Main Menu
User Menu

Hlavní správa Vnitřní stráže [1953-1966]

Headquarters of the Interior Guard

     
Název:
Name:
Hlavní správa Vnitřní stráže
Originální název:
Original Name:
Hlavní správa Vnitřní stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.09.1953-01.01.1964 Ministerstvo vnitra
01.01.1964-01.01.1966 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
01.01.1966-01.07.1966 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.09.1953-01.07.1966 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.09.1953-01.07.1966
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1953-01.07.1966 Sbor Vnitřní stráže

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Vnitrni-straze-1953-1966-t184280#537936Verze : 0
MOD