jeřáb (Żuraw)
Kočičí hlava (Koci Łeb)
Strážnice (Wartownia)


Pevnost Toruň (Twierdza Toruń):
Fort I – Jan III Sobieski
Fort II – Stefan Czarniecki
Fort III – Stanisław Jabłonowski
Fort IV – Stanisław Żółkiewski
Fort V – Jan Karol Chodkiewicz
Fort VI – Jarema Wiśniowiecki
Fort VII – Tadeusz Kościuszko
Fort VIII – Kazimierz Wielki
Fort IX – Bolesław Chrobry
Fort X – Bateria Nadbrzeżna
Fort XI – Stefan Batory
Fort XII – Władysław Jagiełło
Fort XIII – Karol Kniaziewicz
Fort XIV – Józef Bem
Fort XV – Henryk Dąbrowski
Fort XVI
Fort XVII
Muzea:
Museums:
Okresní muzeum (Muzeum Okręgowe)
Staroměstká radnice (Ratusza Staromiejskiego)
Muzeum historie Toruně v domu Eskenů (Muzeum Historii Torunia v Domu Eskenów)
Muzeum Toruňského perníku (Muzeum Toruńskiego Piernika)
Dům pod Hvězdou - Muzeum umění Dálného Východu (Kamienicy pod Gwiazdą – Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu)
Dům Koperníka (Domu Kopernika)
Muzeum cestovatelů Tonyho Halika (Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika)
Muzeum Etnografické (Muzeum Etnograficzne)
Etnografický skansen při Starém Městě (Skansen etnograficzny przy Starym Mieście)
Oddíl muzeua v Kaszczorku - zahrada rybářsko-rolnická (oddział muzeum w Kaszczorku – Zagroda Rybacko-Rolnicza)
Muzeum veřejné dopravy Toruně (Muzeum Inżynierii Komunalnej Torunia)
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Univerzitní muzeum v Toruni (Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu)
Muzeum dělostřelectva v Toruni (Muzeum Artylerii w Toruniu)
Přírodopisné muzeum v Toruni (Muzeum Przyrodnicze w Toruniu)
Muzeum motorizace v Toruni (Muzeum Motoryzacji w Toruniu)
Muzeum pancéřované fortifikace Tvrze Toruń - Baterie A.B. IV (Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń – Bateria A.B. IV)
Fort IV Tvrze Toruň (Fort IV Twierdzy Toruń)
Diecéziální muzeum v Toruni (Muzeum Diecezjalne w Toruniu)
Dům Toruňských legend (Dom Legend Toruńskich)
Osobnosti:
Personalities:
Berendes, Heinrich
* 30.07.1881 
Böttcher, Karl
* 25.10.1889 
Hippel, Theodor von
* 19.01.1890 
- von Räsfeld, Werner
* 09.07.1891 
- Fitzlaff, Hans
* 02.09.1892 
- Diener, Fedor
* 09.10.1893 
Chill, Kurt Erich
* 01.05.1895 
von Lewinski, Werner
* 23.09.1896 
Schönermark, Werner
* 24.03.1897 
Garski, Eugen
* 08.06.1897 
Maydorn, Otfried
* 15.03.1898 
- von der Chevallerie, Bernhard
* 04.04.1902 
Drewitz, Hans-Joachim
* 14.11.1907 
Henke, Werner
* 13.05.1909 
Behnken, Hans
† 05.10.1944
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.01.1918-21.01.1918
Stíhací letka 58
58th Fighter Squadron
24.08.1939-30.08.1939
142. stíhací letka
142nd Fighter Squadron
24.08.1939-28.08.1939
4. pěší divize
4th Infantry Division
24.08.1939-30.08.1939
III/4 stíhací peruť
III/4 Fighter Wing
05.09.1939-05.09.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
06.09.1939-06.09.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
06.09.1939-06.09.1939
Skupina Drapella
Drapella Group
10.10.1939-15.11.1939
Velitelství náhradních jednotek VI
6th Command of Replacement Troops
15.11.1939-20.12.1939
156. divize
156th Division
DD.07.1944-DD.08.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 4
3rd Group of the 4th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.12.1944
Meteorologická průzkumná letka 26
26th Weather Reconnaissance Squadron
25.08.1944-15.09.1944
Granátnický pluk 1174
1174th Grenadier Regiment
25.08.1944-15.09.1944
Granátnický pluk 1175
1175th Grenadier Regiment
25.08.1944-DD.MM.RRRR
Oddíl stíhačů tanků 1572
1572nd Tank Destroyer Battalion
26.08.1944-04.09.1944
Dělostřelecký pluk 1572
1572nd Artillery Regiment
26.08.1944-15.09.1944
Granátnický pluk 1176
1176th Grenadier Regiment
26.08.1944-15.09.1944
Pěší divizní spojovací oddíl 1572
1572nd Infantry Divisional Signal Battalion
26.08.1944-15.09.1944
Ženijní rota 1572
1572nd Engineer Company
DD.08.1944-DD.11.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.08.1944-DD.01.1945
Skupina dálkového průzkumu 2
2nd Long-Range Reconnaissance Group
04.09.1944-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 340
340th Artillery Regiment
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Divizní fyzilírská rota 340
340th Divisional Fusiliers Company
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Granátnický pluk 694
694th Grenadier Regiment
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Granátnický pluk 695
695th Grenadier Regiment
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Granátnický pluk 696
696th Grenadier Regiment
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Oddíl stíhačů tanků 340
340th Tank Destroyer Battalion
15.09.1944-DD.MM.RRRR
Pěší divizní spojovací oddíl 340
340th Divisional Signal Battalion
DD.09.1944-DD.10.1944
Bombardovací eskadra 55
55th Bomber Wing
19.01.1945-21.01.1945
10. letka Stíhací eskadry 1
10th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
11. letka Stíhací eskadry 1
11th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
12. letka Stíhací eskadry 1
12th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
9. letka Stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
III. skupina Stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of 1st Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
IV. letecký sbor
IV Air Corps

1. Baza Materiałowo-Techniczna – 1. materiálně-technická základna je to jednotką stacionární logistiky, jediná svého druhu v OS RP (SZ RP), její součástí jsou:
Warsztaty techniki lotniczej - Dílny letecké techniky
12. Wojskowy Oddział Gospodarczy - 12. vojenská hospodářská jednotka gen. div. Karola Otto Kniaziewicza
Skład numer 2 - Skladiště č. 2


6. Samodzielny Oddział Geograficzny - 6. samostatná geografická jednotka


Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu - Vojenské dopravní velitelství, zastoupení v Toruni


Archiwum Wojskowe - Vojenský archív
Wojskowa Komenda Uzupełnień - Vojenské doplňovací velitelství
Placówka Żandarmerii Wojskowej - Stanoviště vojenské policie
Komenda garnizonu Toruń - Posádkové velitelství v Toruni
Orkiestra wojskowa - Vojenská hudba
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specializované vojenské zdravotní středisko - Samostatný veřejný ústav zdravotní péče
Muzeum Historyczno-Wojskowe - Historicko-vojenské muzeum
Parafia garnizonowa - Posádkový farní kostel sv. Kateřiny
Muzeum Wojsk Lądowych - Muzeum pozemních sil
Poligon wojskowy – Vojenská střelnice - činný dělostřelecký poligon o 12400 ha
Wojskowa Straż Pożarna - Vojenská požární ochrana


Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Dělostřelecké a zbrojní výcvikové středisko gen. Józefa Bema
Ośrodek Strzelców Wyborowych - Středisko odstřelovačů (?)
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541080Verze : 15
Staroměstská radnice (Ratusz Staromiejski)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541112Verze : 0
Kostel svatých apoštolů Jakuba a Filipa (Kościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541113Verze : 0
Katedrální basilika sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty (Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541114Verze : 0
Kostel Svatého Ducha (Kościół Świętego Ducha)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541125Verze : 1
Kostel sv. Štěpána (Kościół św. Szczepana)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541126Verze : 1
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541127Verze : 1
Pomník Mikuláše Koperníka (Pomnik Mikołaja Kopernika)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541128Verze : 0
Středověké městské opevnění


Do dnešních dnů, se zachovala část městského opevnění města Toruně. Jsou to jednak jednotlivé fragmenty hradeb a pak také věže a brány. Část opevnění byla pobořena v 19. století, ale byla předtím ještě zdokumentována fotograficky. Z 12 bran se dochovaly 3 - Mostowa, Klasztorna a Żeglarska. Zachovalo se taky 9 věží - Krzywa Wieża, Monstrancja, Wartownia, Żuraw, Gołębnik, Koci Łeb a 3 další bezejmené.


Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Toruň a část jeho opevnění na rytině z roku 1500
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Hartknoch.jpg

Toruň a část jeho opevnění na rytině z roku 1500 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Hartknoch.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541129Verze : 1
Věž Holubník (Baszta Gołębnik)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541130Verze : 0
Křivá věž (Baszta Krzywa)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541131Verze : 0
Monstranční věž (Baszta Monstrancja)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541132Verze : 0
Námořní brána (Brama Żeglarska)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541133Verze : 0
Collegium Maximum Univerzity Mikuláše Koperníka (Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541134Verze : 0
Hlavní pošta (Poczta Główna)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541135Verze : 0
Věž Kočičí hlava (Baszta Koci Łeb)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541136Verze : 0
Historická vyobrazení
Toruň - Obležení Toruně švédskými vojsky roku 1658, dílo E.J. Dahlberga z roku 1697
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_oblezenie_1655,_akwaforta,_1697.jpg

Obležení Toruně švédskými vojsky roku 1658, dílo E.J. Dahlberga z roku 1697 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_oblezenie_1655,_akwaforta,_1697.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Toruň - Plán Toruně roku 1641
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Merian_1641.jpg

Plán Toruně roku 1641 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Merian_1641.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541137Verze : 0
Vyšetřovací vazba
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574575Verze : 0
Úřad Maršálka
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574577Verze : 2
Dvůr Artuše
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574578Verze : 0
Planetárium Władysława Dziewulského
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574579Verze : 0
(Łuk Cezara)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574580Verze : 0
Kamenice (dům) Pod Hvězdou (Kamienica Pod Gwiazdą)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574581Verze : 2
Arsenál
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575291Verze : 0
Vojenský lazaret
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575316Verze : 0
Pomník želežničářům
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575317Verze : 1
Železniční most Ernesta Malinowského (Most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575318Verze : 1
Silniční most
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575320Verze : 0
Pomník Jana Pavla II.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575321Verze : 1
Pomník padlým a zavražděným v boji s hitlerovskými útočníky v letech 1939-1945
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575322Verze : 0
Obětem stalinismu 1939-1956
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575323Verze : 0
Pomník Josefa Pilsudského
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575324Verze : 1
Pomník Zakázaným vojákům 1944-1964 (Źolnierzom wykletym 1944-1964)
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575331Verze : 0
Pomník polských dělostřelců
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575332Verze : 1
Divadlo Wilama Horzycy
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575334Verze : 0
Pomník generálky Elźbiety Zawacké
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575335Verze : 0
Mostní brána (brama Mostowa)
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575336Verze : 1
Diskuse
Stando, prosim, toto je ceske forum, takze bych preferoval kdyby prislusne kolonky byly vyplneny cesky, ne polsky ... nemam nejmensi tuseni, co znamena napriklad "Wojskowa Komenda Uzupełnień" a ani to nehodlam hledat Smile
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541757Verze : 0
MOD
Skusím ti Stando pomoct k úpravě:


1. Baza Materiałowo-Techniczna – 1. materiálně-technická základna je to jednotką stacionární logistiky, jediná svého druhu v OS RP (SZ RP), její součástí jsou:
Warsztaty techniki lotniczej - Dílny letecké techniky


12. Wojskowy Oddział Gospodarczy - 12. vojenská hospodářská jednotka im. gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza


Skład numer 2 - Skladiště č. 2


6. Samodzielny Oddział Geograficzny - 6. samostatná geografická jednotka


Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu - Vojenské dopravní velitelství, zastoupení v ToruniArchiwum Wojskowe - Vojenský archív
Wojskowa Komenda Uzupełnień - Vojenské doplňovací velitelství
Placówka Żandarmerii Wojskowej - Stanoviště vojenské policie
Komenda garnizonu Toruń - Posádkové velitelství v Toruni
Orkiestra wojskowa - Vojenská hudba
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specializované vojenské zdravotní středisko - Samostatný veřejný ústav zdravotní péče
Muzeum Historyczno-Wojskowe - Historicko-vojenské muzeum
Parafia garnizonowa - Posádkový farní kostel św. Katarzyny
Muzeum Wojsk Lądowych - Muzeum pozemních sil
Poligon wojskowy – Vojenská střelnice - činný dělostřelecký poligon o 12400 ha
Wojskowa Straż Pożarna - Vojenská požární ochranaCentrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Dělostřelecké a zbrojní výcvikové středisko im. gen. Józefa Bema
Ośrodek Strzelców Wyborowych - Středisko odstřelovačů (?)


Pokud znáš od kdy do kdy tam ty jednotky byly, tak před každou napiš datum ve formě např. 15.03.1978-02.11.2005 nebo 26.01.2001-DD.MM.RRRR
Pokud některé datum neznáš, nebo pokud ta jednotka ještě v Toruni existuje
tak před ni napiš DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR.


Uprav si to prosím ale sám.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541767Verze : 0
MOD
Typicky Standa - upozornen na chyby v prispevku, dva roky pryc a chyby stale tam, kde byly ... Takze PROSIM o OPRAVU.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588927Verze : 1
MOD
Já bych to Standovi zase tak moc nevyčítal. Jako archeolog je pořád v terénu a volný čas věnuje tvoření nových příspěvků. Ostatně se o nějakou nápravu pokusil - viz text pod tabulkou. Ale na zjištění potřebných údajů je třeba spousta času, který evidentně nemá. Nemám ho bohužel ani já a je tam možno vypsat ještě hafo jednotek np. z období 1920-1939.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588936Verze : 0
MOD

Citace - stary :

Já bych to Standovi zase tak moc nevyčítal. Jako archeolog je pořád v terénu a volný čas věnuje tvoření nových příspěvků. Ostatně se o nějakou nápravu pokusil - viz text pod tabulkou. Ale na zjištění potřebných údajů je třeba spousta času, který evidentně nemá. Nemám ho bohužel ani já a je tam možno vypsat ještě hafo jednotek np. z období 1920-1939.A to ja zase ano, protoze to ma vzdy STEJNY prubeh - Standa sem vlozi nejakou kravinu, at uz obsahem, nebo formou, je upozornen, a nasleduje ignorace z jeho strany a setrvani jeho bludu na techto strankach. Jeho nekvalitni prace se tak prenasi na ostatni, a popravde, v soucasne chvili jsem temer jediny, kdo dela schvalovani vlozenych prispevku. Mam jich tu k odmoderovani temer trinact tisic. Pokud bych mel po kazdem opravovat jeho chyby, kam bych to asi dopracoval ... Toto NENI misto pro nejake lajdaceni, jsem rad za nove prispevky, ale nesmi to jit na ukor kvality prace!
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588937Verze : 1
MOD
Omlouvám se - teď snad přes svátky bude víc času a opravím a doženu toho co nejvíc.


P.S. 1: jestli to nebude ani po novém roce tak prosím o virtuální kopnutí někam abych to už udělal Wink


P.S. 2: svých nectností jsem si do jisté míry vědom, na druhou stranu, je tu spousta jiných témat - taky starých jak Metuzalém, kde jsou města založena stylem "Založeno během linkování" nebo kde je sice tabulka, ale v tabulce není ani název města ...
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588968Verze : 0
postupne se to cisti, budu rad, kdyz doopravis sve prispevky, je skutecne nad lidske sily po vsech vsechny prispevky kontrolovat a upravovat, i kdyby kazda editace zabrala jen deset vterin ... sam podle notifikaci vidis, kolik Ti denne upravuju prispevku, ktere maji jen "drobne" chyby, ze je nekde nejaky preklep, chybi prolinkovani, je vyplnene CZ pole, ale ne AJ pole atd atd. To jsou drobnosti, ale porad to zabere treba minutu nez to cele ucesu. Proto se logicky snazim mit s tim co nejmene prace a zaroven mit tu co nejlepsi prispevky pro ctenare.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588969Verze : 0
MOD