Main Menu
User Menu
Reklama

SOV/RUS - KAB-500 (přehled verzí)

КАБ-500

KAB-500 (Корректируемая авиационная бомба КАБ-500)


Navádzané bomby kalibru 500 kg. Prvé typy zavedené do výzbroje v roku 1979, koncom 80. rokov 20. storočia uvoľnené aj na export. Ich vývoj a výroba pokračovali po rozpade ZSSR v Rusku, v prvých rokoch 20. storočia boli predstavené a následne zavedené do výzbroje nové generácie týchto bômb.

Bomby boli Ruskými ozbrojenými silami bojovo použité v konfliktoch v Čečensku, Gruzínsku (2008) a Sýrii (2015).

Verzie


KAB-500L - riadená bomba s laserovým navádzaním
- KAB-500L-Pr - prierazná (protibunkrová) bomba s podkaliberným penetrátorom
- KAB-500L-F - trieštivo-trhavá bomba, určená najmä proti živej sile a neobrneným cieľom
- KAB-500L-K - kazetová bomba
- KAB-500L-OD - termobarická bomba
Bomby KAB-500L predstavujú základný typ navádzanej bomby kalibru 500 kg. Do výzbroje boli zavedené v roku 1979. Bomby sú vybavené laserovým detektorom Azov-27N (neskôr Azov-27N1), ktorého aerodynamické plochy a celkový dizajn (a charakteristiky) sú podobné prvkom použitým na bombách (resp. riadiacich jednotkách) Paveway I a Paveway II. Stredná odchýlka zásahu (CEP) je udávaná od 4 do 7 metrov, dolet bômb je v rozmedzí od 1 do 15 km a rychlosť odhodu je od 550 do 1700 km/hod.

KAB-500Kr - riadená bomba s optickým (TV) navedením
- KAB-500Kr-Pr - prierazná (protibunkrová) bomba s podkaliberným penetrátorom
- KAB-500Kr-F - trieštivo-trhavá bomba, určená najmä proti živej sile a neobrneným cieľom
- KAB-500Kr-OD - termobarická bomba
- KAB-500Kr-K - kazetová bomba
Bomby KAB-500Kr sú vybavené TV senzorom s algoritmom na rozpoznávanie terénu s cieľom identifikácie cieľa v teréne podľa snímkov cieľa uloženého v pamäti. Stredná odchýlka zásahu (CEP) je udávaná od 4 do 7 metrov, bomby je možné zhadzovať z výšky 500-5000 m pri rýchlosti 550-1100 km/hod.

KAB-500LG - riadená bomba s laserovým navádzaním, využívajúcim laserovú senzorovú hlavicu Azov-24N1 (obdoba prvkov použitých na bombách (riadiacich jednotkách) Paveway III). Sériová výroba neistá.
- KAB-500LG-Pr - prierazná (protibunkrová) bomba s podkaliberným penetrátorom
- KAB-500LG-F - trieštivo-trhavá bomba, určená najmä proti živej sile a neobrneným cieľom
- KAB-500LG-K - kazetová bomba
- KAB-500LG-OD - termobarická bomba

KAB-500S - riadená bomba so satelitným navádzaním (GLONASS). Bomba je určená na ničenie stacionárnych cieľov, ako sú muničné sklady, priemyselné objekty, stacionárne komunikačné objekty a pod. Stredná odchýlka zásahu (CEP) je udávaná od 7 do 12 metrov, výška zhodu 500 - 5000 m a rýchlosť odhodu je od 550 do 1100 km/hod. Zadanie súradníc cieľa do pamäte bomby je možné aj počas letu.Poznámka: bomby ponúkané na medzinárodných trhoch sú označované písmenom E (Eksportnaja) v názve (napr. KAB-500S-E, KAB-500Kr-OD-E a pod.).
Niektoré zdroje uvádzajú ako samostatný druh aj bombu KAB-500-OD.


Zdroj: https://www.ausairpower.net/APA-Rus-GBU.html
www.deagel.com
https://eng.ktrv.ru/production_eng/323/518/519/
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-KAB-500-prehled-verzi-t185139#540352Verze : 9
MOD
Reklama